Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ЗАЛОЖИМ НА БАНКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ

Тодор Казанджиев, изпълнителен директор на ДСК Гаранция , пред в. БАНКЕРЪГ-н Казанджиев, през тази седмица на посещение у нас бяха специалистите от унгарската застрахователна компанията О Ти Пи Гаранция, която е основен акционер със 74% от капитала на ДСК Гаранция. Колко унгарски специалисти ще работят в дружеството?- Бордът на директорите е съставен от пет човека. Д-р Ото Чурго е негов заместник-председател. Той е голям специалист и дългогодишен унгарски експерт в областта на животозастраховането. Друг член на борда е Атила Фабиан, заместник-директор на О Ти Пи Гаранция - Унгария, както и Шандор Дьогей, ръководител на направление Банково застраховане. Всички унгарски колеги са специалисти в областта на финансовите услуги. Те смятат, че нашият застрахователен пазар е с голям потенциал. От 16 юни тази година животозастрахователна компания ДСК Гаранция практически може да извършва застрахователна дейност. Как ще бъде структуриран портфейлът на дружеството?- В действителност поради допълнителни административни формалности и регистрации няма да започнем дейността си веднага. Реалистично е да започнем работа от 1 септември тази година.Ще стартираме не само със стандартните застраховки Живот и рента, Допълнителна застраховка и застраховка Злополука, но ще наблегнем на bank assurance (съвместни банково-застрахователни продукти), тъй като всъщност сме дъщерно дружество на най-голямата българска банка. Ще бъдем първите на пазара, които ще предложат такова комплексно решение за клиентите. Нашият унгарски акционер О Ти Пи Гаранция е на първо място в страната си по приходи от застраховките bank assurance. До края на годината ще пуснем на пазара и други видове продукти като детските спестовни застраховки.С какъв капитал стартира ДСК Гаранция?- Капиталът ни е 2 млн. лв., колкото изисква законът.Бихте ли казали какво е ноу-хауто, което ще взаимствате от О ТИ ПИ Гаранция? - През 2003 г. О Ти Пи Гаранция , която е застрахователната компания на банка О Ти Пи, държи пазарен дял 11% по брутни премийни приходи в животозастраховането в Унгария, което представлява 245 млн. евро и я нарежда на трето място по този показател. Приходите й след данъчното облагане са 8.5 млн. евро. В животозастраховането е номер едно в Унгария, а в имущественото (общото) застраховане държи 9.6% от унгарския пазар и е третият на унгарския общозастрахователен пазар, като реализира брутни приходи от 130 млн. евро. Ноу-хауто, което ще ползваме, са именно споменатите съвместни банково-застрахователни продукти, които са лесно разбираеми и добре балансирани ценово. Те могат да се продават съвместно с различните банкови услуги, които предлага най-голямата българска кредитна институция - Банка ДСК. Така клиентите й ще получават общ финансов продукт - кредит и застраховка. Става дума както за застраховките на кредитополучатели, така и на притежателите на различните дебитни и кредитни карти на банката. Тя ще се явява и агент, и дистрибутор, като ще продава застрахователните ни продукти.Ще предлагате ли и дългосрочно животозастраховане?- Ще се насочим приоритетно към дългосрочни продукти. Ще ползваме опита и продуктите на унгарските ни колеги, които ще бъдат съобразени с българското законодателство.Животозастрахователните компании трябва да бъдат много чувствителни към начина на обслужване на своите клиенти. Например, когато говорим за дългосрочно животозастраховне, свързано с инвестиционен фонд, клиентите трябва да бъдат сигурни в компанията, която ги застрахова. Във финансовите среди се говори, че през следващата година О Ти Пи ще учреди общозастрахователна компания ?- Още до края на тази година смятаме да регистрираме и общозастрахователно дружество. Не сме подали документи, но това е идеята. Смятам, че потребителите са осъзнали по-добре рисковете, с които се занимава общото застраховане, и от личи особено при застраховките на автомобилите и апартаментите им.Визитка:Тодор Казанджиев е роден на 18 декември 1967 година. Завършва Великотърновския университет през 1995 г., специалност Финанси. Специализира в САЩ Управление на риска в застраховането.В застрахователния бизнес влиза през 1999 г., като още от самото начало работи като финансов и административен директор в животозастрахователната компания Ей Ай Джи Лайф (България). Женен с две деца. Чувства се щастлив, когато е сред природата. Хобито му е риболовът. Той, съпругата и двете му деца притежават застраховки Живот.

Facebook logo
Бъдете с нас и във