Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШЕРАТОН ЩЕ ИЗКУПУВА СВОИ АКЦИИ

Дружеството Шератон София Балкан ще изкупи част от своите акции. За това ще гласуват акционерите му на общо събрание на 15 юни. Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа една компания може да изкупува до 3% от капитала си в рамките на една година. По принцип до такова действие се прибягва, когато тя е решила да го намали. В други случаи обратно изкупените акции не се обезсилват, а се прехвърлят на управленския персонал с цел да го стимулират, както направи неотдавна Албена. На събранието ще бъде променено и наименованието на компанията, както и нейният устав. Право да гласуват на него ще имат инвеститорите, които са се сдобили с книжа на дружеството преди 28 май. Шератон София Балкан притежава един от най-луксозните петзвездни хотели у нас, който носи същото име. Всъщност той бе преименуван така през 1986 г., когато компанията Ай Ти Ти Шератон сключи договор за управлението му за срок от 15 години. За първото тримесечие на тази година българското дружество има приходи от продажби в размер на 3.91 млн. лв., което е с 8% повече, отколкото за същия период на миналата година. Печалбата му обаче е намаляла почти двойно - от 828 хил. лв. на 479 хил. лева. Шератон София Балкан погасява задължения по два кредита: от И Еф Джи Юробанк Енгарсия за 159.9 хил. долара и от Аксон ООД - 319.8 хил. щ. долара. Договорено е и двата заема да бъдат изплатени изцяло до края на юни. Капиталът на дружеството засега е 478 536 лв., разпределени в 478 536 акции с номинал от един лев. В момента те се търгуват на борсата на цена от 25 лв. за една. С най-големи дялове в Шератон София Балкан са регистрираните у нас Юропиън хотел ентърпрайзис и Интернешънъл лоджинг ъф България, които си поделят по 23 процента. Те са собственост на гръцката фамилия Даскаландонакис. Аксес България държи 15%, Е Еф Джи - 6.7%, а останалите книжа са разпределени между по-дребни инвеститори. Министерството на икономиката притежава 0.17%, които се опитва да продаде за пореден път чрез централизиран публичен търг на фондовата борса. Една държавна акция от Шератон сега се продава за 1 стотинка. Първоначално мажоритарният пакет от 67% от дружеството бе купен от корейската компания Деу Груп за сумата от над 22 млн. долара. Приватизационният договор бе сключен на 23 септември 1996 година. Поради финансови затруднения обаче корейците продадоха своя дял преди две години на гръцки компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във