Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СДЕЛКАТА ЗА БТК - БРАК БЕЗ КОНСУМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРАТА ЗАПЛЕТЕ НОВ ВЪЗЕЛ ОКОЛО ПРОДАЖБАТА НА ТЕЛЕКОМАКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) се състои от седем души, които са избрани от парламента за пет години. Решения си тя взима с мнозинство от четири гласа. Председател на КЗК е Петко Николов (преди шеф на надзора на АП), негови заместници са Реджеб Мустафа от ДПС и Веселин Божков от БСП. Останалите членове са Елена Стоименова от НДСВ, Румяна Карлова от НДСВ, Весела Антонова от НДСВ и Мария Попова от СДС. ------------------------------------Две месеца, след като сделката за БТК бе подписана официално, никой не се наема да прогнозира кога тя ще приключи реално, тъй като се очаква, че най-рано в средата на лятото държавните институции ще сколасат да отговорят на въпросите, зададени официално от Комисията за регулиране на съобщенията. Определящо ще бъде становището на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Тя трябва да определи дали таксата от 54 млн. лв. за издаване на мобилния лиценз, която е записана в договора за продажба на БТК, не е държавна помощ и не се ли нарушават по някакъв начин принципите на равнопоставеност и на конкуренцията. По-сериозните въпроси, на които КЗК трябва да отговаря, бяха зададени от Върховната административна прокуратура (ВАП). В сряда (14 април) висшите държавни обвинители сезираха антимонополната комисия, че според тях издаването на GSM-лиценза за БТК без търг и конкурс е нарушение на конституцията и на Закона за далекосъобщенията. Депутати и неправителствени организации сигнализираха прокуратурата за нарушения при предоставянето на лиценза. След извършване на съответната проверка ВАП е констатирала, че е нарушен принципът, регламентиран в чл.19, ал.2 от Конституцията на Република България. Според неговия текст законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя, отбелязва в писмото си прокуратурата. Според магистратите са нарушени още и разпоредбите на чл.50 и 54 от Закона за далекосъобщенията, съгласно които изискванията за издаване на индивидуални лицензи за един и същ вид далекосъобщителна дейност са еднакви за всички кандидати.Върховните прокурори се намесиха в процедурата по издаването на третия GSM-лиценз за първи път в средата на март, когато Комисията по далекосъобщенията трябваше да се произнесе по искането на Агенцията за приватизация разрешителното да се издаде срещу 54 млн. лева. Тогава прокуратурата изпрати писмо, с което предупреди КРС, че ще следи процедурата за закононарушения. Тогава регулаторната комисия се поколеба, не взе решение и поиска становищата по проблема на Министерския съвет, на министерствата на транспорта и съобщенията, на вътрешните работи и на правосъдието, както и на КЗК. Миналата седмица (на 8 април) правителството обяви своето решение, като заяви, че лицензът може да бъде даден без търг или конкурс, тъй като това е част от сделката за БТК. Останалите държавни институции тепърва ще изпращат своите становища.Ден след депешата на държавните обвинители антимонополната комисия образува съответното производство. Ще преценим всички представени от прокуратурата факти, ще ги съобразим със законодателството и ще се произнесем с решение в законния срок, който е най-малко два месеца уточни за БАНКЕРЪ пресаташето на КЗК Нора Стоичкова. И допълни, че преди окончателното решение никой от членовете на комисията няма да коментира становището на ВАП. Стана ясно още, че КЗК е изпратила въпросник до БТК за състоянието на пазара и структурата на клиентите, а от купувача е поискана информация за приватизационния договор, за анексите към него, както и правния анализ на телекомуникационната компания, направен от Адвент. От телекомуникационния регулатор също отказаха да коментират писмото на прокуратурата и на свой ред заявиха, че чакат от КЗК отговор на техния си въпрос за 54-те милиона лева.За първи път след подписването на сделката с официално изявление излезе и Вива Венчърс. Убедени сме, че издаването на мобилен лиценз на БТК, предвидено в Закона за приватизация и в други разпоредби, е законно. Нашето становище съответства също на препоръките на Министерския съвет и на решение 8/1999 на Конституционния съд - твърди купувачът на националния телеком. (В цитираното решение Конституционният съд еднозначно определя, че предоставянето на лизенз или концесия без търг или конкурс, когато това е предвидено като част приватизационна сделка, не противоречи на чл. 19, ал. 2 от конституцията.)От Агенцията за приватизация коментираха, че срокът за финализирането на сделката за БТК (засега - 20 април) ще бъде удължен. Според някои експерти крайната възможна дата е 31 декември 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във