Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РОМСКИЯТ БЕВЪРЛИ ХИЛС НА ПЪТ КЪМ ПРОКУРАТУРАТА

Нощ е. Тъмно. Духа вятър. Циганин се връща от театър. Завладяващият с простотата си апокрифен лиричен текст, украсил няколко пловдивски огради, бе разпространен на 30 април и в ИНТЕРНЕТ. Случайно или не, в същия ден Сметната палата огласи резултатите от проверката как се изразходват парите, предназначени за градежа на ромските махали на мечтите в Града под тепетата. Установените сериозни нарушения при реализацията на това иначе благородно начинание може би ще смутят съня на доста бивши и настоящи шефове от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Както научи в. БАНКЕРЪ, поне на 22 април палатата бе взела решение да изпрати материалите от одита на хората на Никола Филчев. Неговите прокурори, които напоследък демонстрират завидна активност, волю-неволю може би, ще трябва да нищят и още една тънка работа: Обслужването, управлението и усвояването на средствата на заема от Банката за развитие към Съвета на Европа за проект за построяване на 284 жилища и прилежаща инфраструктура за ромското население от Столипиново и Шекер махала - Пловдив. Макар че там строителство на квартален театър не се предвиждапланираните екстри за въпросната малцинствена общност никак не са малко. Наред с луксозните едно- и двуетажни фамилни къщи плановете включват преустройството и основната реконструкция на съществуващите в махалите детска градина, училище, както и изграждането на обекти за общественотърговско и комунално-битово обслужване. Стойността на целия проект със стратегическото заглавие Интеграция на етносите е изчислена на 9.19 млн. евро. Солидна сума за оскъдната държавна хазна. По тази причина е потърсен авторитетен задграничен донор.Всъщност всичко започва на 4 април 2001 г. с решение №201 на Министерския съвет. Правителството предлага на Народното събрание да даде съгласието си за провеждане на преговори със споменатата вече Банка за развитие към Съвета на Европа за отпускането на заем в размер на 5.4 млн. евро за строителството на жилища за пловдивските роми. Посочено е, че останалите пари - 3.79 млн. евро, ще са грижа на българската държава. Парламентът одобрява идеята и на 13 април 2001 г. тогавашния министър на финансите Муравей Радев и на МРРБ - Евгени Чачев, подписват от името на кабинета Костов рамков договор с европейската финансова институция. Според него до края на 2003 г. в скандалноизвестното Столипиново и в пловдивската Шекер махала трябва да се появят 88 чисто нови жилища, които да осигурят подслон на 864 мургави жители на града, а впоследствие още 196 жилища за 1463-а обитатели. Съдейки от одитния доклад на Сметната палата обаче, поради, меко казано, смущаващото размотаване на строителното министерство, до края на 2003-а са усвоени едва 18% от предоставения кредит, или само 958 хил. евро. А изградените къщи вместо 88 са само трийсет. Отбелязано е също, че създаденото през юли 2002 г. специално звено към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за управление на проекта изобщо не си е давало труда редовно да информира банката кредитор за спазването на финансовия план и за поетапното му изпълнение. Чак на 12 август миналата година въпросното звено за първи път си е дало труда да анализира свършената работа и процеса на усвояване на отпуснатите средства. Горе-долу по същото време от инспектората на министерството е дадена изключително негативна оценка на организацията и управлението на инвестиционния процес, благодарение на което строителството не само се е забавило, но и чувствително е оскъпено. При това положение никак не е безинтересно кой е неговият изпълнител? Късметлията е консорциумът С.В. - БИ-ОНрегистриран в София по Закона за задълженията и договорите. Контрактът между него и МРРБ е сключен на 14 юни 2001 г. след проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). От доклада на Сметната палата не става ясно колко общо са били кандидатите в този конкурс. Разбира се само, че освен софийския консорциум е имало поне още един - Гилдия на строителните предприемачи АД - Пловдив. Експертите от палатата са посочили, че това дружество е оспорило пред Върховния административен съд законосъобразността на избрания победител в състезанието, но висшите магистрати са отхвърлили жалбата. Забележителното е обаче, че в противоречие на ЗОП строителното министерство, оглавявано по онова време от днешния син депутат Евгени Чачев, е подписало договора със С.В. - БИ-ОН, без да изчака произнасянето на съда. Според одиторите този консорциум е учреден на 4 май 2001 г. между три фирми - Държавно предприятие Строителство и възстановяване - София (правоприемник на бившето Главно управление на строителни войски) и пловдивските частни дружества Онгъл АД и Бибов и Ко ООД. Водещ партньор в групата е ДП Строителство и възстановяване, което е поело и 70% от строителните работи, докато за Онгъл и Бибов и Ко са отредени по 15 процента. Бедата е, че симбиозата С.