Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СХЕМАТА ЗА НОВАТА АЕЦ Е ТОТАЛНО СБЪРКАНА

Сеизмичното огнище във Вранча винаги ще създава допълнителен риск за ядрените централи у насПри учредяването на НДСВ на 6 април 2002 г. премиерът Симеон Сакскобургготски пусна бомбата, че размразяването на АЕЦ Белене предстои. След две и половина години, на 15 ноември 2004 г., тричленен състав на Върховния административен (ВАС) се произнесе, че решение на Министерския съвет за строеж на АЕЦ-а в Белене няма, а одобреният от министрите документ е единствено потвърждение на готовността на кабинета да строи централата. За да изпълни указанията на ВАС преди разглеждане на делото на втора инстанция, а и за да вкара ядрения проект в рамките на закона, в края на миналата седмица енергийният министър Милко Ковачев публично обяви, че на 7 януари 2005 г. ще се проведе обществено обсъждане на прeдложението за изграждане на ядрена централа на площадка Белене. Това предвижда и чл.45, ал.4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Този подход е по-адекватен на международната практика. Но само по отношение на обсъждането. Колкото до реактора - стъпките на енергийното ведомство навеждат на мисълта, че е твърдо решено да се използва руският ВВЕР 1000. Опитът на Финландия, Франция, Япония, Китай и САЩ от последните години показва, че тези страни се ориентират към реактори от трето поколение. Те са със значително по-висока степен на безопасност от сегашните и осигуряват много по-висока защита на инвестирания капитал, обясни специално за в. БАНКЕРЪ Георги Касчиев, преподавател във Виенския държавен институт и бивш шеф на Агенцията за ядрено регулиране. Изборът на проект, според него, би трябвало да стане чрез търг, в условията на който са дефинирани изискванията към типа и мощността на реактора, началните инвестиции и други фактори, като например това къде е най-подходящо да се строи. Избор чрез търг и изпълнение до ключ, според специалистите, осигуряват най-добро съчетание между качество и цена. Министерството постоянно твърди, че търг е имало, но всъщност бе направено единствено запитване до определени фирми, без обаче да са формулирани конкретни изисквания и критерии. Меко казано, учудващо за експертите е и прякото възлагане на ОВОС на чуждестранна фирма - Парсънс, която няма особени постижения в тази област. Изборът на реактор изглежда предопределен между няколко проекта на ВВЕР-1000. До момента обаче не се е чуло ясно обяснение защо българското енергийно министерство избира тежководния тип реактор. Разбира се, възможно е първият блок на АЕЦ Белене да бъде завършен с леко модернизиране на първоначалния проект на ВВЕР-1000 (V-320). Това обаче би било най-рисковото решение, твърди Георги Касчиев. Сега руската страна има нови, много по-добри варианти на ВВЕР-1000. Типът V-392 се изгражда в Нововоронежката АЕЦ в Русия и в АЕЦ Куданкулам в Индия, а V-428 в Китай. За търга във Финландия беше предложен проектът ВВЕР-1000 91/99. Всички те са реактори от второ поколение, нови решения на основата на базовия V-320, водещи до значително по-добра безопасност и по-добри икономически показатели. Например вероятността за стопяване на активната зона е намалена около 100 пъти в сравнение с базовия модел. За инвеститорите това е ясна индикация, че новите варианти дават много по-висока степен на защита, а началните вложения са по-ниски в сравнение с базовия модел. Това само на пръв поглед е парадоксално, но е логичен резултат от широкото използване на пасивни системи, водещи до значително опростяване и използване на по-малко помпи, клапани, кабели, електрически компоненти и др. Това са много силни аргументи в полза на новите разработки на ВВЕР-1000. В този смисъл бяха и препоръките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 2000-а - припомня си бившият шеф на ядрения регулатор Касчиев. - Те настояха да се откажем от довършване на първия блок, а доставеното оборудване да се разпродаде или използва за блокове V и VI на АЕЦ Козлодуй. Много е вероятно обаче енергийното министерство и НЕК да не приемат варианта за разрушаване на построения реакторен корпус на първи блок. Това е разбираемо - те трудно могат да мотивират такова решение след многогодишните твърдения на шефовете им за вложените в Белене 1.2 млрд щ. долара (макар че при замразяването на строежа през 1991 г. бе обявена стойността от 850 млн. лева).Редица специалисти от енергийния сектор смятат, че много важен елемент е публичното обсъждане на проекта. В Западна Европа то е важен фактор за постигане на обществено съгласие, за високо качество и доверие към обекта. Процесът за изграждане на новия ядрен блок във Франция например протича по следния начин, обяснява ядреният експерт. Националната електрическа компания Електрисите де Франс кандидатства в средата на 2004 г. пред Националната комисия по обществен дебат за провеждане на консултации относно строежа на нов реактор. Процесът ще трае около година. След като комисията приготви доклада си, компанията има три месеца да прецени и да заяви дали продължава процедурите. Ако отговорът е положителен, се преминава към получаването на лиценз и разрешение за ползване на вода. Представя се предварителен отчет по безопасност, по който се провеждат публични дебати. Тази фаза тече около 18 месеца, а целият процес отнема минимум две и половина години. В крайна сметка строителните работи могат да започнат най-рано