Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ЗАТВАРЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ЕКОРАЗРЕШИТЕЛНИ

Заместник-министърът на околната среда и водите Маноела Георгиева връчи през седмицата пет пилотни екоразрешителни за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Избраните предприятия са: Софарма - София, Стомана Индъстри - Перник, Промет - Бургас, Неохим - Димитровград и Оргахим - Русе. С тези сертификати компаниите получават признание, че техните инсталации не изпускат вредни вещества над допустимите емисионни норми.Издаването на екоразрешителни е наложено с Директива 96/61, която е залегнала в глава Околна среда от преговорите за присъединяване на страната ни към Европейския съюз. От началото на тази година такъв сертификат ще се изисква и при изграждането на нови обекти. За да получат комплексно разрешително, предприятията трябва да убедят ведомството на Долорес Арсенова, че прилагат всички възможни мерки за предотвратяването на замърсявания, евентуални промишлени аварии и намаляване на отпадъците. У нас за екоразрешителни официално се заговори през април 2000 г., когато Министерството на околната среда и водите писмено покани седем промишлени предприятия да попълнят изискваните документи (такава впрочем е и практиката в Евросъюза). Година по-късно с екологичния сертификат се сдобиха Солвей-Соди, Агрополихим, ОЦК-Кърджали, КЦМ-Пловдив, Юмикор мед, Биовет и Химко. Според текстовете на новия Закон за опазване на околната среда, от тази до 2007 г. през процедурата за издаване на комплексни разрешителни трябва да минат 250 предприятия, в противен случай те няма да могат да търгуват на европейския пазар. Най-много са компаниите от металургичната, химическата и нефтопреработвателната промишленост, чийто принос към замърсяването е най голям, заяви за в. БАНКЕРЪ Ваня Григорова, шеф на дирекция Превантивна дейност в ековедомството. Тези, които продължат да бълват емисии над нормите и след 2012 г., ще бъдат затворени. Тогава изтича крайният срок за привеждане на промишлената ни дейност в съответствие с Европейските екологични стандарти. Срокът за издаването на сертификат за екосъобразна дейност е осем месеца (когато се използват стари инсталации) и пет месеца (когато съоръженията са нови). Документите ще са безсрочни, но съответствието между тях и реалното състояние на промишлените инсталации ще се преразглежда на всеки пет години. Ще се води и публичен регистър с данни за издадените сертификати и резултатите от периодичния контрол. Тази информация ще се изпраща в Европейския регистър на емисиите на вредни вещества. Първите 12 компании, които успяха да измъкнат пилотните комплексни разрешителни, няма да платят нищо за издаването им. Това обаче не важи за следващите. По всеки от сертификатите (и вече издадените, и новите) допълнително ще трябва да се плаща и т.нар. годишна такса контрол. Как ще се определя тя все още не е ясно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във