Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ НАПРАВИМ ТВЪРДЕ ИЗГОДНА ОФЕРТА ЗА БЕЛЕНЕ

Ала Ализаде, вицепрезидент на бизнес департамента за Великобритания и Европа на канадската компания AECL, пред в. БАНКЕРЪ`Г-н Ализадех, в огласения неотдавна доклад за бъдещото въздействие на АЕЦ Белене върху околната среда произвежданият от вашата компания реактор тип Канду не е сред препоръчваните модификации. Как ще коментирате това?- Някои части от това проучване все още не са завършени. И в техническия, и в икономическия му раздел. Не са оповестени и официалните резултати от него. Затова засега ние няма да коментираме. Искам само да изтъкна, че реакторът от типа Канду, който от 1986 г. работи в Румъния, безпроблемно мина през всички проверки на Европейския съюз, и то без каквито и да било възражения, забележки или препоръки по отношение на безопасността. А това не може да се каже за конкуриращите ни типове реактори. Освен това Канду е лицензиран и в други пет страни и е доказал, че отговаря на световните стандарти за безопасност и екологични норми. Отговорно искам да заявя, че намеренията ни да направим оферта на българското правителство и на Министерството на енергетиката са изключително сериозни. И това ще е една много добра оферта.Колко ще струва построяването и пускането в експлоатация на един 700 мегаватов Канду-блок и каква ще е цената на произвежданата от него енергия?- Засега ние сме на етап първоначални разговори. Наистина представихме нашите намерения и пред енергийното, и пред финансовото министерство, Дадохме и ориентировъчна цена, но тъй като процесът все още тече, смятам, че е не е редно да се споменават цифри. Още повече че за да направим сериозно и пълно предложение, ние трябва съвсем ясно и точно да знаем всички изисквания и условия на този, който го поръчва - в случая това е НЕК. До този момент такива не са дефинирани. Не е ясно и каква ще е поддръжката на държавата за проекта.Искате да кажете, че ще настоявате за държавна гаранция и дългосрочен договор за изкупуване на произведената електроенергия?- Нека не коментираме подробности. Засега мога да кажа само, че такъв мащабен проект като строеж на ядрена централа не може да се реализира без помощта на държавата. Друг е въпросът каква точно ще е тази помощ. А що се отнася до дългосрочния договор за изкупуването на енергия, това наистина е един от моделите. Категоричен съм обаче, че нашето предложение ще бъде балансирано и твърде изгодно, а цената на произвежданата електроенергия ще е конкурентна. Поне нея няма ли да посочите?- Електроенергийните мощности в Източна Европа са в експлоатация от доста години и парите за построяването им вече са изплатени. Затова в крайната цена на произвежданата от тях електроенергия не се включва инвестиционна компонента. От друга страна, цената за текущо поддържане и опериране на тези централи е ниска. Съвсем различна е ситуацията при нов проект. Инвестираните за реализацията му средства, включително и ползваните банкови заеми, трябва да бъдат изплатени от продадения ток. При това за един разумен период. Въпреки че проектите за нови ядрени мощности са едни от най-скъпите в областта на електроенергетиката, определено може да се каже, че централите с реактори Канду са с много конкурентоспособни цени. При реализираните от нас проекти стойността на киловатчас е от 4 до 4.5 щ. цента, а според международната практика тези нива се смятат за приемливи. Що се отнася до проекта в Белене, липсата на точно поставени условия не дават възможност за цитиране на конкретни цифри. Пак ще повторя, че преди да ги определим, трябва да знаем какъв точно проект ще се изпълнява, на колко етапа ще се изгражда централата, дали ще получим помощ от държавата и каква точно ще е тя. Едва тогава ще можем да направим окончателните разчети и да калкулираме окончателната цена за киловатчас. Но отсега мога да заявя, че тя ще е около 4 цента, което е в рамките на нормата за Западна Европа.Да, обаче вие ще строите на зелена поляна - т.е. ще започнете от нулата. В същото време при предлаганите руски реактори ще се използва построената вече площадка и част от доставеното и платено оборудване. А това ще поевтини техния проект.- Не, в никакъв случай тяхната цена няма да е по-ниска. Преди всичко трябва да се знае, че довършването на блока в Белене с реактор тип ВВЕР излага България на най-големия възможен проектен риск. Нещо повече, блокът не може да бъде завършен в проектирания формат. Има нужда от много сериозни промени в дизайна и модификацията на реактора. Най-вероятно ще се наложи и подмяна на много голяма част от оборудването. Ние не сме убедени, че както то, така и площадката, която е изградена в Белене, са използваеми. Разбрахме също така, че някои от доставените съоръжения са разкомплектовани и части от тях са използвани за модернизацията на АЕЦ Козлодуй. Освен това голяма част от оборудването е купено преди 15-20 години. А оттогава досега стандартите са променени няколко пъти и съоръженията се нуждаят от много продължителна проверка, за да се разбере кои от тях отговарят на новите изисквания. Затова, според нас, рисковете, стойността и графикът за изграждане на ВВЕР-блока в Белене на този етап не могат да се оценят. Но във всички случаи няма да е никак евтино. Подсещате ме за официалните съобщения от 1998 г., според които за модернизацията на два ВВЕР-блока в АЕЦ Темелин чешкото правителство е платило 2.7 млрд. щ. долара...- Това е добър пример, в който вие трябва да се вгледате и да направите така, че да не се повтори и в България. От друга страна, всеки нов ядрен проект, каквато е нашата оферта, е напълно ясен - като дизайн, оборудване, време и цена. И когато дойдем тук, ние ще гарантираме стриктно изпълнение от нула до пускането на централата. Има много малък риск за държавата. А какви са рисковете за проекта при използването на реактор Канду?