Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМОНАКАЗАЛИЯТ СЕ ИВАНОВ СЕ НАГРАЖДАВА С БКС-ЛЮЛИН

Трябва да си луд да дойдеш да инвестираш в тази държава. Това тъжно умозаключение все по-често се чува в България. Констатацията може и да е малко крайна, но примерите в нейна подкрепа продължават да се множат. Черни деяния, на които в белите държави им викат пладнешки грабеж, у нас се обличат в законна форма. Нагледно доказателство за ефективността на подобна операция дава и едно скромно търговско дружество, чийто бизнес, свързан с битовото и комунално стопанство, през декември миналата година е превзет на абордаж. Точно такова щастие е споходило софийското БКС-Люлин ООД, 80% от капитала на което стават собственост в началото на 1998 г. на нарочно сформираното за целта РМД - БКС-Люлин-97. Продавачът е Столичната общинска агенция за приватизация, а изпълнителен директор и на дружеството купувач и на обявеното за продан общинско предприятие е един и същ. Името му е Иван Станев Иванов, който държи 30% от акциите на РМД-то. Останалите са поделени между още 18 съдружници - членове на колектива на БКС-Люлин ООД, купили с разсрочено плащане работните си места за сумата от близо 800 хил. лева. Взаимоотношенията между новите частни собственици на фирмата вървят гладко до лятото на миналата година, когато столичната приватизационна агенция решава да се раздели с остатъчния си миноритарен дял в БКС-Люлин ООД. С решение от 4 юни 2002 г. агенцията насрочва за 30 юли същата година публичен търг с тайно наддаване за продажбата на пакет от 5263 дяла, представляващи 20% от капитала на люлинското дружество. Началната тръжна цена е определена на 32 хил. лева. На 30 юли в уречения час - 10.30, тръжната комисия, председателствана от служителя на столичната агенция Асен Петров, открива търга. За участие в него обаче се явява само един кандидат - споменатият вече Иван Станев Иванов. По тази причина, в съответствие с изискванията на Наредбата за търговете, комисията отлага с два часа провеждането на наддаването, но тъй като друг мераклия освен Иванов пак няма, в 12.35 ч. той получава срещу 32 100 лв. 20-те процента от капитала на БКС-Люлин ООД. Защо РМД-то БКС-Люлин-97 не е проявило желание да ги прибави към своите 80% и дали съдружниците в него са били наясно, че партньорът им Иван Станев Иванов играе самостоятелно - един Господ знае. По-важното е, че подценяването на тази дребна покупка много скоро изиграва твърде лоша шега на работническо-мениджърския екип.На 10 септември 2002 г. Иван Иванов, който заедно с акционера в РМД-то Христо Нанев се води управител на БКС-Люлин ООД, изпраща до съдружника си БКС-Люлин-97 АД покана за извънредно общо събрание на ООД-то. То е насрочено за 20 септември 2002 г. и в дневния му ред са включени две точки. По първата ще се разглеждат поведението и дейността на съдружника БКС-Люлин-97 АД, а втората е разни. Странното е, че издадената на 10 септември и подписана от Иванов покана е парафирана на същата дата пак от него, но в качеството му на... получател. Историята става още по-забавна, тъй като на 20 септември въпросното общо събрание е проведено. Съставен е и протокол, от който става ясно, че единствен участник във форума е Иван Иванов, а получилият поканата съдружник - РМД-то БКС-Люлин-97 (чийто управител е същият Иванов), не бил изпратил свой представител. Въпреки това били направени разисквания по първата точка от обявения дневен ред. Въз основа на тях единодушно било решено че съдружникът - БКС-Люлин-97 АД, действа против интересите на БКС Люлин ООД. И още: ...пречи за сключването на изгодни за дружеството договори, съботира изпълнението на поети от дружеството задължения по взаимоотношения с трети лица, съзнателно укрива информация и не предоставя на дружеството документация, необходима за дейността му.Заради тези черни прегрешения общото събрание в лицето на единствения участник в него Иван Станев Иванов предупреждава съдружника БКС-Люлин-97 АД, че ако в 30-дневен срок не си поправи поведението, ще бъде... изключен. Този впечатляващ протокол естествено отново е подписан от Иван Иванов. Всъщност дребна подробност е фактът, че той на практика отправя обвинения и предупреждение за изключване и към самия себе си. Защото хем държи 30% от капитала на РМД-то, хем е и негов управител. Циркът обаче не свършва дотук. На 18 ноември Иванов отправя нова покана до съдружника си за второ извънредно общо събрание. То трябва да се проведе на 7 декември 2002 г. в офиса на БКС-Люлин ООД, чийто адрес е идентичен с този на РМД-то БКС-Люлин-97 АД. И тази покана е подписана от Иванов в качеството му както на издател, така и на получател. Необходимо е да се отбележи и друга любопитка. Въпросният офис, в който ще се провежда събранието, е кабинетът, който братски си поделят двамата управители на ООД-то - Иван Иванов и споменатият вече Христо Нанев, който държи мажоритарния акционерен пакет в БКС-Люлин-97 АД и всъщност е финансирал приватизационната сделка за покупката на 80% от БКС-Люлин ООД през 1998 година.