Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САПАРД РАЗВЪРЗА КЕСИЯТА

Владимир Карамишев, заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, пред в.БАНКЕРЪЛимитите на отпусканите по програма САПАРД субсидии ще бъдат двойно увеличени. Така земеделските производители ще могат да разчитат на безвъзмездна помощ до 3 млн. лв. при досегашен таван от 1.5 млн. лева. Този максимален размер ще се отнася за инвестиционни проекти за изграждането и модернизирането на преработвателни предприятия. Двойно по-голяма ще е безвъзмездната помощ и за земеделските стопанства от досегашната максимална субсидия от половин милион лева. За създаването на алтернативна дейност в селските райони САПАРД ще отпуска до 500 хил., а не 200 хил. лева. Новината беше съобщена от изпълнителния директор на ДФ Земеделие Асен Друмев в понеделник (9 юни) при официалното подписване на договори със земеделски производители за изпълнението на 79 проекта на обща стойност 39.8 млн. лева. Така общият брой на проектите по САПАРД, които все още се изпълняват, стана 529, а общият размер на вложените в тях инвестиции - 352.09 млн. лева. От 2000 г., когато започна програмата, досега са изпълнени 175 проекта за 94.3 млн. лв., отчетоха от ДФ Земеделие Г-н Карамишев, кога решението на ЕС за двойно увеличаване на субсидиите по САПАРД ще влезе в сила и как ще бъде нормативно регламентирано - с промяна в наредбите към Закона за подпомагане на земеделските производители или с вътрешна заповед на ДФ Земеделие?- Решението ще влезе в сила след обнародването на промените в наредби 14, 15 и 16 от 18 май 2001 г. за практическото прилагане на програма САПАРД. Преди няколко дни текстовете бяха подадени в редакцията на Държавен вестник и очакваме да бъдат публикувани още в следващото му издание. Не е ли тази щедрост опит да бъде преодоляно изоставането в усвояването на средствата по програмата?- Ние не можем административно да влияем върху темпа на усвояване на парите. Нашата роля се ограничава с това да дадем правилата и да приканим всички, които имат нужда от инвестиции, да кандидатстват за подпомагане от ЕС. Двегодишният ни опит показа, че за изграждането на едно предприятие или земеделско стопанство, както и за модернизацията им са необходими по-големи суми. Оказа се например, че вложение от 1.5 млн. евро в предприятие за преработка на земеделска продукция е крайно недостатъчно предвид високите разходи за строителство и оборудване. От постъпилите досега при нас проекти установихме, че с този лимит се кандидатства само за строителство или само за машини. А повечето фирми трябва да отговарят на минималните секторни изисквания и за да го направят, са необходими много над тези 3 млн. лв., заложени в програмата. Затова предприехме двойно увеличение на тавана - преработвателният сектор трябва да е конкурентоспособен. Именно той ще е подложен на най-силен натиск при отварянето на общия пазар за нас след приемането ни в ЕС.Независимо от всички проблеми сега одобрихте 79 проекта. Това е рекорд в сравнение с миналите години, продиктуван като че ли от стремеж за наваксване? - Имали сме и заседание, на което одобрихме 99 проекта. Не съм съгласен с вас. Смятам, че най-накрая кандидатите са се мобилизирали, направили са качествени планове за срок от пет години и най-вече са оценили възможностите на програмата и необходимостта от тези европейски пари. Искам да подчертая, че в момента обработваме още 90 проекта за следващото заседание, насрочено за началото на юли. Преди одобрявахме 20 проекта, защото толкова кандидатстваха. Европейската комисия одобри и нови шест мерки за подпомагане на земеделски производители, както и на общини в изостаналите райони. Можем ли скоро да очакваме началото и на тяхното прилагане?- Сега изчакваме решението на Европейската комисия за акредитацията на Държавен фонд Земеделие, който изпълнява функцията на агенция по САПАРД, за тези нови мерки. Неофициално знаем, че цялата процедура е преминала успешно. Надяваме се, че до края на месеца решението ще бъде подписано и обнародвано в Държавен вестник и тогава ще предложим и новите мерки.Очевидно е, че с тях се разширява обхватът на програма САПАРД. По нейна линия вече ще се финансират изцяло и безвъзмедно проекти на селски общини, ще покриват половината от направените разходи за различни дейности в горския сектор, предвидени са субсидии и за обучение на земеделски стопани...- Действително шестте нови мерки са строго специфични и са различен от досегашните, насочени към частни юридически и физически лица. Хубавото е, че те предвиждат различни типове подпомагане в селските райони. Две от мерките са насочени към опазване на културните традиции и подобряване и развитие на инфраструктурата на общините. Предимство ще имат проекти на селища в изостанали райони. Друга мярка ще подпомага инвестициите на собствениците на гори, които трябва да извършат определена дейност - сеч, строеж на горски пътища, създаване на горски култури, залесяване на ерозирали и изоставени земи. Ще се даде възможност и за професионално обучение на стопани на възраст от 18 до 40 години във всички сектори на селското стопанство. Следващата мярка ще подпомага юридически лица и земеделски кооперации за създаване на пазари на едро, където производителите ще могат да продават продукцията си. Предвидена е и помощ за насърчаване на земеделските стопани да се обединяват, за да защитават интересите си, да постигат по-добра ефективност на производството си и естествено по-голяма конкурентоспособност. Разполагате ли с информация от областните дирекции на фонда дали вече се подготвят проекти по новите мерки? - Интересът е толкова голям, особено от страна на общините, че със сигурност няма да успеем да покрием голяма част от проектите. Ресурсът е ограничен. Ще се наложи ли промяна в списъка на общините, имащи право на финансова помощ от САПАРД?- Списъкът е изготвен през септември 2000 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е приет още с утвърждаването на Националния план за развитие на земеделието в селските райони. Там са включени всички 230 общини в селските райони. И министерството е органът, който определя степента им на развитие, кои са селски и кои не са. Всяка една промяна на социално-икономическия статус на една община може да доведе до включването или изключването й от списъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във