Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СДЕЛКАТА ЗА БУЛГАРТАБАК ВЛИЗА В СЪДА

Продажбата на Булгартабак холдинг е на път да излезе от сферата на влияние на изпълнителната власт и да попадне в полето на съда. Представители на двама от кандидатите за холдинга заявиха пред БАНКЕРЪ, че в понеделник (9 септември) ще оспорят сделката пред Върховния административен съд (ВАС). Те изчакват последния възможен ден, когато изтича 14-дневният срок за обжалване на решението на Агенцията за приватизация от 23 август, с което Тъбако кепитъл партнърс официално бе обявен за предпочетен купувач. Жалби срещу решението на АП почти сигурно ще депозират доминирания от Майкъл Чорни консорциум Метатабак и Тобако холдинг, в който основен акционер пък е Интернешънъл тъбако фънд, бивше притежание на Чорни.В досегашната практика на Агенцията за приватизация обжалването на сделките на този етап от процедурата почти винаги е отлагало приключването им. Това впрочем се отнася и за други дела, водени от ВАС (с изключение на данъчните, където изрично е казано, че обжалването не спира изпълнението.) В Закона за административното производство също е предвидено, че сделката не може да приключи, ако е подадена жалба. Но се допуска съдът да прецени и друго, в случай че магистратите са се усъмнили на първо четене в исковата молба, а и поради други фактори, коментират юристи. Така или иначе топката се насочва към хората на Владислав Славов, които могат и да решат, че интересите на държавата налагат сделката за Булгартабак да се сключи, без да се чака окончателното решение за нейната законност. Все пак повечето юристи са на мнение, че, ако това се случи точно на този етап от процедурата по продажбата на холдинга, ще е прецедент. Същото, изглежда, е и становището на хората на Майкъл Чорни, които, след кратка пауза, започнаха да подгряват публиката за предстоящата съдебна битка. Разпространени бяха копия от документи, съпровождащи офертата на Тъбако кепитъл партнърс, както и от писмата на Агенцията за приватизация, която е имала известни резерви срещу тяхното предложение. Всъщност големият проблем, както БАНКЕРЪ неведнъж писа, е липсата на доказателства за финансовата обезпеченост на офертата (представено е единствено писмо от Дойче Банк, Лондон, което не удовлетворява особено продавача). Не е изключено дори и само поради това магистратите да преценят, че има основание продажбата да се спре, докато се разбере кой крив, кой прав. Междувременно сроковете, поставени от АП, безмилостно изтичат. На 12 септември партньорите са длъжни да представят документи, удостоверяващи произхода на средствата. Това вероятно ще рече, че дотогава трябва да е ясно и кой ще е крайният собственик на Тъбако кепитъл партнърс и Клар инис, както и каква част от покупката ще бъде финансирана със собствени средства на Дойче Банк, Лондон, и каква част - от фондове на нейни клиенти.До 7 октомври пък е предвидено да се сключи договорът с партньорите, като се плати 50% от обещаната цена. Тогава изтича и 45-дневният срок, даден от АП за приключване на преговорите. Но тези срокове ще се отместят доста във времето, ако ВАС се произнесе за спиране на процедурата.Най-голямата опасност за финала на сделката обаче е ограниченият срок на валидност на офертите - 120 дни. След него избраният купувач вече няма да е обвързан с параметрите в подаденото от него на 22 юли предложение. Няма искания за повишаване на ценатаДосега не е коментирано повишаване на цената на Булгартабак, заяви Мариус Величков от Тъбако кепитъл партнърс по повод на слуховете, че е възможно консорциумът да даде повече от обещаните 110 млн. евро. Той отбеляза също, че не му е известен и вариант, при който класираният на първо място купувач да се ангажира с по-висок размер инвестиции.Няма развитие и по спорния въпрос за начина на изплащане на дълговете към бюджета в размер на 38.5 млн. евро. Условието на Агенцията е да няма заместване в дълг, нито пък задълженията на дружествата на холдинга да се трансформират в дълг към купувача. Точно поради тази причина Тъбако кепитъл партнърс са предложили срещу парите, дадени за изплащането на тези дългове, да се увеличи капиталът на Булгартабак. Проблемът обаче е, че няма как да се насрочат общите събрания за увеличението на капитала на дъщерните дружества на предприятието в определените срокове. С други думи, преди да са минали събранията и да е вписано увеличението на капитала, дружествата временно ще са длъжници на купувача, който ги е спонсорирал за покриването на задълженията им. Този казус е бил изпратен на Министерството на финансите и сега се очаква неговата позиция.За нас е без значение как точно ще стане това, изтъкна адвокат Величков. Според него, не е възможно да се даде еднозначен отговор и на въпроса дали предлаганото увеличение на капитала за сметка на изплатените дългове може да се отчита като инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във