- Не бих казал, че има рискове, но ще изброя предимствата. Преди всичко модификацията, която предлагаме за България, използва за гориво естествен уран. А уранови запаси у вас има, и то напълно достатъчно. Освен това няма нужда от обогатяване на урана, което не само че е скъпо, но и не е съвсем безопасно. Така че България (и по-точно новата й ядрена централа) ще произвежда ядреното си гориво на доста по-ниска цена. От публично достъпната информация всеки може да се убеди, че горивото за Канду е три пъти по-евтино от това за водо-водните реактори, като използваният уран е три пъти по-малко. И това значително поевтинява произведената електроенергия. Основното предимство обаче е, че собственото производство на ядрено гориво увеличава енергийна независимост на България, което е от съществено значение не само за вас, но и за всяка друга страна в света. Много силна черта на Канду-реакторите е и че за първи път в тях беше използвана компютърната технология за контрол. С други думи, сте минимизирали възможността за човешка грешка... - Никога не може да се каже, че подобна възможност е напълно изчистена. Ние работим много и с машини, и с хора. И непрекъснато усъвършенстваме компютърния контрол, като използваме последните международни стандарти. Така че управлението и контролът при Канду са значително по-гъвкави. Допълнително искам да изтъкна, че Канду-реакторът не трябва да се спира за презареждане, при него горивото се сменя, докато е на пълна мощност. Това означава ли, че и използваемостта е по-висока?Имате предвид т. нар. коефициент на използване на мощността. Фиксираният досега при нас рекорд е около 86-87 процента, но при новите централи с наши реактори той е над 90 процента. Блокът в Румъния работи от 1996 г. и използваемостта на мощността там е 87 на сто.В България се появиха немалко спекулации около възможността в Канду да бъде използвано отработеното ядрено гориво от ВВЕР. Каква е истината?Първо, не става въпрос само за реактори тип ВВЕР, а изобщо за леководни реактори. Научно бе доказано, че нашата разработка е приложима и ефективна. Проведените в продължение на няколко години експерименти доказаха, че изгореното гориво от леководни реактори може да се преобразува като гориво за реакторите Канду. Тепърва ще трябва да изготвим икономически разчети и ако се окаже, че е изгодно, тогава ще може да бъде построена и съответната фабрика. Сега уранът и преработката му в гориво за Канду не са много скъпи. Затова и повечето от страните с тежководни ядрени реактори използват прясно гориво. Ако обаче имаме четири или шест реактора Канду, тогава би било икономически изгодно да се построи подобно предприятие. По предварителна оценка цената му ще е около 300 млн. щ. долара. Да не забравяме и че Европа не иска да има на своя територия отработено ядрено гориво, което също може да спомогне за създаването на такава фабрика в Белене. Вашите опоненти у нас твърдят, че ядрените ни специалисти не са запознати с тежководната ядрена технология.- Няма да влизам в задочни спорове, но ще си позволя да цитирам опита ни от Китай и Корея, където построихме централи с реактори Канду. И двете страни имат опит в ядрената енергетика, на първите им централи са с леководни реактори. В Китай и Корея ние успяхме много успешно да реализираме нови мощности с Канду за определеното време и бюджет. И в момента те оперират техните централи без наша помощ. Навсякъде, където сме строили, ние осъществяваме технологичен трансфер и подготвяме достатъчно хора, които могат да продължат да поддържат реакторите и да ги управляват. Мисля, че ако България тръгне със западна технология, ще може да участва и в други международни ядрени проекти. В Румъния например в момента AECL и Ansaldo работят с корейци върху блок III на АЕЦ Черна вода. Те бяха научени на Канду-технологията и сега я продават в Румъния. Доста показателен е и опитът ви от Китай.- Там ние приключихме проекта с 10% под определения бюджет и четири месеца преди крайния срок. През тези четири месеца собственикът на централата получи милиони долари приходи. Плановете ни са да доведем в България екипа, който изгради централата в Китай.Ако бъде предпочетена вашата оферта, за какъв срок бихте могли да построите реактора?- В офертата си ние посочихме 60 месеца, през които трябва да се завърши дизайнът, да се осъществят поръчките и доставката, строителството, пускането на мощностите и обучението на персона. И тъй като от последния ни проект в Китай знаем точно колко време отнемат тези фази, сме убедени, че ще можем да оптимизираме този срок.Според някои анализи, след 2007 г. в Югоизточна Европа ще има сериозен електроенергиен дефицит - основно в Гърция, Италия и Турция. Можем ли да предположим, че вашият консорциум, участник в който е една от най-големите италиански енергийни компании, предвижда да изнася електроенергията от Белене в трети страни?- Смятам, че идеята за износ на електроенергия е много добра и е част от икономиката на този проект. Абсолютно сигурно е, че тя ще бъде включена в нашата оферта. Италия сега внася 17% от необходимата й електроенергия и очаква потребностите й да се увеличат. Показателен е и примерът с Енел, които имат сериозни намерения за България.Когато разглеждаме директните инвестиции като част от финансовия проект, фирми като Енел явно ще проявяват интерес към него. Наистина официални преговори с тях все още не сме започнали, но при развитие на проекта те са едни от евентуалните ни партньори.И накрая - как ще преодолеете нападките на еколозите за опасностите от замърсявания от тежката вода?- И вашите еколози не казват нещо генерално различно от това, което се говори за която и да е ядрена централа. Във всяка страна, която има ядрена технология, има опозиция срещу атомната енергетика. Така че не бих казал, че има нещо конкретно срещу Канду. Още повече, че в петте държави, където работят наши реактори, нямаме проблеми с еколозите.Можем ли тогава да приемем, че проблемите са чисто лобистки?- Това не е въпрос, а коментар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във