Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО

Лизингът се отчита като договор за наем - активът се заверява в баланса на лизингодателя, който дължи ДДС за придобиването му и съответно притежава правото по възстановяването му. Лизингодателят извършва и амортизационните отчисления. Клиентът заверява в баланса си разходите по авансовите и...
Facebook logo
Бъдете с нас и във