Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ СПИРАТ ПАРИТЕ НА КМЕТОВЕ ПРАХОСНИЦИ

Ст.н.с. д-р Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Чавдарова, какво да очакваме при евентуално неизпълнение на бюджета на общините?- Това ще се отрази много лошо и ще удари най-напред социалните дейности. Благодарни сме обаче на министъра на финансите Милен Велчев, който се придържа към поетите ангажименти в Програмата за намаляване на неизплатените разходи на общините, подписана преди месец. Надяваме се кабинетът да приеме и предложението му да ни бъдат отпуснати допълнително 20 млн. лв. за сметка на разходите, спестени при сделката за замяна на външния дълг. До края на годината очакваме други 20.3 млн. лв. от преизпълнението на бюджетите на някои общини, които ще покрият част от дефицита на останалите. По този начин кабинетът перфектно изпълни задълженията си към нас до 31 юли, според подписаното споразумение. Как ще се справяте с кметове, които пренасочват за капиталови разходи парите, предназначени за социални плащания. , като строеж на нови общински сгради, например? - Националното сдружение на общините изпрати писма до кметовете с указание как да харчат парите, които ще им бъдат приведени допълнително до края на годината. Напомняме им, че изразходването на средствата трябва да става с решения на общинските съвети и само за приоритетите, гласувани от общинските съветници. Уведомихме ги, че затягаме финансовата дисциплина. Сдружението ни ще изисква и контролира най-строго дали парите не се харчат за други дейности, които не са първостепенни. Посъветвахме също така кметовете да дават предимство на погасяването на задълженията за електричество и отопление. Неизплатените сметки на общините към регионалните клонове на Националната електрическа компания и Топлофикация възлизат към края на юли съответно на 32.8 млн. и 14.3 млн. лева. Няма да налагаме специални санкции на нарушителите, но всички, които нарушават програмата, подписана с финансовото министерство, няма да получат средства по следващите й раздели. Отсега се очертават десет общини, които ще ни създадат проблеми със спазването на финансовата дисциплина. Кои са те?- Все още не искам да ги назовавам. Ще се опитаме да овладеем положението, преди в тях да отидат други органи, като Сметната палата например. Населението в тези общини не е виновно, че местната управа не разполага с достатъчно опитни финансисти, но има служители, които подценяват някои параграфи от законите. Финансовият министър Милен Велчев прогнозира, че в резултат на програмата за финансовата децентрализация през 2003 г. в общините ще постъпят със 100 млн. лв. повече в сравнение с първоначалния разчет. Това ще излекува ли хроничния недоимък?- Трайният дефицит в общинските бюджети е 300 млн. лева. Затова тези 100 млн. лв. няма да стигнат, дори ако успеем да покрием неплатените задължения към края на тази година. Все пак отпускането им е крачка напред. Оптималният вариант е да получим 300 млн. лв. допълнително, за да изчистим всички сметки и да не натрупаме нови задължения. Надяваме се, че с преструктурирането на ангажиментите на общините и държавата догодина може би ще намалеят разходите - например за здравеопазване. Очаква се Националната здравнооосигурителна каса да поеме плащането за повече дейности и клинични пътеки в болниците. По този начин дефицитът на общините би могъл да намалее с 50 млн. лева. Местните управи се оплакват, че основни законопроекти у нас нарушават Европейската харта за местно самоуправление...- Това е абсолютно вярно. Затова бяха създадени смесени работни групи със специалисти от министерствата и общините, които вече работят върху необходимите корекции. До 15 август те трябва да са готови с предложенията си за изменения в няколко закона. Основното внимание сега е насочено към Закона за местните данъци и такси. Оказва се, че по смисъла на Европейската харта за местно самоуправление нямаме местни данъци. Съществени промени в тази насока обаче са невъзможни без промяна на конституцията. Предвижда се общините да имат по-голяма свобода в определянето на местните данъци и такси, като държавата ще им задава рамката, към която ще е необходимо да се придържат. Предстои да бъде актуализиран и обемът на услугите, които се предоставят срещу тези такси, задълженията на предоставящите ги и правата на потребителите. В момента се подготвят и поправките в Закона за общинските бюджети, Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за облагане доходите на физическите лица и проекта за Закон за държавния бюджет за 2003 година. След разделянето на собствеността преди десетина години у нас все още се смята, че държавната и общинската собственост са едно и също нещо. Продължават опитите общинската собственост да бъде национализирана със закони. Неотдавна се наложи сдружението ни да поиска с писма до министър-председателя и председателя на Народното събрание да спрат предлаганите промени в Закона за водите, защото те лишаваха общините от реална собственост върху малките водоизточници - нещо, което конституцията им гарантира. Подобен е и проблемът с компенсаторните записи, с които ние продаваме общинска собственост, а се връщат държавни задължения. Настояваме със собственост на общините да може да се връщат техни задължения. Всички тези поправки в сега съществуващите нормативни актове ще са на парче. Необходими са и съвсем нови закони. Според законодателната програма на сдружението, за периода 2002-2004 г. се предвиждат приемане на Закон за местните данъци и такси, Закон за местните финанси, Закон за Столичната община и Закон за второ ниво на местното самоуправление.От началото на 2003 г. започваме да лобираме в парламента за изменения в Закона за местното самоуправление, за да знаят общинските съветници какво им предстои да вършат още по време на изборната кампания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във