Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШАХ ЗА ГОЛЕМИТЕ КУПУВАЧИ НА АКЦИИ ОТ ДЗИ

Едно съобщение на Българската фондова борса от четвъртък вечерта стресна желаещите да закупят по-големи пакети от акциите на ДЗИ, очаквани с толкова надежда от месеци. С цел да предпази потенциалните инвеститори от необмислени действия на 7 август - ден преди да започне приемането на поръчки за тези книжа, борсата напомни, че всички инвестиционни посредници, явяващи се купувачи на акциите на ДЗИ, трябва да отговарят на изискванията на чл. 9 от Закона за застраховането. Това би трябвало да означава, че всеки, който иска да закупи над 5% от акциите на застрахователно дружество, трябва да уведоми за намерението си ресорния заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор, три месеца преди сделката. Но акциите на ДЗИ бяха допуснати до фондовата борса преди месец - на 3 юли.Забраната по чл. 9 от Закона за застраховането не ограничава инвестиционните посредници, категорична бе Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Според нея посредниците ще могат да наддават и за повече от 5%, тъй като става дума за прехвърляне на дялове през борсата, а това означава, че приоритет има Законът за публичното предлагане на ценни книжа. Това нейно изявление бе публикувано в ИНТЕРНЕТ на 7 август и успокои посредниците. На следващия ден обаче пред в. БАНКЕРЪ Димана Ранкова обясни, че инвестиционните посредници ще трябва да изискват от клиентите си, заявили покупка на над 5% държавния дял в ДЗИ, одобрение от управление Застрахователен надзор. Според нея това е пропуск в Закона за застраховането. Там не е предвидена продажба на акциите на такова дружество чрез борсата и затова се иска предварително уведомление. Тя даде за пример Закона за банките - там процедурата предвижда да се иска разрешение от БНБ едва след покупката на акциите чрез борсата. Председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов беше в отпуска и не пожела да коментира казуса. Има си закони и който иска да търгува на борсата, да ги чете и да се съобразява с тях, лаконичен беше той. Така топката се връща във вратата на инвеститорите.Почти сигурно е, че няма инвеститор, който да е получил разрешение от управление Застрахователен надзор, най-малко поради две причини. Първо, защото точната дата, от която започва продажбата на акциите на ДЗИ, беше обявена преди по-малко от месец - на 23 юли. И второ - емисията на застрахователното дружество беше допусната за търговия на фондовата борса значително по-късно от изисквания по закон тримесечен срок. Освен това чл. 9 от Закона за застраховането забранява на лица, занимаващи се с охранителна или сходна с нея дейност, да придобиват акции от застрахователна компания. Така че инвестиционните посредници трябва да си отварят очите и за такива свои клиенти. Според обявената стратегия за приватизация на 20% от ДЗИ срещу компенсаторни инструменти първоначалното предлагане на книжата ще започне от 11 август и ще продължи до 5 септември. Още в първия ден на борсата ще бъдат изсипани всички 772 000 акции, които представляват 20% от капитала на дружеството. Всяка от ценните книги на ДЗИ е с номинал от 10 лв., а първоначалната цена, от която ще тръгне предлагането им, ще е 54 лв. в компенсаторки по номинал (около 13.50 лв. при плащане в реални пари). Според финансовите отчети на групата ДЗИ, която включва ДЗИ АД и ДЗИ - Общо застраховане, за 2002 г. тя е реализирала печалба от 3.7 млн. лв. и има ръст на премийните приходи от 11% спрямо 2001 година. Анализаторите обаче пропуснаха да отбележат един съществен момент, който прави акциите на ДЗИ още по-апетитни: тя притежава 50.09% от РОСЕКСИМБАНК. Почти съм сигурен в участието на гръцки инвеститори в борсовата приватизация на ДЗИ и на Проучване и добив на нефт и газ, заяви Христос Кацанис, изпълнителен директор на ОББ. Повод за оптимизма му беше роудшоуто, проведено от консорциума през юли в Атина, където бяха представени дружествата, включени в пула Мечта. Той дори описа и стратегията, която очаква да приложат гръцките инвеститори. Според Кацанис в първите дни след 11 август акции на двете дружества ще купуват българските играчи на борсата, а чуждестранните ще изчакат, за да видят как върви процедурата и ще подадат офертите си по-късно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във