Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМО ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОЛУЧИ ПАРИ ОТ РУЛОН ИСКЪР

На първия търг с явно наддаване за активите на фалиралото Рулон Искър АД, проведен на 20 август, е бил продаден само парцел от 41 дка за 20 хил. лева. Сградите на хартиения завод, заедно с останалата земя, са оценени на повече от 3 млн. лева. Цената, според някои експерти, е твърде висока и трудно биха се намерили купувачи.Рулон Искър е в производство по несъстоятелност от март 2003 г. и се управлява от синдика Владимир Иванчев. За предприятието, спряло работа още през 1999 г., това е втората подобна процедура. Първата бе по иск на Булгарлизинг, но бе прекратена от Върховния касационен съд на 15 ноември 2002 година. При новото производство Булгарлизинг отново не попадна сред признатите кредитори, въпреки претенциите си за дължими й 10 млн. лева. Фирмата, контролирана от Димитър Тадаръков, сключила на 15 февруари 1989 г. лизингов договор с Целулоза и хартия за доставка на оборудване на стойност 39 млн. тогавашни лева. Две години по-късно Рулон Искър поема всички активи и пасиви на Целулоза и хартия. Счетоводната експертиза е показала, че прехвърлянето на задълженията по лизинга не е отразено в отчетите на фирмата, отбелязва по този повод синдикът Владимир Иванчев. А и дълговете по лизинга били с изтекла давност. Най-големият кредитор на Рулон Искър е Агенцията за държавните вземания, която има да си прибира от дружеството малко над 4 млн. лева. Другият претендент за получаването на пари от хартиения производител е софийското ФБЦ АД. Исковете на ФБЦ са били за 5 млн. лв., но с аргумента, че не е доказан точният размер на лихвите по задължението, синдикатът е признал 3 млн. лева. Агенцията за държавните вземания пък не признава нито лев от претенциите на ФБЦ. Възраженията на фирмата ще бъдат разгледани от съда най-вероятно през септември и едва след това ще се изготви и окончателният списък на кредиторите. Всъщност, независимо от изхода на спора, вземанията на ФБЦ не са обезпечени и трудно ще могат да бъдат удовлетворени. Според Търговския закон Агенцията за държавните вземания има предимство при уреждане на задълженията на предприятието пред всички останали кредитори, тъй като е упражнила право на задържане, т. е. наложила е запор на имуществото. А сумата, която ще се получи от осребряването на всички активи на Рулон Искър, ще стигне само за покриване на задължението му към държавата. Работниците на софийското предприятие, които с неизплатените им възнаграждения се нареждат след нея, най-вероятно също няма да получат нищо.Хартиената фабрика бе продадена през декември 1998 г. на софийското Еуропак АД срещу 3.3 млн. лева. Приватизационният договор предвиждаше половината от цената да се плати в дългосрочни държавни облигации. Новият собственик обеща да инвестира за пет години 38 млн. г. марки и да обслужва дълга на предприятието, който по онова време възлизаше на 5 млрд. стари лева. Нищо от обещанията обаче не бе изпълнено, поради което на Буропак бяха наложени неустойки от 12 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във