Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

С ПРОДАЖБАТА НА БТК ВЛИЗАМЕ В ГИНЕС

Като продадат БТК, министрите ще вкарат България в книгата на Гинес. В раздела за най-нескопосна сделка. При това гарантирано без конкуренция поне през следващите 20 години. Едва ли за това време ще се намери друго правителство, което да продава националния си телеком броени седмици преди отпадането на монопола му. И в момент, когато световният телекомуникационен пазар се срива, една след друга гърмят огромни компании с активи от десетки милиарди долари, а цената на акциите на оцелелите спада 60, 70 та чак до 98 пъти. Но с това не свършва изключителността на бъдещата сделка. Новият собственик на българския телеком изцяло ще трябва да преструктурира компанията, да преустанови кръстосаното субсидиране между отделните дейности, да предложи нови услуги на трите й милиона клиенти. И още - да модернизира инфраструктурата и да подмени остарелите аналогови централи от 20-те години на миналия век, като за три години увеличи цифровизацията от сегашните мизерни 17-18% на цели 80 на сто. В стремежа си да продадат БТК на всяка цена управниците ни ще предизвикат световен смях и с един чисто правен абсурд, записан в проекта за новия Закон за далекосъобщенията. Там т. нар. универсална услуга (сиреч обикновеният фиксиран телефон в дома или офиса ни) е определена като издаването на телефонен указател или осигуряването на възможност за безплатен достъп за спешни повиквания. Така вместо да прокарва нови телефонни постове в слабо населени или отдалечени райони, новият собственик на БТК ще изпълни задълженията си... като издаде указател или инсталира обществен автомат, от който всеки ще може да повика безплатно лекар, полицай или пожарникар. (За свещеник изобщо не става реч, тъй като Българската православна църква не е в номенклатурата на спешните повиквания.)Българският Гинес-рекорд се очертава и като персонален - на един от министрите. Той хем продава националния телеком, хем вече година не може да отърси от името си подозренията за връзки с най-голямата частна кабелна компания. Не че по света подобни прецеденти няма. И политици, и държавници от време на време се оплитат в притежание на акции в частни компании. Ала колчем се окаже, че частното им печели за сметка на тяхната държавна дейност, тези държавници и политици бързо се разделят с поста си (и с обществения си авторитет).Независимо от десетките аргументи против, нашите министри, изглежда, са твърдо решени да продадат БТК. Сега и в момента, без каквото и да е отлагане. Срокът за подаване на окончателните оферти остава 10 септември и няма да се удължава, заяви на 29 август вицепремиерът Николай Василев. Затова и проектът за новия Закон за далекосъобщенията, написан набързо и огласен само преди месец, продължава част от монополните права на националния телеком, освобождавайки го от всичките му задължения. Което е жесток удар под пояса на неговите клиенти. Не помогнаха и категоричните възражения на действащите оператори на телекомуникационния пазар - законопроектът скоростно бе одобрен от кабинета само преди седмица, без да се изчака становището на Европейския съюз, с чието законодателство уж хармонизираме нашето. Предвид рестриктивните текстове, ограничаващи либерализацията на пазара и свободната инициатива на стопанските субекти, европейците едва ли ще ръкопляскат. Още по-зле е с онези положения в проектодокумента, дето, ако се осъществят, хората от стотици селища, села и паланки ще видят телефон през следващия век. Тогава, впрочем, може и да ни приемат в Европа.Колкото до парите, които ще получи кабинетът от предстоящата продажба, днес те са повече от спорни. Ако цените, предложени в окончателните оферти на кандидатите за БТК, не удовлетворяват, може и да не се стигне до сделка, заяви през седмицата министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров. Но какви са приемливите за правителството, суми така и не стана ясно. Вместо това министърът сподели личните си очаквания, които били за справедлива цена. За колко оценява справедливостта, обаче пак не се разбра.