Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО

Лизингът се отчита като договор за наем - активът се заверява в баланса на лизингодателя, който дължи ДДС за придобиването му и съответно притежава правото по възстановяването му. Лизингодателят извършва и амортизационните отчисления. Клиентът заверява в баланса си разходите по авансовите и анюитетните месечни вноски. Когато сключва сделка за оперативен лизинг, той не придобива актива и следователно не го заверява в баланса си. При финансов лизинг придобива стоката, оборудването или транспортното средство по стойност от последната вноска и по същата го заверява в баланса си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във