Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМО 40 МЛН. ЛВ. ОТ РЕЗЕРВА НА ЗДРАВНАТА КАСА ОТИВАТ ЗА БОЛНИЦИТЕ

Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) взе решение да деблокира 40 млн. лв. от оперативния резерв на ведомството. Първоначално ръководството смяташе да използва цялата натрупана сума, която е 75 млн. лева.От планираните в бюджета на касата за тази година средства за болниците остават още 25 млн. лева. Тези пари, заедно с разблокираните 40 млн., ще стигнат за покриване на разходите на лечебните заведения до края на септември, заяви председателят на управителния съвет на НЗОК Кирил Ананиев. След това ще бъде направен обстоен анализ на отчетите на болниците. Едва тогава ще имаме точна представа какви средства са им необходими за ноември и декември. На базата на тези данни и на финансовите показатели за приходите от здравни осигуровки ще решим дали е необходимо да освободим и останалите средства от резерва, уточни за в. БАНКЕРЪ Ананиев. Членовете на УС очакват до края на годината касата да реализира приходи в размер на 838 млн. лв., при планирани 795.3 милиона, което ще позволи да се покрият непредвидените разходи за лечебниците. В краен случай ще се иска от Народното събрание да актуализира бюджета на касата. Що се отнася до ангажимента на правителството към МВФ до края на септември да бъдат погасени всички просрочени дългове на болниците, Кирил Ананиев отбеляза, че необходимите средства са налице и няма да има проблем. За тази цел, а и за закупуването на животоспасяващи лекарства кабинетът отпусна 76 млн. лева. Разпределението им ще определи министърът на здравеопазването. В момента в здравното ведомство се прави анализ на неиздължените суми и в най-кратки срокове те ще бъдат погасени.А иначе продължава сагата със здравноосигурителните права на пациентите. По данни на Националния осигурителен институт 1. 928 млн. души не са платили повече от три здравни осигуровки. Голяма част от тях са плащали, но за тях не е постъпвала информация в електронните регистри на НОИ, казаха от касата. Имало и доста случаи, в които работодателите не са внасяли средствата, без да уведомят за това своите служители. Над 250 хил. са лицата, които въобще не фигурират в регистрите на НОИ, а 40 хил. не са внасяли пари от началото на реформата в здравеопазването. Средствата, които очаква осигурителният институт от неизрядните платци, възлизат на 50 млн. лева. До момента обаче само 110 хил. граждани са подали молби до института за разсрочено плащане на здравните си осигуровки. Ако останалите не сторят това до края на септември, ще загубят здравноосигурителните си права и ще заплащат лечението си. Цените ще бъдат определени от лекарите. Общопрактикуващите медици ще са задължени преди всеки преглед или манипулация да проверят дали пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права. От следващата година здравните вноски на бедните, безработните и соициалнослабите ще се плащат от специален фонд към Министерството на труда и социалната политика. През 2005-а здравната каса ще финансира общо 14 програми за скъпоструващи лекарства за домашно лечение. За тази цел са предвидени 43 млн. лева. По думите на директора на НЗОК д-р Иван Букарев на 1 октомври вероятно ще бъде разгледан проектът за новия Национален рамков договор 2005. Същия ден с него ще бъдат запознати и представителите на Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите. Съсловните организации също ще представят предложенията си за клиничните пътеки и цените, по които касата да плаща на болниците за извършената медицинска дейност. Три нови дирекции в състава на Централното управление на НЗОК ще следят за дейността на партньорите й. Новите звена Извънболнична медицинска помощ и Болнична медицинска помощ ще имат специални отдели за медицински и финансов контрол. Новосъздадената дирекция Договаряне, методология и координация на медицинските дейности пък ще анализира данните за изпълнението на рамковия договор. Промените в административното устройство ще оптимизират контрола по усвояване на средствата на касата, заяви Букарев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във