Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАЗСРОЧВАТ ДЪЛГОВЕТЕ НА КАБИЮК

Депутати и аграрни специалисти търсят от няколко месеца начин да извадят най-стария конезавод у нас Кабиюк край Шумен от финансовия колапс. В стопанството, създадено през 1861 г., се отглеждат ценни растителни видове и елитни коне от арабска, английска и източнобългарска порода, както и племенни стада овце и говеда от Националния генофонд. В комплекса се намира единственият у нас музей на коня, както и запазената в автентичен вид лятна резиденция на княз Александър Батенберг, и той е в списъка на дружествата, които не подлежат на приватизация.По данни на Дирекция Управление на собствеността и търговски дружества с държавно участие към земеделското министерство към септември 2003-а необслужваните задължения на Кабиюк към Националния осигурителен институт и данъчните са били 1.570 млн. лева. По тази причина конезаводът е под наблюдението на Министерството на финансите. А според Постановление 147 на Министерския съвет от 5 юли 1999 г. такива дружества не могат да ползват банкови кредити и работят по специални оздравителни програми. За да спаси комплекса, правителството реши на заседанието си на 25 март да разсрочи за десет години публичните му задължения (826 596 лв. към НОИ и 680 348 лв. към Шуменската данъчна дирекция), натрупани в периода 1999-2002 година. Предварителен анализ е установил, че затрудненията на фирмата са временни и ако дълговете й се разсрочат, тя ще успее да ги погаси. Министерството на земеделието и горите пък е одобрило предложената от Кабиюк програма за финансово оздравяване за 2003-2005 година. Тя предвижда получаването на временна финансова помощ в размер на 400 хил. лв., увеличаване от 100 хил. на 300 хил. лв. на целевата субсидия от фонд Земеделие за изхранване на животните от националния генофонд и отпускане на инвестиционен кредит за снабдяване с горива и смазочни материали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във