Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САНАТОРИУМИ ВЛЯЗОХА В ЧЕРНИЯ СПИСЪК НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Собствеността на санаториумите към здравното министерство (или както се наричат сега специализирани болници за рехабилитация) все още не е изяснена, въпреки че от септември 2000 г. те са преобразувани в акционерни дружества, 100% държавна собственост. Много от наличните актове за собственост пък не са актуализирани, а при управлението на имотите и отдаването им под наем не са спазвали нормативните разпоредби. Абсолютно незаконно през 2001 г. лечебниците са ползвали и минералните води. Те и досега нямат право на този ресурс, тъй като правителството още не е приело решение, с което да им разреши количеството използвана вода.Тези нарушения в стопанисването и финансирането на санаториумите констатира проверка на Сметната палата. Резултатите от нея бяха официално оповестени през тази седмица. Висшите финансови контрольори са влезли в пет от 12-те поделения на бившия Санаторно-курортен комплекс - вече Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, и в две балнеолечебници извън състава му. Проверката им обхваща 1999 и 2000 година. Нито едно обаче от откритите сега нарушения, направени по времето на ексминистър Илко Семерджиев, не видя бял свят в Бялата книга на кабинета Сакскобургготски. В нея не влязоха и сключените приватизационни сделки за две от лечебниците (в. БАНКЕРЪ писа за тях в броя си от 6 октомври), в чиято собственост Сметната палата установи нередности. Това са рехабилитационните болници в Банкя и Варна. За третата от списъка на проблемните - Тузлата край Балчик, има открита процедура за раздържавяване. И трите са пуснати за продан със заповеди на Илко Семерджиев, но независимо от заявленията на здравния министър Божидар Финков през септември, че ще прецени целесъобразността на сделките, явно досега той не е намерил нищо смущаващо в действията на предшественика си, за да го впише в минусите на наследството. Ревизорите на Сметната палата обаче смятат, че дори само заповедта на тогавашния министър от 21 юни 2000 г. се разминава със закона. С нея активите и пасивите на Лечебно-оздравително заведение - Варна преминат към новата Специализирана болница за рехабилитация - Варна. При този трансфер й се дават твърде интересни имоти - курортната поликлиника, която се намира на Златни пясъци, и калолечебницата в Морската градина. Само че с това решение на Семерджиев се получава несъответствие между извършваната дейност, предмета и устава на дружеството, съдебното решение за неговата регистрация и разрешението за осъществяване на лечебна дейност, отчита Сметната палата. Според нея получената структура не отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения.Освен това в баланса на варненския санаториум за 2000 г. сградата на курортната поликлиника е на стойност 47 817 лв. - при данъчна оценка от... 299 219 лева. Становището на ревизорите е, че на ниска стойност се води и блок 1 на болницата. Той представлява сутерен, хотелска част на 4 етажа и кухненски сектор, с обща застроена площ от 1549 кв. м - и всичко това е оценено на... 42 515 лева. Когато санаториумът става търговско дружество, му е предадено и калодобивното стопанство. Но за него... няма подадени документи по реда, определен в Закона за държавната собственост. Тези пропуски изясняват до голяма степен и защо въпреки апетитното си място - между курортите Св. св. Константин и Елена и Златни пясъци, и въпреки атрактивните си попълнения, варненската лечебница е спазарена най-евтино от трите продадени от здравното министерство през тази година санаториуми. Сделката за 70% от капитала й е сключена през май за 941 хил. лв. при утвърдена начална цена за продажбата от 910 хил. лева. Както писа в. БАНКЕРЪ, купувач е регистрираната в Кипър офшорна фирма Тератрон Оувърсийз лимитид. Най-интересното е, че здравното министерство не е имало никакви трудности да получи тези данни. Негов представител в борда на директорите на приватизираното дружество е Стефан Анастасов, който е директор на инспектората на ведомството на Финков.Проблеми със собствеността има и другият санаториум, пуснат за приватизация - Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата край Балчик. Инвеститорски интерес към него е заявило РМД-то СБР - Тузлата Приват АД, Шумен. От болницата ще се продават 80%, по преференциалния режим на Закона за лечебните заведения, гласи заповедта на Илко Семерджиев от 18 юли тази година. Но при преобразуването на този санаториум в търговско дружество неточно е отразена стойността на дълготрайните материални активи, а до съдебната му регистрация министерството не е предприело действия за установяване на собствеността върху 47 бунгала, показва проверката на Сметната палата. По баланса на балнеолечебницата за 2000 г. не се водят и 180 030 кв. м незастроена площ и 32 съоръжения към находища за минерална вода. Споменатите две лечебници, а също и приватизираната Специализирана болница за рехабилитация - Банкя (РМД Банкя 21 закупи 67% от капитала й за 1.578 млн. лв., при 1.480 млн. лв. начална цена) няколко пъти не са се съобразили със Закона за държавната собственост, отбелязва Сметната палата. Те са сключвали договори за отдаване под наем без търгове или конкурси, с нарушения за срока им на действие и не са спазвали разпоредбите за наемните цени.Заради констатираните пропуски и нередности във Варна и Тузлата Сметната палата дори не е уверена, че годишните им счетоводни отчети за 1999 г. и 2000 г. отразяват вярно и точно техните финанси и имущество. Констатацията не се връзва с мнението на експертите от здравното министерство, които през септември заявиха за БАНКЕРЪ, че за продан са пуснати само лечебници с изяснено състояние. Това пък поставя под въпрос направените и одобрени правни анализи.До месец след края на проверките директорите на санаториумите трябва да отстранят нарушенията и това ще е предмет на следващата проверка, казаха от Сметната палата. В нейните правомощия обаче не влизат самите приватизационни сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във