Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМО 300 ФИРМИ СА ГОТОВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ

Финансовото състояние на българските фирми е твърде далеч от възможността да бъде разбрано от големите световни компании, поне що се отнася до счетоводството и одиторския контрол. Това заяви шефът на Института на дипломираните експерт-счетоводители Симеон Милев.Едва 300 фирми у нас, при това заедно с държавните, са способни да прилагат на практика универсалните принципи на Международните счетоводни стандарти. Но пък и трудно би могло да се очаква обратното, като се има предвид нивото на капиталовия пазар у нас.Онези книжа, които у нас се наричат счетоводни документи, на Запад всъщност са неразбираеми. Докато нашите т.нар. големи играчи огласяват отчети от 8-15 страници, авторитетните компании в развития свят не падат по-долу от 150. Защо? Обяснението е гениално просто - колкото по подробно и открито е всичко, толкова по-прозрачно и внушаващо доверие е то. Тази философия обаче е още недостижима за една немалка част от българския бизнес. Механизмите на публикуване на счетоводните отчети в България сега са неефективни и нерационални. Няма и опит. Необходимо е време, за да бъде придобит, казва Милев. Прощъпалникът по прилагането на международното счетоводство у нас от началото на 2003 г. са длъжни да направят банките, застрахователните дружества, пенсионните фондове и публичните компании, регистрирани по закона за ценните книжа. Какъв ще е ефектът - предстои да видим. На въпрос на в. БАНКЕРЪ дали има статистика на големите счетоводни измами у нас, Милев отговори така: За големите западни одитори проблемът ще стои обърнат с краката нагоре. Причината е, че при мултинационалните компании одиторът не следи стриктно дали счетоводните отчети ще прикрият приходи и разходи, а дали те няма да са излишно надути. Разкрасяването на Запад не е непозната практика, защото колкото по-атрактивно се представиш, толкова повече се увеличават шансовете ти някой да купи от твоите акции. Докато в България трябва да дебнеш дали някой няма да укрие печалба и респективно да плати по-малко данъци, по други части на света се вършат измами дори с риск да те обложат повече. Целите и похватите обаче са други. С привличането на инвеститори например може да се покрият загубите от платените налози върху раздутата печалба. Въпрос на сметки и бизнессреда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във