Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЕНТИНЕЛ ИЗЛЕЗЕ НА ПАЗАРА

Предлагането на дялове от договорния фонд Сентинел Принсипал ще започне на 12 септември. Той е от балансиран тип и ще инвестира главно в български и чуждестранни акции (до 50%), корпоративни облигации (до 30%) и ипотечни облигации (до 30%), които се търгуват на регулирани пазари. Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. При покупка на дялове емисионната стойност се увеличава с 0.5% спрямо нетната стойност на активите на един дял. Тази разлика представлява таксата, която инвеститорът заплаща при придобиването. При обратното им изкупуване такава такса не се плаща освен в случая, когато то се извършва по-рано от 90 дни след сделката. По този начин се поощряват дългосрочните и средносрочни инвестиции. Интересното при договорните фондове е, че нямат право да изкупуват обратно свои дялове, преди да са набрали 500 хил. лева. Този минимален размер на активите трябва да бъде достигнат до една година от получаването на лиценза му. Изпълнителният директор на Сентинел Принсипал Валентин Карабашев изрази надежда, че въпросният половин милион ще бъде набран доста преди Нова година. Фондът е под ръководството на Управляващото дружество Сентинел Асет Мениджмънт, чиито акционери са инвестиционният посредник Евро финанс АД и Валентин Карабашев. Най-вероятно фондът ще бъде регистриран на борсата, но едва ли ще се търгува на нея. Договорните фондове са нова схема за колективно инвестиране на българския пазар. Първите три - Сентинел Принсипал, Ти Би Ай Динамик и ДСК Стандарт, получиха лицензи на 17 август. Те са аналог на популярните в света взаимни фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във