Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ БРОЯТ МИТНИЧЕСКОТО ИМАНЕ

Хората с една от най-желаните професии в България - митничарите, ще бъдат принудени да декларират свето имущество. Това предвижда подготвеният проект за изменение на Закона за митниците. Корекциите се налагат заради поетите от страната ни ангажименти по затворената в края на юли тази година глава Митнически съюз от преговорите с Европейската комисия. Върху новите клаузи, които обхващат почти всички раздели на нормативния акт, в продължение на няколко месеца умуваше работна група към Агенция Митници. Проектът вече мина задължителната процедура по съгласуване между държавните ведомства и сега чака своя ред, за да бъде включен за обсъждане от Министерския съвет.Освен движимото и недвижимото си имущество митническите служители ще декларират и това на своите съпруги и непълнолетните си деца. Такива декларации ще се попълват при започване на работа в системата и всяка следваща година най-късно до края на май. Неподаването им ще се смята за достатъчно основание за прекратяване на трудовия договор, и то без предизвестие.Освен това митничарите ще бъдат задължени да спазват Етичния кодекс за поведение. Той бе утвърден със заповед на шефа на митниците Асен Асенов през лятото на тази година и бе посрещнат с ирония от пресата и обществеността. Дълго подготвяният законопроект ясно определя правомощията на митническите служители в областта на разследването и разузнаването на валутни нарушения и контрабандата с наркотици. Добре е да се припомни, че това бе един от основните акценти в програмата за реформа в митниците, която хората от Краун Ейджънтс оповестиха в началото на своята дейност у нас. Едно от предложенията в тази програма бе стоките, които са поставени под митнически контрол, да не могат да служат като обезпечение на публични или частни вземания, с изключение на случаите, установени от митническите органи.Най-сериозни промени обаче се предвиждат по отношение на режима транзитен внос, при който на границата се подава митническа декларация с описанието на стоката, а плащането на митните сборове става във вътрешността на страната. Днес такива вносители предоставят кеш или чрез банкова гаранция обезпечение за дължимите държавни вземания по импорта. Идеята е занапред коректните към бюджета платци да заплащат това обезпечение в намален размер или напълно да бъдат освобождавани от подобно задължение. Преференциите ще се дават със заповед на директора на Агенция Митници. А компаниите, които желаят да се възползват от тях, ще трябва първо да докажат своята надеждност. Необходимо е преди всичко те да са с чисто минало, т.е. да не са се забърквали в митнически нарушения, и да се намират в добро финансово състояние.Намеренията да се дадат облекчения по вноса се обсъждат в митниците от години насам, но едва сега се правят някакви опити за законовото им уреждане. Явно във ведомството на столичната улица Аксаков 1 са се напатили през последните години от скандалите с неприключени ТИР-карнети. В последна сметка експертите, работили по законопроекта, са преценили, че ще е по-добре, ако режимът по транзитния внос приключва, след като информацията по представените митнически документи бъде сверена между бюрото, освобождаващо стоката във вътрешността на страната, и граничния пункт, през който тя е била внесена. Досега за край на процедурата се смяташе моментът, в който стоката и формулярите към нея пристигнат във вътрешната митница.В новия вариант на Закона за митниците подробно ще бъдат разписани и правомощията на митничарите да налагат обезпечителни мерки. Така на фирми вносителки, които не са представили изискваното обезпечение по транзитен внос, ще може да се налага запор или възбрана до събирането на съответните митни сборове. При издадено постановление за принудително изпълнение срещу нарушителите на митническия режим не се предвижда и срок за доброволно плащане. По сегашната уредба длъжникът има десет дни, в които да се издължи на хазната, преди да се пристъпи към принудителни действия спрямо него. Радикални промени се подготвят и в административнонаказателната отговорност по митническите нарушения. Предложен е напълно нов текст, който да даде възможност в периода между установяването на нарушението и издаването на наказателно постановление срещу извършителя да бъде постигнато съгласие между двете страни. С други думи, митници и вносители да си сверят часовниците дали изобщо е имало заобикаляне на закона, както и за вида и размера на санкцията. Още по-любопитни са нарушенията, при които ще се допускат такива пазарлъци - митническа контрабанда, занижаване на реалните стойности в декларациите, непредставяне на дължимо обезпечение по вноса и отклоняване от митнически контрол. Очакванията са това да е един от най-спорните моменти при обсъждането на законопроекта както в Министерския съвет, така и в пленарната зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във