Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СДЕЛКАТА ИНКОМС ЩЕ ЧАКА ДУМАТА НА ДЕПУТАТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ (АП) АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ Е ОТТЕГЛИЛ ДОКЛАДНАТА СИ ДО НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА НА ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ На редовното си заседание този четвъртък надзорниците са приели само за сведение доклада на Апостолов и не са обсъждали офертата на избрания ексклузивен купувач на мажоритарния акционерен пакет на холдинга - регистрираната в Австрия фирма от малайзийски произход Це Ес И Ханделс унд Бетайлигунгс. Причината шефът на АП да изтегли докладната си е предложението на кандидата да изплати 70% от цената по сделката, възлизаща на 9 млн. лв., като погаси част от българския дълг към испанската държавна Агенция за експортни кредити. Такава възможност дава междуправителственото споразумение, ратифицирано на 20 октомври от българския парламент, с което е регламентиран механизмът за изплащане на дълга на МИНЕРАЛБАНК към Кралство Испания посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия. Както поясни в миналия си брой в. БАНКЕРЪ, двугодишното действие на споразумението е изтекло през октомври 2000 г., след което срокът му на два пъти е удължаван с по още една година - през 2000 и през 2001 година. Според експертите на финансовото министерство, тъй като валидността на тази договорка изтича на 19 октомври 2002 г., няма никакъв проблем сделката за Инкомс да бъде сключена тутакси, ако АП реши това. Нейният изпълнителен и надзорен съвет обаче смятат, че това не е така. Защото направеното през октомври 2001 г. едногодишно удължаване на срока на споразумението е одобрено от Министерския съвет, но не е ратифицирано от парламента. Това трябва да означава, че към днешна дата то е невалидно. Затова по искане на АП миналия четвъртък Министерският съвет прие решение за ново удължаване на срока, което ще бъде внесено за одобрение в Народното събрание. Така че докато депутатите не си кажат тежката дума, сделката Инкомс се замразява. Правистите на финансовото министерство не мислят, че това се налага. Според тях, клаузите в подписаното през 1998 г. българо-испанско споразумение дават възможност, след като то веднъж е ратифицирано от парламента, последващото му удължаване да става само на базата на допълнителните договорености между правителствата на двете страни.Чувал съм това становище, но като юрист не го приемам, заяви пред в. БАНКЕРЪ председателят на надзорния съвет на АП Петко Николов. Той смята, че след като едно споразумение е одобрено със закон, не може друг орган, пък било и Министерският съвет, да променя условията в споразумението. Същата позиция - поясни Петко Николов - застъпва и правният отдел на Министерския съвет в официалното си становище до надзорния съвет на агенцията. Така че продажбата на Инкомс ще чака края на парламентарната ваканция. Дано дотогава не се стопи меракът на кандидат-купувача да придобие 90% от капитала на закъсалия холдинг и остатъчните държавни дялове в три от неговите дъщерни заводи, които междувременно тихо умират.

Facebook logo
Бъдете с нас и във