Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕЖАТ ПРАВОМОЩИЯТА НА НАДЗОРНИЦИТЕ В АП

МИНИСТЕРСТВАТА ЩЕ СИ ГЛЕДАТ РАБОТАТА

Нов закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия ще влезе в сила до края на годината. Това обеща неколкократно през изминалата седмица вицепремиерът и министър на икономиката Николай Василев. На заседанието си в четвъртък кабинетът подложи на продължително обсъждане качествата на проекта, но отложи гласуването му. Причината е, че във вторник, 9 октомври, той ще бъде широко обсъден от всички заинтересовани страни в Националния дворец на културата. И след отразяването на направените препоръки ще бъде внесен отново за одобряване от правителството.Всички министри споделят философията на проекта - отбеляза вицепремиерът. - Целта е да се даде законова рамка за осъществяването на прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация, да се осигури икономически растеж чрез увеличаване на конкурентоспособността на приватизираните дружества, да се съхранят работните места и в резултат да се подобри социалният климат в страната.Според една от най-важните разпоредби на проектодокумента процедурите за приватизация на всички държавни и общински предприятия ще бъдат открити автоматично още с обнародването на закона. В историята ще остане досегашната практика ръководството на АП да взема решение за раздържавяването на всяко отделно дружество и това решение да се публикува в поне два столични всекидневника и в Държавен вестник. Целта е да се съкрати бюрокрацията и да се привлече веднага инвеститорски интерес. Изключение се прави единствено за 30-ина предприятия, като АЕЦ Козлодуй, Булгаргаз, БДЖ, НЕК... както и за такива, които според конституцията и други закони управляват публична държавна собственост - Ръководство на въздушното движение, летищата, пристанищата и създаваната със Закона за железопътния транспорт след Нова година Национална компания Републиканска железопътна инфраструктура.Общините сами ще си решават какво и как да приватизират, каза Василев.По нов начин ще се разпределят и приходите от приватизацията. Досега 10% от тях отиваха за покриване на разходите за раздържавяване, а останалите 90% - в държавния бюджет. Сега проектът предвижда 5% да се внасят в специален държавен фонд за развитие на високите технологии. В него ще се влеят пари и от ЕБВР и от други европейски институции. Ако не създадем такъв фонд, инвестиции във високите технологии никога няма да бъдат направени, смята Василев. За останалите приходи още не било решено как ще се разпределят, но той бил склонен да приеме предложението на колежката си Лидия Шулева те да бъдат използвани за преквалификация на освободената работна ръка и разкриването на нови работни места.Проектозаконът предвижда 10% от приходите от общинската приватизация да се внасят в новосъздадени общински гаранционни фондове за малките и средните предприятия.Друго важно нововъведение ще е отделянето на приватизационния процес от следприватизационния контрол. Това е ключов момент в новия закон и е в съответствие с изискванията на премиера - изтъкна Николай Василев. - Агенцията за приватизация ще има двама независими изпълнителни директори. Досегашният Апостол Апостолов ще се занимава само с раздържавяването, а друг директор ще оглави следприватизационния контрол.Кадрови или други някакви промени в надзорния съвет на агенцията, в който са представени всички парламентарни групи, не се предвиждат. Премахват се обаче досегашните му правомощия. Те му бяха дадени с последните поправки на закона в края на миналата година и го превърнаха във втори, по-висш изпълнителен орган на агенцията, който имаше правото да отхвърля предложените сделки с избрани купувачи, и то без да се мотивира за решенията си. Сега в проекта е записано, че надзорният съвет ще одобрява или отхвърля сделките само с оглед на тяхната законосъобразност и ще се произнася с решение в срок, не по-дълъг от десет дни. Ако този срок не бъде спазен, решението няма да се взема под внимание, сделката ще се приема за законова и агенцията ще продължава работата по сключването й.Проектозаконът категорично отхвърля любимия на досегашните приватизатори метод преговори с потенциални купувачи. Основните методи за раздържавяването ще са публичните търгове и конкурси, както и предвидените в Закона за ценните книжа и фондовите борси.Отпада и възможността за сключване на допълнителни анекси към договорите. Който иска да купи БТК например - коментира Николай Василев - ако ще той да се казва Дойче телеком, щом е обещал инвестиции от 300 млн. долара, ще трябва да ги изпълни. А ако не ги инвестира, ще си плаща неустойките. Ако ли пък не ги плаща - ще го обявим в несъстоятелност.Сред съществените нововъведения, които ще настъпят в раздържавяването, е и закриването на приватизационните отдели на всички министерства. С приватизация на предприятия ще се занимава единствено АП. Намеренията са Центърът за масова приватизация да приключи работата си до шест месеца след влизането на новия закон в сила и да бъде ликвидиран като институция.В историята отиват и понятия като работническо-мениджърско дружество и преференциални акции. Ще се прекрати и досегашната практика за продажба на пакети от 51-67 на сто от капитала на дружествата, за да не се дава възможност чрез увеличение на капитала от страна на мажоритарния собственик делът на държавата да се сведе към нула.Николай Василев уточни, че до пълното приключване на приватизацията ще продължи плащането с непарични платежни средства като компенсаторни записи и компенсационни бонове. В момента Министерството на икономиката разработвало програма за довършване на процеса на реституция чрез усвояване на компенсаторките.Проектозаконът предвиждал и пълна прозрачност на раздържавяването. В малка държава като България досега всяко нещо, включително и приватизационните договори, бяха голяма държавна или служебна тайна - подчерта Василев. - Оказва се, че досега никой не е виждал повечето приватизационни договори и не знае за какво става въпрос в тях. Отсега нататък няма да е така. Няма да има никакви тайни в приватизацията. Ще има и публични регистри за всички сключени сделки, които ще се публикуват в ИНТЕРНЕТ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във