Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Е ДАЛЕЧ ОТ ЗЕЛЕНА РЕВОЛЮЦИЯ

Общото финансиране на Европейския съюз в областта на селското стопанство за периода 2007-2013 г. се очаква да надхвърли 75 млрд. евро, съобщи Жозе Мануел Соуза Ува, шеф на дирекция Земеделие и развитие на селските райони в Еврокомисията, на семинар в София. В него участваха и други евроексперти, министърът на земеделието и горите Нихат Кабил, заместникът му Димитър Пейчев, представители на браншови и неправителствени организации. Основна тема на дискусиите бе новата програма на общността за развитието на селските райони. Тя ще се финансира чрез Европейския селскостопански фонд и ще е много по-мащабна от досегашната САПАРД. Очаква се след влизането на България в ЕС парите за тези райони да са пет-шест пъти повече от тези по САПАРД. Подпомагането ще става в четири направления - повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор, подобряване на околната среда чрез подкрепа за управление на земята, подобряване на качеството на живот и насърчаване на икономическите дейности, както и създаване на лидерски групи за публично-частно партньорство. Всички инвестиции във фирми, горски стопанства и преработвателни предприятия за проучване на пазара или за създаване на горска инфраструктура ще бъдат включени към направление конкурентоспособност. Финансирането по линия на новата програма от Европейския селскостопански фонд ще е от 15 до 75 на сто от стойността на одобрените проекти. Семинарът в София постави началото на обсъжданията и на националната стратегия за развитие на селските райони у нас от 2007-а до 2013 година. Съвсем естествено тя трябва да е съобразена с правилата на общата селскостопанска политика на Евросъюза и на хартия това със сигурност ще стане. Как обаче ще е на практика, след като у нас все още няма никакви гаранции за безопасност на храните, за опазване на околната среда, 70% от зеленчуците на пазара ни са вносни, преработвателните предприятия работят неефективно, почти изчезнаха селекционираните български породи животни, прословутото биоземеделие е много скъпо, а от всички източноевропейски държави само в България то не се субсидира? На всичко отгоре парите от пилотните програми за европейско финансиране не се усвояват, защото фермерите не искат да се регистрират като земеделски производители.Във връзка с развитието на селските райони в общността през периода 2007 - 2013 г. се предвижда да бъдат създадени отделен фонд и отделна система на финансово управление, които ще заменят използваните досега. А иначе основните принципи за усвояване на средствата ще бъдат еднакви с тези на програма САПАРД - всяка страна членка на ЕС трябва да има разплащателна агенция, която ще отговаря за счетоводната отчетност и финансовия контрол.Бъдещата разплащателна агенция на България ще плаща директно на земеделските производители и ще превежда субсидиите за селските райони. Вече е готова методологията, по която това ще се прави, поясни заместник изпълнителният директор на Държавния фонд Земеделие Владимир Карамишев. До средата на следващата година се очаква да се определят и офисите на агенцията в цялата страна. В нея ще бъдат назначени около 400 специалисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във