Уведомявайки на 18 ноември съдружника си, че на 7 декември ще се проведе второто извънредно общо събрание, Иванов не е предвидил две неща. Първо, че на 5 декември 2002 г. като изпълнителен директор на РМД-то БКС-Люлин-97 ще бъде вписана Маргарита Гаджева, а покана за фамозния форум тя няма. Второ, че определената за събранието дата 7 декември - събота, ще бъде определена за работен ден, със заповед на Христо Нанев от 6 декември 2002 година. Така би следвало сбирката да се е състояла пред очите на служителите, но подобно нещо няма. Протокол от заседанието обаче има. Съставил го е пак Иванов, като отново е посочил, че редовно поканеният му съдружник в лицето на РМД-то не е изпратил свой представител, не е изпълнил дадените му на 20 септември указания да поправи грешките в мениджъмнта на БКС-Люлин ООД и по тази причина се... изключва от дружеството. Записано е също, че:Дружествените дялове на изключения съдружник - общо 21052 дяла, по 10 лв. всеки един от тях, трябва да бъдат поети от досегашния съдружник - Иван Станев Иванов.Това е положението. Иванов, закупил през юли миналата година за 32 100 лв. общинския 20-процентен дял в БКС-Люлин ООД, слага ръка и на останалите 80%, за които са броени 800 хил. лева. Цялата тази операция, гласувана на общото събрание на дружеството на 7 декември, още на 11 декември е вписана във фирмения регистър на Софийския градски съд. Решението е на съдия Румяна Паликарова, която, разполагайки с фирменото дело на БКС-Люлин ООД, е пропуснала да забележи, че поканите и за двете извънредни общи събрания са подписани от Иван Иванов в качеството му и на техен получател. Тоест Иван Станев Иванов е канил сам себе си. Освен това Паликарова може би не е прочела внимателно устава на БКС-Люлин ООД , където е записано, че при изключване или напускане на съдружник дяловете му или се изкупуват от останалите съдружници, или с тяхната стойност се намалява капиталът на дружество. Ощетеният съдружник - РМД-то БКС-Люлин-97, твърди, че пари за дяловете си не е получил и че няма доказателства, че капиталът на БКС-Люлин ООД е намален. На 14 и 16 декември 2002 г. новата изпълнителна директорка на РМД-то - Маргарита Гаджева, е сезирала за случая както Софийска районна, така и градска прокуратура. В тъжбите на Гаджева се подчертава, че Иван Иванов е изготвил документи с невярно съдържание. Посочено е още, че на фаталното общо събрание, проведено на 7 декември, вторият управител на БКС-Люлин ООД - Христо Нанев, е бил в кабинета си, докато Иван Иванов е отсъствал от административната сграда и въобще никакво общо събрание не е провеждано. Прокурорите са уважили молбата на РМД-то и вече са назначили предварителна проверка. Пред Софийския градски съд са оспорени и взетите на 7 декември решения от общото събрание на БКС-Люлин ООД. На 19 декември съдийката Димана Йосифова е издала определение, с което се запорират както дружествените дялове на потърпевшото РМД, така и банковите сметки на БКС-Люлин ООД. По този начин засега е предотвратена възможността Иван Станев Иванов да продаде люлинското предприятие, а мажоритарният му собственик да пие чаша студена вода. Точно такава възможност обаче на практика му е поднесло решението на съдия Румяна Паликарова. Нейното име нашумя около битката между бивши и сегашни акционери на НЕФТИНВЕСТБАНК. Както подробно писа в. БАНКЕРЪ в последния си брой от миналата година, благодарение на съдия Паликарова и на решението й от 13 ноември 2002 г. с един замах бяха заличени четири години от историята на банката. След това колежката на Румяна Паликарова - Костадинка Наумова, трябваше да възстановява нанесените поразии. Акционерите на НЕФТИНВЕСТБАНК пък поискаха действията на Паликарова да бъдат проверени от съдебния инспекторат към правосъдното министерство. Всичко това, изглежда, не е послужило като обеца за ухото на съдия Паликарова, след като сега узаконените от нея събрания в БКС-Люлин ще трябва да нищи прокуратурата. Интересното дали някой може да каже колко са в цялата страна историите от рода на тези с НЕТИНВЕСТБАНК и БКС-Люлин?

Facebook logo
Бъдете с нас и във