Затова пък от Агенцията за приватизация повече от ясно обясниха, че основната цел при тази сделка е постигането на максимална цена. Тъкмо тя ще е основната при класацията на подадените оферти - за ценовото предложение са отделени 80 от всичките 100 точки на комплексната оценка. Други 15 точки на кандидатите може да донесе представената от тях тригодишна програма за трудова заетост. А с най-малка тежест - само 5 точки, са допълнителните инвестиции, планирани от бъдещия собственик на телекома ни за периода 1 януари 2003 г. - 31 декември 2006 година. В крайната оценка няма да бъдат взети предвид нито цената на GSM-лицензията (определена от Комисията за регулиране на съобщенията на 54 млн. лв.), нито инвестираните при изграждането на мобилната мрежа пари. Агенцията за приватизация обаче си запазва правото да декласира оферти, които се отклоняват от правителствената политика за развитие на сектора или изискват допълнителни задължения от кабинета и дават допълнителни права на кандидатите. Нещо повече, ведомството на Апостол Апостолов няма изобщо да приема оферти, ако се появят съмнения за заплаха за националната сигурност. Засега такива съмнения нямало спрямо нито един от кандидатите. Всички те са големи международни компании с безспорен авторитет, допълниха от ведомството. Нови участници в конкурса за телекома до края на определения срок (26 август) не се появиха. А към тримата кандидати, известни вече повече от два месеца, наистина никой няма и не би се осмелил да има каквито и да е претенции. Нито към турския Коч холдинг в консорциум с Тюрк Телеком, нито към американския инвестиционен фонд Адвент, регистрирал за БТК-сделката австрийското си дружество Вива Венчърс. Нежели пък към щатския застраховател Ей Ай Джи, заявил участие чрез инвестиционния си фонд за вложения в Източна Европа, базиран в Полша. Оттук насетне процедурата за приватизацията е детайлно разписана. Занапред се забранява сдружаване между кандидатите и при доказване на такова ще има декласирани. Сега те имат право на пълен правен и финансов анализ на БТК. До 2 септември ще получат пакета с всички документи по сделката, а до 5 септември ще могат да посещават двете информационни зали на телекома, като всеки от тях ще разполага за огледа с десет календарни дни.Следва денят на голямото очакване - 10 септември. До 12.00 часа кандидатите трябва да представят в приватизационната агенция депозит за участие в размер на 3 млн. евро под формата на безусловна банкова гаранция в първокласна банка, валидна за три месеца. Гаранцията ще бъде задължително условие за получаване на сертификат за подаване на окончателните оферти. Те пък ще се приемат до 14.00 часа и според Агенцията за приватизация също ще са със срок три месеца. Всеки от кандидатите ще трябва да обяви и финансовите източници, които ще използва за покриване на офертната цена, увеличаването на капитала в размер на 50 млн. евро и задължителните инвестиции от 450 млн. евро.На този етап не се знае кога ще бъдат отворени офертите - веднага след подаването им или на следващия ден. От ведомството на Апостол Апостолов все пак обещаха публичност при разпечатването на пликовете. Ако не се договори с класирания на първо място кандидат, АП може да се спре на втория. Ако и той се стори неподходящ на преговарящите, нищо не пречи конкурсът да бъде прекратен. Ала ако бъде определен победител, до 20 дни след това той е длъжен да предостави декларация за произхода на средствата, с които ще плати цената. И да докаже, че разполага с финансови възможности да заплати освен нея и инвестициите, и увеличението на капитала.Така десет дни преди крайния срок за подаване на окончателните оферти за БТК се оказа, че телекомът ни ще се продава по схема, напълно идентична с тази при раздържавяването на Булгартабак. Но поне засега повторение на скандалните около тютюневата продажба не се предвиждат.За първите шест месеца на 2002 г. приходите на БТК са се увеличили с 8% спрямо миналогодишния период и са достигнали 490 млн. лева. Повишените постъпления са резултат от по-големия брой на наетите линии, нарастването на международния изходящ трафик и увеличените абонаментни такси. Печалбата на компанията за периода също е увеличена на 115 млн. лв. спрямо 94 млн. лв. за първите шест месеца на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във