Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ ПОКАЖЕМ КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ДЪЛГОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ

Бойко Георгиев - началник на дирекция Финанси на общините, в Министерството на финансите, пред в. БАНКЕРЪ Г-н Георгиев, по какво се различава финансовото състояние на общините през тази година в сравнение с миналата?- За първите шест месеца на 2001 г. неплатените суми за ток, вода и други подобни бяха 124 млн. лв., а сега са 136 млн. лева. Това се обяснява със затрудненията в началото на 2002-ра при събирането на местните данъци и такси. Реално приходите от тях започнаха да постъпват след 30 март. Това доведе до проблеми в местните бюджети, независимо че Министерството на финансите създаде механизъм за подпомагане на общините. Ние сме им отпуснали авансово субсидии за 6.5 млн. лв. авансово, за да ги компенсираме за неизпълнението на данъчните им приходи. Възможно ли е една община да фалира - такива са прогнозите на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)?- Такъв механизъм няма. Една община нито може да се продаде, нито да се купи. Затова за фалита й не може да се говори. Общините - а те са 263, на практика всъщност са държавата. Те все още не са изчерпали всички възможни ресурси. Не са получили 53% от субсидията от държавния бюджет, от местните данъци и такси и от постъпленията от държавни данъци. До момента държавата е изпълнила 47 на сто от финансовите си задължения към общините. Друг е въпросът дали правилно се управляват средствата. Когато една община поиска допълнително пари и направим проверка за какво се използват, в редица случаи се оказва, че за издръжка се усвояват 60-70% от годишния план, а за заплати само 38-40 на сто. Неплатените сметки се дължат на това, че досега нямахме разделение на дейностите. Държавата не бе създала ясни правила и условия за съставяне и изпълнение на общинските бюджети. В края на 2001-ва за пръв път започнахме да разделяме дейностите между държавата и общините. Оказа се, че от целия общински дълг за първото полугодие на 2001-ва държавен ангажимент са били 77 млн. лв., а на общините - 47 млн. лева. Така бе дадена възможност населението да бъде информирано кой какво и кому дължи. Обвиниха ви още, че издръжката на министерствата е почти три пъти по-скъпа от тази на общините.- Проблем е, че общините нямат представител в Министерския съвет. В кабинета всеки един от министрите защитава своята структура. За пръв път тази година, когато започнахме процедурата по съставянето на бюджета за 2003-а, въведохме правилото за т.нар. програмно бюджетиране.Какво означава това?- Всеки министър да отговаря за цялата система, за която отговаря, а не за части от нея. До миналата година например Министерството на просветата заявяваше ние нямаме проблеми, имайки предвид училищата на директно финансиране, без да включва тези на общинска издръжка. В Македония например има Министерство на местното самоуправление. У нас този въпрос се подценява. Кметовете заплашиха, че наесен учебната година няма да започне, а болниците ще бъдат затворени.- Това трудно може да стане. Бюджетът за тази година още не е реализиран. Общините са заложили в своя бюджет дефицит, който не е покрит в момента. Законът им дава право 10% от размера му да бъде финансиран с банкови кредити. Кметовете обаче не използват тази възможност. Защо не търсят кредити?- Защото трябва да искат банкови заеми, с които да финансират държавни дейности. А с разделението на ангажиментите ние вече търсим каква е вината на държавата и каква на общините за натрупаните дългове. Още през 2001 г. заявихме, че държавата не може да осигури на общините 82 млн. лева. Приемате ли предложението на изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова държавата да прехвърли на общините собственост, която да продадат и така да се разплатят с доставчиците на горива и енергия?- Продажбата на собственост ще бъде в ущърб на следващото управление. Колкото повече продава една община, толкова по-малко ще остава. Разковничето е в разделението на дейностите. Общината може да се оприличи на един домсъвет. Искаме ли да е светло и асансьорът да работи, трябва да си плащаме. В общинските дейности влиза и осветлението на градовете. В момента някои общини са го ограничили и това създава условия за увеличаване на престъпността. Където няма достатъчен контрол, вината се прехвърля на държавата. Към 31 декември миналата година общините дължаха за електроенергия 11 млн. лв., към днешна дата вече са 31 млн. лева. Те си мислят, че могат да харчат, а един ден държавата ще плати. Затова връзваме осветлението на градовете с местните данъци и такси. Колкото съберат от тях, толкова ще могат да си осветяват улиците и да правят капиталови разходи за тази цел. Колко са дълговете на общините към останалите монополисти?- За електро.енергия са 31 млн. лв., за топлоенергия - 12 млн. лв, а за горива - 10 млн. лева. Отделно не са платили социални помощи за 7 млн. лв. и заплати - за още 7 млн. лева. Не са погасили заеми за 16 млн. лв. и имат различни други разходи в размер на 50 млн. лева. В момента подготвяме стандарти и нормативи за разделението на дейностите - за кои отговаря държавата, за кои - общините. Чрез тях ще стане ясно какво дава държавата на общините. Ще си поделим само данъка върху общия доход, а и субсидията, когато постъпленията от него не са достатъчни, ще се използват само за финансиране на държавните дейности. Повече няма да позволяваме преливане на пари за дейностите, които са изцяло ангажимент на дадена община.Коя община е в най-тежко финансово състояние?- Пернишката. Там почти нищо не работи. Неплатените й сметки са 67 процента. Има ли общини, които са взели банков заем?- Това е рядкост. Обикновено ги използват за три-четири дни и след това ги възстановяват, за да не си нарушават графиците за заплати.А общини, които са използвали субсидиите за цели, които не са предвидени?- Тези случаи все повече намаляват, защото недостигът на ресурси е голям. При такава ситуация отклоняването на средства веднага би предизвикало затруднения в изплащането на заплатите и нарушаване на приоритетите. Това води до обратен натиск от обществото. Отделно синдикатите следят движението на всеки лев. Има няколко случая, в които процентът на неплатени сметки към бюджета е много голям. Като извадим обаче капиталовите им разходи, се оказва, че те влизат в групата общини, които са добре. Оказва се, че сега са зле заради неправомерни разходи.Кои са тези общини?- Те са седем-осем. Ще ги предадем на Държавния финансов контрол и Сметната палата. Сред тях например е Златоград. Подобно е положението в Харманли, Малко Търново и Сапарева баня.Как ще коментирате категоричното мнение на НСОРБ, че държавата трябва да си поеме негативите, след като е натоварила общините със социални дейности като здравеопазването и образованието?- Не става дума за поемане на негативи. Държавата без общините не може, както и общините без нея. Затова много ме учудиха кметовете, когато заявиха, че ще затворят общините. Това е все едно министър-председателят да затвори Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във