Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Сериозни гафове в Асоциацията на дунавските общини

Председател на асоциацията е кметът на Русе Пламен Стоилов.

Асоциацията на дунавските общини, чийто председател е кметът на Русе Пламен Стоилов, ще бъде санкционирана с близо 200 хил. лв. заради установени нарушения в десетте нейни най-големи обществени поръчки. Проверката на процедурите за 3.2 милиона лева без ДДС е извършена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е контролиращ орган по проектите за трансгранично сътрудничество по програма "Интеррег V-A България Румъния". Сигналът за злоупотребите пък е подаден от Антикорупционния фонд.

С най-много установени нередности е поръчката за географска информационна система за райониране на популациите от комари на стойност 797 хиляди лева без ДДС. При нея са установени незаконосъобразна методика за оценка, липса на прозрачност по време на оценката и недостатъчно подробно определяне на предмета на договора. Наложената санкция в случая е 10% от допустимите разходи, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. При останалите девет поръчки са установени различни нарушения, като незаконосъобразни методики за оценка на офертите, смесване на критериите за подбор с показателите за оценка, недостатъчно подробно определяне на предмета на договорите, съмнения за конфликт на интереси и други. Финансовата санкция за тях е от 5 до 10% от стойността на съответния проект.

От регионалното ведомство заявяват, че част от изпратените въпроси и съмнения в сигнала на Антикорупционния фонд са извън техните правомощия, поради което казусите са изпратени за проверка в Сметната палата и прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във