Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ СИ ТЪРСЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ

Новосъздадената Асоциация на специализираните счетоводни предприятия ще съдейства за разработването на нов застрахователен продукт, който да покрие професионалния риск в бранша. В момента компаниите предлагат застраховки единствено за одитори . Но никоя от тях няма готовност да покрие риска от счетоводни грешки, а те могат да струват твърде скъпо. Повечето счетоводни къщи обаче имат клауза в договорите си с клиенти, съгласно която поемат част от глобите, които фирмите получават за неправилно водене на сметките. Затова те имат интерес от подобна застраховка. Асоциацията смята да се обърне към една от големите застрахователни компании с чуждестранно участие, за да разработи съвместно с нея новия продукт. Вече е проучена и възможността за презастраховане на този риск при Лойдс.Асоциацията бе учредена на 16 октомври 2003 г. от 20 счетоводни къщи, които се отделиха от полуразпадналата се Асоциация на счетоводните къщи в България. Неин председател е Владимир Екимов. На общо събрание, проведено на 22 януари, бяха одобрени критериите за приемане на нови членове. Те трябва да отговорят задължително на следните четири условия: поне три години дейност или оборот от 20 хил. евро за последната финансова година, чисто съдебно минало на управителите на счетоводната къща, поне трима души персонал и най-малко половината от служителите да имат висше икономическо или юридическо образование. Вероятно като задължителен критерий по-късно ще бъде добавена и застраховката за професионален риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във