Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СДЕЛКАТА ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ УБОДЕ МИНИСТЪР ВЕЛЧЕВ

Историята на външнотърговското дружество Техноимпортекспорт е добра илюстрация за това, какъв таралеж в гащите могат да си сложат управляващите, отстранявайки прокуратурата и съда от контрол върху приватизацията. И като се срещнат с въпросните институции постфактум, прелиствайки страниците на Наказателния кодекс. Вярно е, че Техноимпортекспорт няма отношение към националната сигурност. Но вече шести месец отговорността за фаловете в процедурата по неговото раздържавяване се подмята като горещ картоф от финансовото на икономическото министерство, подхваща се от АП, после пак се препраща към двете ведомства, за да кацне накрая в скута на прокуратурата. От началото на януари тази година тя извършва проверка на сделката. Два последователни, но безуспешни опита да избистрят мътната вода около това дружество направиха през 1998 и 1999 г. тогавашните депутати Драгомир Драганов и Иван Бойков. От парламентарната трибуна те искаха главата на назначената през 1997 г. със синя протекция изпълнителна директорка на Техноимпортекспорт Грета Дончева, обвинявайки я в целенасочено източване на предприятието. Защитник на тази теза се оказа и сегашният депутат от НДСВ Николай Бучков. От септември 2002 г. до днес той обсипва с неудобни въпроси вицепремиера и министър на икономиката Николай Василев, финансовия министър Милен Велчев, изпълнителния директор на АП Апостол Апостолов и шеф-надзорника на агенцията Петко Николов. Всички питания са за несъстоялата се все още приватизация на Техноимпортекспорт. На 7 август миналата година ведомството на Апостол Апостолов обяви конкурс за продажбата на 95% от капитала на външнотърговското дружество. В определения срок - 25 септември 2002 г., индикативни оферти подават четирима кандидати - софийското ООД Блясък, дружеството с австрийска регистрация Виена Вест Бизнес Сервиз, Бора консулт АД - София, и консорциум между американската фирма Ес Ен Ес Глоубъл и българската Техноимпекс АД. Последните двама кандидати са дисквалифицирани, тъй като не успяват да внесат в срок искания депозит от 500 хил. лв. за участие в състезанието. Надпреварата продължават Блясък ООД и Виена Вест Бизнес Сервиз. На 9 декември 2002 г. АП избра за победител Блясък ООД. Два месеца по-късно - на 9 февруари тази година, между него и агенцията трябваше да се подпише окончателният договор за покупко-продажбата и да се обяви цената на сделката, за която се твърди, че не надхвърля 10 млн. лева. Само че всичко това не се случи. Както поясниха за в. БАНКЕРЪ от АП, в момента договорът отлежавал във ведомството на финансовия министър Милен Велчев. Той трябвало с подписа си да му даде одобрение. Любопитно е обаче защо се бави този параф? Какво сдържа министри, пречи ли му нещо, или някой да даде ход на продажбата? Оказва се, че има и причина, има и човек. И той е споменатият вече депутат от НДСВ Николай Бучков. На 1 ноември миналата година Бучков изпраща на Милен Велчев писмо, в което му напомня, че съгласно законовите разпоредби изготвената приватизационна оценка на Техноимпортекспорт ЕАД може да се приеме от Агенцията за приватизация само след одобрението на финансовия министър. Причината е, че компанията има права с местоизпълнение на територията на други държави. Бучков използва това, за да заостри министерското внимание върху редица бели полета в информационния меморандум на външнотърговското дружество, изготвен през февруари 2002 г. от оценителската консултантска фирма Консулт Комерс Инженеринг ЕООД. Като например, че в меморандума липсва консолидиран баланс на Техноимпортекспорт към 31 декември 2001 г. с активите на фирмите, в които има контролен дял Рационалинженеринг и Техноимпортекспорт Ханделс Гмбх - Берлин. Впрочем книжа за прекратяването на берлинското дружество на 30 октомври 2001 г. били представени, но нямало приложени документи за разрешаването на тази операция и ликвидационен баланс. Не било ясно и какво е станало с неговите активи. По-нататък Бучков отбелязва, че през задгранични дружества, за които няма никакви счетоводни отчети, са уреждани плащанията на Техноимпортекспорт с клиенти и отношенията му с банки за откриване на банкови гаранции. Очевидно това налагало извършването на финансова проверка. Като пример е посочен обектът Предгаров площад - Франкфурт на Майн, за изграждането на който разплащанията са ставали чрез наетата от Техноимпортекспорт фирма подизпълнител Рационал Карбен Гмбх. През нея е минала и депозираната от Техноимпортекспорт банкова гаранция в немски банки в размер на 660 хил. г. марки. Строителството е завършено през септември 1999 г. и главният изпълнител Билфингер и Бергер Гмбх надлежно е изплатил на подизпълнителя Рационал Карбен сумата от 2 614 339 г. марки, но той задържал тези средства. Нямало информация защо се е случило това, нито пък каква е съдбата на банковата гаранция. Осчетоводяването на цялата строителна дейност се правело от контролираното от Техноимпортекспорт дружество - Рационалинженеринг, а документация за техните взаимоотношения липсвала. В информационния меморандум не се казвало нищо и за друга банкова гаранция, в размер на 3 млн. г. марки, открита през 1988 г. от Техноимпортекспорт в австрийска банка в полза на Кремиковци.