Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Сдружение БАЛИ

– платформа за независим диалог в лекарствените регулации у нас

S 250 033b3b1d 1a0b 4ebe 90f0 35ded66c170d

Българската асоциaция за лекарствена информация (БАЛИ) е неправителствена организация в обществена полза. Тя е сформирана през ноември 2010-а от съмишленици и ентусиасти от Факултета по обществено здраве и Фармацевтичния факултет при Медицинския университет - София, начело с проф. Татяна Бенишева и проф. Генка Петрова. Понастоящем "семейството" на БАЛИ обединява повече от 50 корпоративни и над 70 индивидуални членове. Десетки национални и международни експерти, свързани в регулаторна мрежа, споделят своя опит по време на обучителните инициативи на организацията. Структурата на БАЛИ е взаимствана от Асоциацията за лекарствена информация в Германия - Deutsche Gesellschaft fuer Regulatory Affairs (DGRA). Германските експерти работят в активно сътрудничество с БАЛИ и участват като лектори в здравните и фарма инициативи. Заедно скъсяват дистанцията в лекарствените регулации, които се въвеждат или променят на ниво Европейски съюз, включително и в България.

За изминалите пет години асоциацията е организирала и провела 25 семинара. В събитията на БАЛИ са участвали над 2300 души, а тезите си са представили над 130 лектори, експерти по лекарствените регулации, медицинските изделия, козметиката и хранителните добавки. Интересът към форумите е обясним. В България липсват аналогични образователни курсове, в които да се представят и анализират най-актуалните теми от европейското и националното здравно и фармацевтично законодателство. Това са динамично развиващи се направления, които следват промените в социално-здравната среда. Дискусиите ни относно европейските и националните практики са от ключово значение за развитието на здравния сектор, тъй като динамиката е сериозна и непрекъснато се развиват редица направления.

БАЛИ осъществява постоянен онлайн скрининг на регулаторните лекарствени институции у нас. Ежедневно изпращаме в резюмета на членовете на асоциацията ни информация за всички най-важни събития и новини от здравния и лекарствения сектор. Поддържаме уникална база данни на здравните закони със съответните им наредби с последните им актуализации, публикувани в "Държавен вестник". Информацията е достъпна за членовете на БАЛИ, регистрирани на нашия уебсайт.

Асоциацията е изключително ползотворна платформа за специалистите от лекарствената сфера. Изградили сме функционална мрежа от експерти, които си партнират и обменят работещи практики и добри идеи. Създадохме общество от лекарствени регулатори, които се разпознават и си общуват.

Неотдавна, на тържествено мероприятие в зала "София" на хотел "Интерпред", БАЛИ отбеляза петгодишния си юбилей. Празничното събитие събра над 250 души, като сред тях бяха представители на държавните институции, на съсловните и неправителствените организации, на академичните среди и медицинските дружества в страната, както и експерти от иновативните и генеричните компании на фармацевтичната индустрия. Гости на събитието бяха и председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова и проф. Цекомир Воденичаров, декан на ФОЗ при МУ- София, членове на регулаторни органи, мениджъри и ръководители на фармакомпании, лечебни заведения и университети. След проведения конкурс на тема - "Иновации в сферата на здравеопазването", авторитетно жури на БАЛИ отличи победители по тематични направления. Награди получиха "Кредо Уеб", "Синексус България", "Амджен", "Новартис", "Рамус", "Медикал", "АбВи", "Вьорваг Фарма", "Анджелини Фарма", "Глаксо Смит Клайн", "Натстим", "Колфарма", представен от "Акта Фарма", "Алианс Сървис", "Пол Фарма", "Медокеми Лимитид" и "Севекс Фарма".

БАЛИ запълва ниша, към която браншовите асоциации и университети не са насочени - организира форуми и дискусии между заинтересованите страни по актуални регулаторни и лекарствени проблематики. Сред тях са разрешителният режим за лекарства и клинични изпитвания, лекарствената безопасност, паралелната търговия, цени и реимбурсиране, оценките на здравни технологии. Сдружението изготвя становища по ключови нормативи от лекарственото законодателство за по-ефективна държавна лекарствена политика. БАЛИ скъсява пътя между регулаторните институции и фармацевтичната индустрия. За 2016-а БАЛИ е подготвила разнообразна програма от обучения и инициативи с водещи световни лектори в областта на оценките на здравните технологии. За инициативите можете да се информирате на уебсайта ни - www.badibg.org.

Facebook logo
Бъдете с нас и във