Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ ИЗЛИЗАТ НА СВЕТЛО

Всеки, който иска да види какви имоти е продала дадена община, на кого и за колко пари, ще може да получи информацията безплатно от публичните регистри, които ще бъдат създадени във всяка община. Това решиха депутатите от парламентарната Комисия по местно самоуправление, които в сряда (8 септември) приеха на второ четене проект за изменение на Закона за общинската собственост (ЗОС). Предстои обаче нормативният акт да бъде гласуван и в пленарната зала.Във всички общини да се направи регистър на отдадените концесии, гласи новият чл.75 от проектозакона. В шестмесечен срок пък Министерският съвет трябва да създаде Националния концесионен регистър. Той ще бъде публичен и до него ще има достъп и чрез ИНТЕРНЕТ. Предвижда се да бъдат съставени още четири регистъра: на обектите - публична общинска собственост; на недвижимите имоти, които са частна общинска собственост; на общинските жилища, както и регистър на горите и земеделските земи, притежавани от общината. Те ще трябва да съдържат данни за основните характеристики на общинските обекти, както и актовете за придобиване, управление и разпореждане с тях. В регистрите ще се съхраняват данни и за имотите, които са били общинска собственост, но са отчуждени или отписани като такива, както и за имотите, които са сменили своето предназначение, записаха още депутатите в изменението на Закона за общинската собственост. Освен това към всеки регистър ще бъде създаден архив, в който ще се съхраняват екземпляри от актовете на разпореждане и управление на общинска собственост.Предвижда се да бъде създаден и информационен масив, който да съдържа подробна информация за всички общински предприятия. В него ще има данни за предмета на дейност, капитала, структурата и броя на служителите на общинските фирми. В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват данни за дружеството, размерът на общинското участие и лицата, които представляват общината в управителните и контролни органи на дружествата, както и тяхното възнаграждение, е записано още в чл.54, ал.3 от проекта за изменение на ЗОС, който депутатите от комисията по местно самоуправление приеха на второ четене. Той ще съдържа и заверените годишни счетоводни отчети на общинските предприятия и търговските дружества, в които дадена община е собственик на не по-малко от 25 на сто от капитала.Подробните изисквания към информационните масиви ще бъдат определени в наредба, изготвена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. Те ще трябва да бъдат създадени във всяка община най-късно до три месеца, след като Министерският съвет одобри наредбата с образеца за създаването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във