Не ставало ясно и дали в оценката на външнотърговското дружество са включени неговите вземания за понесени щети и пропуснати ползи от строителството на сграда в Берлин, които възлизат на 678 424 г. марки, както и вземанията от иракската организация СКОП в размер на 889 070 г. марки. Съобщавайки цялата тази информация, депутатът Бучков пита финансовия министър какви мерки ще вземе за проверка на случая, преди да подпише приватизационната оценка на Техноимпортекспорт. И припомня, че срещу него Агенцията за държавните вземания е завела през 2002 г. изпълнително дело за дългове към бюджета, които са за близо 2 млн. лева. Питането е депозирано в парламента на 1 ноември 2002 г., а Милен Велчев му отговаря в законния двуседмичен срок. Той лаконично информира депутата, че Министерството на финансите няма отношение към приватизационната оценка на Техноимпортекспорт, тъй като неговата изпълнителна директорка Грета Дончева е декларирала, че предприятието е закрило задграничните си фирми и дейности и не притежава активи в чужбина. Колкото до проверката на изнесените от Бучков факти, Велчев любезно го уведомява, че тя е в компетенциите на принципала на Техноимпортекспорт - сиреч в ръцете на вицепремиера и икономически министър Николай Василев.Отговорът не задоволява народния представител и на 27 ноември 2002 г. той изпраща втора питанка до пазителя на хазната. Когато е изготвяна приватизационната оценка на външнотърговската фирма, твърди Николай Бучков, тя все още е имала участия в Дунав - Румъния, и Българо-австрийско дружество - Виена. Това на практика означава, че Техноимпортекспорт е притежавал активи в чужбина, и по тази причина депутатът заявява на министър Велчев: Смятам, че разминаването между декларираното от ръководството и фактическото състояние на задграничните активи на дружеството още по-наложително изисква вашето разпореждане за проверка на това несъответствие, за да се извърши прозрачна приватизация на предприятието и да не се допуска продажба на държавно имущество под неговата справедлива пазарна цена.На 12 декември миналата година, пак в лаконичен стил, финансовият министър обяснява, че, според данните, получени от АП, задграничните активи на Техноимпортекспорт са включени в приватизационната оценка и той не намирал причини да я оспорва. Подробности за нейното формиране Бучков можел да получи от агенцията и от икономическото министерство. Всичко хубаво, но защо и до днес финансовият министър не е сложил подписа си върху оценката, която не оспорва? А и дали изобщо ще я парафира, тъй като от началото на тази година се развиват и други интересни събития? Депутатът Николай Бучков, който явно няма навика да си оставя магарето в калта, сезира за приватизационните нарушения и председателя на надзорния съвет на АП Петко Николов. По негово искане на 24 януари изпълнителният директор на агенцията Апостол Апостолов внася в надзорния съвет докладна записка по случая Техноимпортекспорт. В нея най-сетне са признати някои прегрешения. Само че агенцията ги прехвърля на ръководството на обявеното за приватизация предприятие. Апостол Апостолов уточнява, че: В изготвената актуализация на приватизационната оценка на Техноекспортимпорт ЕАД, с ефективна дата 30.6.2002 г., е представен незаверен от експерт-счетоводител баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството към 30.6.2002 г. и заверен от експерт-счетоводител баланс и отчет за приходите и разходите към 31.12.2002 година. Дружеството не е изготвяло консолидиран финансов отчет, отговорността за което следва да се носи от неговите органи.Кой ще я търси тази отговорност, един Господ знае. Шефът на агенцията обаче би трябвало да каже защо от оценителската фирма не е изискано да изготви оценката си на базата на консолидиран баланс и защо при този пропуск АП изобщо е приела и платила тази оценка? Озадачаващо е и друго твърдение в докладната записка на г-н Апостолов. Според него, състоянието на съучастията на Техноимпортекспорт в други фирми било разгледано и коментирано в правния анализ и взето предвид при изготвянето на оценката. Но какво всъщност е взето предвид, след като консолидиран баланс няма? Приватизационният шеф уточнява още, че агенцията не е определяла минимална конкурсна цена за продажбата на 95% от капитала на Техноимпортекспорт поради нередовно водене на счетоводната документация на дружеството, наличието на висящи съдебни спорове относно вземания и не на последно място поради огромната му задлъжнялост. Иска се наистина кураж да сложиш на сергията нещо, за което не знаеш какво е. Но така или инак, цялата отговорност за мъглата около Техноимпортекспорт приватизационната агенция прехвърля върху неговото ръководство, начело на което стои изпълнителната директорка Грета Дончева. Дали тя е източила предприятието и дали е укрила негови активи, сега ще трябва да кажат прокурорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във