Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръстът на приходите на Vivacom се засилва

За поредно тримесечие Vivacom остава най-големият по приходи български мобилен оператор, като отчита най-високи общи приходи в размер на 662 милиона лева. Компанията успява да ускори темпа на ръст на постъпленията си, като за деветте месеца от началото на годината до края на септември те растат с 1,8 на сто, докато за шестмесечието повишението беше от едва 0,6 на сто. Компанията отчита по-високи приходи както от мобилни, така и от фиксирани услуги, в сравнение със същия период на миналата 2016 г. 

Концернът отчита ръст на коригираната печалба EBITDA от 2,7 на сто до 246,8 млн. лева спрямо 240,3 млн. лева година по-рано. Компанията отбелязва последователен ръст при клиентите на мобилни услуги, приключвайки третото тримесечие на 2017 година с 3 млн. и 186 хил. абонати на мобилната мрежа, което е близо 30 хил. повече в сравнение със същия отчетен период на 2016 година. 

Оказва се, че 87% от всички мобилни абонати предпочитат абонаментни планове на срочен договор.

Запазва се и тенденцията за увеличаване на дела на приходи от трафик на данни – ако преди една година той е бил 32%, то към края на третото тримесечие на 2017 г. делът на приходите от данни в приходите от мобилни услуги е 35%. Тази тенденция е характерна и за трите български оператора.

По отношение на предлагането на интернет компанията отчита 464 хиляди абонати и 26% пазарен дял в този сегмент в края на отчетния период. Над половината от абонатите използват високоскоростен достъп чрез оптичната мрежа на телекома, която вече покрива 1,1 млн. домакинства в цялата страна.

През третото тримесечие на 2017 г. 45% от общо 434 хиляди клиенти на платена телевизия от Vivacom използват интерактивната телевизия (IPTV). Това представлява ръст от 4 процентни пункта спрямо същия период на предходната година. 

В края на третото тримесечие на 2017 г. Vivacom постига 94% покритие на населението в страната с 4G мрежата на телекома. Инвестициите, направени за периода януари - септември 2017 г., са 126 милиона лева, като 75% от тях са вложени в мрежата. До края на 2017 г. целта е да се постигне 99% покритие на 4G мрежата по население и 83% от територията на страната. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във