Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕЗЕРВЪТ ПОПЪЛВА ЗАПАСИТЕ СИ ОТ ПШЕНИЦА

Двайсет и пет фирми и кооперации са подали оферти за попълване със 115 хил. т запасите от пшеница на Държавния резерв. След отварянето им от седемчленна комисия четирима кандидати са отпаднали поради липса на документи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. На първо място ще бъде класиран участникът, представил най-изгодно предложение. То ще бъде оценено по следните коефициенти за тежест: цена на доставката (80%), комплексност на доставката (5%), срок на изпълнение (5%), както и технически възможности за изпълнение, опит в извършването на подобен вид дейност и представени референции (10 на сто).Минималното количество, за което зърнопроизводителите подават предложения, е 5 хил. тона. Класираните от комисията кандидати ще трябва да доставят пшеницата до края на септември само в зърнобази, собственост на резерва. Намиращите се във Варненска и Великотърновска област хранилища ще приемат общо 80 хил. т зърно, складовете в Плевенско и Пловдивско - 20 хил., а във Врачанска област - 15 хил. тона.Работата на комисията се наблюдава от представител на министър Филиз Хюсменова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във