Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕЧНОТО ПАРАХОДСТВО ПОЕ КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Кандидатите за покупката на 626 783 акции, представляващи 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване, ще са ясни на 25 април. Тогава изтича срокът за подаване на предварителни оферти. Агенцията за приватизация обяви публичен конкурс за раздържавяването на този дял от дружеството на 22 март - ден, след като се навършиха 70 години от неговото създаване. Конкурсът е двустепенен и в него могат да участват както стратегически, така и финансови инвеститори. Документи за участие ще се закупуват до 8 април. В надпреварата за параходството имат право да се включат само компании, които са регистрирани у нас или в страна от Европейския съюз, но не и офшорни фирми. Изискването към финансовите инвеститори е приходите им от транспортни и логистични услуги за последните три финансови години да са общо над 30 млн. евро. Те ще трябва да докажат и че през същия период са обработили и не по-малко от 2 млн. тона товари. До участие ще бъдат допуснати и компании, чийто мажоритарен пакет акции се държи от дружества, управляващи финансови активи и притежаващи дялови участия на стойност над 50 млн. евро за последната година.Кандидатите, които отговарят на тези условия и са закупили информационния меморандум, ще получат сертификат за регистрация. Той ще им даде правото да подадат предварителна оферта, която ще се оценява по три критерия - цена, инвестиции и заетост. Предложената цена ще е с най-голяма тежест при оценката - 70 точки, другите два критерия ще носят по 15 точки. Допуснатите до втория етап ще трябва да представят обвързваща оферта с цена и петгодишна бизнес програма, съдържаща разчети за трудова заетост и инвестиции. От кандидатите ще се изисква също така да докажат произхода на средствата, с които ще закупят мажоритарния пакет на параходството и ще направят инвестициите. Според стратегията за приватизация на 70% от БРП, одобрена от Народното събрание на 1 март, претендентите са длъжни да заделят 10% от предвидените в бизнес плана си вложения като ефективна банкова гаранция. Необходимо е освен това те да блокират част от придобитите акции като особен залог, който да гарантира изпълнението на поетите ангажименти. От новия собственик ще се иска да не намалява участието си в дружеството под 51% за срок от три години, да запази предмета му на дейност, както и да не променя българския флаг на корабите за период от пет години. Точният размер на акциите, върху които ще се учреди залогът, ще бъде определен в приватизационния договор. Според изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Атанас Бангачев в конкурса ще се включат четири-пет компании, сред които има голяма вероятност да присъства и български финансов инвеститор. Експерти коментират, че изискванията към стратегическите купувачи са непосилни за изпълнение от българските фирми. Очаква се в надпреварата да се включат няколко европейски и американски компании. Обяви за приватизацията на дружеството бяха пуснати миналата седмица във Файненшъл таймс и Лойдс. Преди година (на 23 март 2004-а) на фондовата борса бяха продадени 30% от капитала на Българско речно плаване срещу компенсаторни инструменти с номинал 11 млн. лева. Средната цена на продадените акции тогава бе 41.25 лв. в непарични платежни средства или близо 10 реални лева. Два месеца по-късно този дял бе изкупен от Алфа финанс холдинг. БРП има капитал от 895 404 лв. и се занимава с превоз на товари, пътници и автомобили. То притежава 18 самоходни кораба и 122 несамоходни плавателни съда с обща товароподемност от 178 937 бруто регистър тона. Речният ни флот превозва 25% от товарите към и от България. През миналата година техният обем е достигнал до 1.7 млн. т, или с 38.3% повече от 2003-а. Съдейки по неконсолидирания оперативен отчет на речното параходство, приходите от дейността му за 2004-а са 24.8 млн. лева. Основната част от тях, или 17.2 млн., са от превозна дейност. Нетната печалба на дружеството е 325 хил. лв. при 296 хил. лв. за 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във