в края на 2006 година. По подобен начин протича процесът и във Финландия и сега регулаторният орган проучва искането за лиценз. Строителните работи там могат да започнат през следващата година. Това е едно от най-слабите места на проекта АЕЦ Белене, тъй като у нас няма ясни процедури за публични обсъждания и на практика такива не се провеждаха, смята Касчиев. Министерството на енергетиката и НЕК изобщо не коментират въпроса за получаване на разрешения от регулиращите органи. Може би в двете ведомства предполагат, че необходимите документи ще бъдат издадени автоматично. НЕК е подала вече искане до Агенцията за ядрено регулиране за разрешение за площадката и служителите й твърдят, че всички необходими документи са приложени. Съгласно чл.33 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия обаче заявителят трябва да има валидно разрешение за изграждане на нова мощност по реда на Закона за енергетиката и енергийната ефективност, за каквото не е съобщавано. Компанията трябва да притежава също финансови, технически, материални и т. н. ресурси и структури, за да спази изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита. Такива ресурси обаче НЕК няма. Впрочем в периода 1999-2000 г. електрокомпанията подаде искане за издаване на разрешение за Белене, но не го получи, защото се установи, че НЕК е загубила правата си на собственост върху площадката.Другият проблем, според Георги Касчиев, за който у нас не се говори, е при изграждането на новия АЕЦ да бъде постигнато високо качество и да се спази срокът Международният опит сочи, че един от основните фактори в случая е правилният избор на инженер-архитект. В последните проекти на Франция, Финландия и Япония това са електропроизводителните компании или техни дъщерни фирми, а в Китай задачите са разпределени между основния доставчик и електропроизводствената компания. Българското енергийно ведомство и НЕК не възприеха световната практика да се възложи изпълнение до ключ. Това е донякъде обяснимо - НЕК няма нужните компетентни кадри. Изборът на архитект-инженер обаче закъсня, а провалът на търга още веднъж демонстрира липсата на доверие към този проект в международен аспект. Две фирми подадоха документи, но от тях само испанската Импресариос Агрупадос има опит в изграждането на няколко реактора в родината си. Под въпрос е и срокът за завършване на българския ядрен проект. В днешно време се смята, че той е максимум 60 месеца от полагането на първия бетон до пускането на съоръжението в експлоатация и достигане на т.нар. критичност. Последните реактори в Китай са завършени за около 56 и 51 месеца, а в Япония за още по-кратко време. Строителството на усъвършенствания европейски реактор във Финландия и Франция е планирано за 48 месеца. У нас обаче уникалното строително оборудване на площадката в Белене отдавна е разпродадено, състоянието на съществуващите строителни конструкции и техника трябва детайлно да се изясни, всички обекти трябва да се препроектират и да се приведат към еднакви норми и стандарти. Според Георги Касчиев при изграждането на АЕЦ Белене ще възникнат значителни трудности. Той подкрепя твърденията си със следния пример: за понижаване на нивото на подпочвените води на възглавницата под фундамента на реакторното здание е създадена специална система, която обаче не работи от 1991 година. А това налага съвсем непрости изследвания за установяване състоянието на фундамента.Къде да се строи нова ядрена мощност - в Белене или Козлодуй?Последните проекти във Финландия, Франция, Япония и САЩ показват, че нови ядрени мощности се планират или изграждат само на площадки, където вече работят реактори. Използването на нова площадка е свързано с по-високи начални разходи, тъй като трябва да се изградят много допълнителни обекти, без които една АЕЦ не може да работи: три или четири електропровода до различни подстанции, установки за преработване и съхраняване на радиоактивни отпадъци, хранилище за временно съхраняване на отработеното гориво, цех за производство на химически обезсолена вода, пускова пароснабдителна инсталация; пречиствателна станция за отпадните води и т. н. Специалистите са изчислили, че при използването на площадка с работещи реактори тези разходи са десетократно по-малки. Доста експерти неотдавна застъпиха тезата, че вместо в Белене нова ядрена мощност би могла да се проектира и построи на площадката в Козлодуй и да се използват всички обекти от съществуващата структура. Няма да е необходимо създаването на отделна гаранция за щети в случай на ядрена авария, която сега съгласно Закона за безопасното използване на ядрената енергия е 96 млн. лв., а след влизането ни в ЕС вероятно ще нарасне. По този начин седмият блок в Козлодуй би бил значително по-евтин от блок I в Белене. Не трябва да се забравя, че сеизмичното огнище във Вранча винаги ще създава допълнителен риск за ядрена мощност в Белене. Сегашните проекти осигуряват висока сеизмична защита само на реакторното здание и на дизел-генераторните станции. Но пораженията от силно земетресение в турбинната зала биха могли да доведат до пожар и загуба на турбината, на генератора и на свързаните с тях системи. Това би било финансова катастрофа.И доколкото вече е ясно, че изборът на правителството е ВВЕР-1000, най-добре би било този тип реактори да бъде на едно място. Такова решение би било мощен мотивиращ фактор и за персонала на АЕЦ Козлодуй.

Facebook logo
Бъдете с нас и във