Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМО ФАЛИТ МОЖЕ ДА СПАСИ ГОРНА АРДА ОТ ДЖЕЙЛАН

Повече от пет часа спориха акционерите на Хидроенергийна компания (ХЕК) Горна Арда на общото събрание на дружеството, приключило в късните часове на 18 март. Съдружници в него са НЕК, който притежава 69.9% от капитала и скандалния турски холдинг Джейлан аншаат с 30.1 процента. По предварителна информация основната цел на събранието трябваше да е изваждане на турския партньор от смесеното дружество. Представителите на държавата (в лицето на шефове от енергийното ведомство и от НЕК) са били упълномощени официално да отправят такова предложение. В крайна сметка обаче акционерите са запазили паритетното участие на българската и турската страна в съвета на директорите, независимо че съседите притежават минотарен дял. Променен е и състава на борда. Негови съпредседатели стават шефа на НЕК Васил Анастасов и собственикът на турския холдинг Махмуд Джейлан. Както е известно, той е обвиняем в родината си за банков банкрут и за източване на над 117 млн. щ. долара. Въпреки, че е поставен под гаранция, на 18 април Джейлан бе забелязан в София. За изпълнителен директор от турска страна е избран представителя на Джейлан в България Исмед Север, а българският му колега е Николай Наумов. Основните спорове обаче са били не толкова около подмяната на управителното тяло на ХЕК Горна Арда, а по-скоро за бъдещето на дружеството. Представителите на турския холдинг категорично са отказали да напуснат дружеството, като продадат акциите си за 400 хил. лева (т.е. на цена, с 8% по-висока от номинала им, каквото е било българското предложение). Те категорично са настоявали за няколко пъти по-висока сума, визирайки цифри от порядъка на 10 до 15 млн. щ. долара. Искането е мотивирано с претенции за нанесени щети и пропуснати ползи, заяви специално за в. БАНКЕРЪ участник в събранието. Освен това представителите на турският холдинг са настояли той да остане основен изпълнител на проекта. Нещо странно стана на събранието, разказа източникът на в.БАНКЕРЪ. Вместо нашите представители да защитят предварително договорената българска позиция, те се впуснаха в спор за някакви безсмислени суми. В момента дружеството е напълно кухо, не е инвестирало никакви средства, не притежава и собственост. Така че ако Махмуд Джейлан може да претендира за нещо, това е внесеното от него дялово участие в размер на 300 хил. лева. Пропуснати ползи и нанесени щети пък турският ексмилионер трябва да търси от собствения си холдинг, който не е изпълнил нито един от ангажиментите, поети в междуправителствената спогодба от 1998 г., нито в последвалото я споразумение с НЕК, нито при учредяването на смесеното дружество.Ако се преодолее прикритото нежелание на част от енергийните шефове да се разделят с Джейлан, единственият начин да се защитят българските интереси е да се поиска фалит на смесеното дружество. Начинът е подробно описан в националното законодателство. Според търговския закон мажоритарният собственик НЕК може да поиска от съда ХЕК Горна Арда да бъде обявен в несъстоятелност. Неизпълнените ангажименти, поети от акционерите още при създаването му са достатъчен мотив. Според тях строителството на каскадата трябваше да започне още през 1999 г. и да завърши за 60 месеца. Междувременно НЕК проведе търг за стратегически инвеститор в Горна Арда. Избран бе италианският консорциум Енелпауър. В края на януари енергийният министър Милко Ковачев подписа с италианците меморандум за предварителен технико-икономически анализ на проекта. От Енелпауър пък обещаха, че ако сметките им докажат, че строежа е ефективен, каскада ще я има. Повече от месец италиански специалисти и хората на НЕК разработват вариантите на каскада Горна Арда. Държавните чиновници продължават да обмислят как смесеното дружество да се измъкне от мъртвата хватка на Джейлан. Проблемът стана особено актуален в сряда (на 17 април), след среща на главния изпълнителен директор на Енелпауър Луиджи Джуфрида с вицепремиера Костадин Паскалев, с енергийния министър Милко Ковачев и с шефа на НЕК Васил Анастасов. В разговора Луиджи Джуфрида е заявил, че Енелпауър не може да участва в проекта за Горна Арда, докато не бъде решен проблемът с излизането на Джейлан от смесеното дружество. Според италианския шеф това трябвало да стане до края на май.Междувременно ХЕК Горна Арда обяви конкурс по ЗОП за строеж на два обекта: отбивни тунели към язовирната стена и корекции на р. Арда. Преди повече от година сключи договори на стойност съответно 7.2 млн.лв. и 2.8 млн. лева. И двете суми са инвестирани от НЕК.До края на юни тунелите, всеки с дължина 300 метра, ще бъдат готови. През тях ще преминават водите на река Арда, докато се изгради стената на язовир Мадан. Освен него каскадата Горна Арда предвижда построяването на нови два - Ардино и Сърница.

Facebook logo
Бъдете с нас и във