В. - БИ-ОН е нотариално заверена, но не е регистрирана по Търговския закон, което е задължително условие, записано в Закона за обществените поръчки. Както отбелязват от Сметната палата, с кандидат без такава регистрация договор не може да се сключва. На всичко отгоре, съгласно Правилника за дейността и структурата на ДП Строителство и възстановяване, за участието му в търговски и граждански дружества се изисква нарочно разрешение от ресорния министър (в случая на Евгени Чачев), но такова не е издадено.По-съществена е следващата констатация на одиторитеТе са установили, че за периода от 14 юни 2001 г. до 31 декември 2003-а за работата по проекта Интеграция на етносите на консорциума С.В. - БИ-ОН са били преведени общо 5 749 214 лева. По-голямата част от тези пари са били от държавния бюджет, тъй като първият транш от заема, договорен с Банката за развитие към Съвета на Европа през април 2001-ва, е преведен едва в края на 2002 година. Позовавайки се пак на предоставеното им на 11 март 2004 г. удостоверение от Националния статистически институт и на данните от информационната система Апис, ревизорите от Сметната палата твърдят, че за тяхна изненада основният съдружник в консорциума - ДП Строителство и възстановяване, междувременно е бил подменен. Вместо държавното предприятие там се мъдрело частното дружество Строителство и възстановяване - СВ АД - София. Адресната му регистрация била идентична с тази на ДП Строителство и възстановяване - на столичния бул. Княз Борис III №54. Според проверяващите било променено и дяловото участие на съдружниците в консорциума: Строителство и възстановяване - СВ и Онгъл държали по 33.3%, а Бибов и Ко - 33.4 на сто. Изглежда, в случая по погрешка е сложен знак за равенство между дялово разпределение и разпределението на обема строителни работи. (Както бе посочено, при градежа на ромските къщи ДП Строителство и възстановяванее трябвало да свърши 70% от работата, а партньорите му останалите 30 процента.) Тъй или инак, най-голямата беля е подмяната на държавното предприятие с едноименното частно акционерно дружество. По този повод в доклада на Сметната палата е записано, че: Съпоставянето на данните от Националния статистически институт и тези в договора от 14 юни 2001 г. (бел. ред. - когато консорциумът С.В. - БИ-ОН печели поръчката за пловдивския проект Интеграция на етносите) води до достатъчна увереност, че е налице подмяна на правосубектността по договора в частта на изплащане на средствата. Плащанията се извършват към правен субект, различен от този в договора. Казано с прости думи, 5.7 млн. лв. е лапнал не избраният преди три години победител, а друг. И строителното министерство, както излиза, е гледало на таза странна метаморфоза с широко затворени очи. Собствена проверка на в. БАНКЕРЪ установиче нещата като че ли са малко по-други. При изписване в информационната система Дакси-Глобул на фирменото име ДП Строителство и възстановяване се явяват 22 дружества - с регистрация в различни градове, като няколко са с адрес София, бул.Цар Борис III №54. Но нито едно от тях не е с Булстат 130568383, който принадлежи на държавното предприятие Строителство и възстановяване. Когато обаче в Дакси-Глобал се изпише пълното име без съкращението ДП, се откриват осем едноименни фирми. Сред тях е и предприятието със споменатия Булстад - 130568383. С него то фигурира и в консорциума С.В. - БИ-ОН. Защо специалистите от Националния статистически институт не са си дали труда да направят такава проверка, а са създали, макар и неволно, цялата тази бъркотия - един Господ знае. Във всеки случай същият статистически институт е издал в началото на седмицата на Петър Драганов - генерален директор на държавно предприятие Строителство и възстановяване (стопроцентна собственост на МРРБ), удостоверение с правилния Булстат. Колкото до Строителство и възстановяване - СВ АД, то няма нищо общо със злополучния консорциум. Някога такова еднолично акционерно дружество е било част от закритите вече Строителни войски и до 1998 г. в управленските му органи е фигурирал и небезизвестният ген. Радослав Пешлеевски. Но през май 2001 г. с благословията на строителния министър Евгени Чачев е приватизирано. Срещу 3 528 635 лв., 90% от които платими в компенсаторки, негов собственик е станало Строителство и възстановяване АД, с регистрация пак на бул. Цар Борис III №54. Двайсет и пет процента от тази фирма все още са собственост на строителното министерство. Естествено, най-важното оттук нататък е проектът Интеграция на етносите да се доведе до край и поне останалите пари от заема, отпуснат от Банката за развитие към Съвета на Европа, да не отидат на вятъра. В построените 30 къщи в Столипиново и Шекер махала днес не живее никой. Ромите нямали пари да плащат определения скромен наем от около 50 лв. на месец за луксозните домове с бидета, алуминиева дограма, теракота и прочие екстри. Обектите са оградени с яки огради и пловдивската община е принудена да плаща и за охрана, тъй като опасността модните къщички да бъдат оголени до кокал е повече от голяма. А иначе интегрирането на етносите е хубава работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във