Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАЗОЧАРОВАНИТЕ ЩЕ ИМАТ НОВ ШАНС

Георги Иванов, търговски представител на България в Ню Йорк, пред в. БАНКЕРЪГ-н Иванов, защо се наложи изготвянето на т. нар. приоритетен списък по програмата Петрол срещу храни?- В приоритетния списък са включени само тези доставчици, които ще осигурят стоки и услуги, задоволяващи спешните нужди на Ирак. Този подбор е необходим, тъй като по сметките на Програмата Петрол срещу храни не са постъпвали средства отпреди началото на военните действия. По тях има 2 млрд. долара. Ако бъдат изплатени всички одобрени преди войната договори, ще се получи дефицит от около 8 млрд. щ. долара. Одобряването на спешните доставки бе извършено по сложна процедура с участието на представители на ООН, администрацията на коалицията в Багдад и експерти от иракските министерства. Приоритетният списък се изготвя от програмата Петрол срещу храни и се одобрява от Комитета по санкциите на Съвета за сигурност, известен повече като Комитет 661. В резултат на енергичните действия на търговското ни представителство в Ню Йорк и мисията на България към ООН всички договори, сключени от български фирми през последните години, бяха включени в списъка. Става дума за договорите на Елекроимпекс, Машиноекспорт, Ел Би Булгарикум и Сила. Ще бъдат ли променяни условията по контрактите, подписани преди войната?- Договорите трябва да се изпълнят при търговските и финансовите условия, при които са подписани. Парите за тях са осигурени, заделени и блокирани в сметките на програмата Петрол срещу храни. В случай че срокът на акредитива на някои от договорите е изтекъл или изтече преди 21 ноември, той ще бъде служебно и автоматично подновяван. Четирите български фирми е необходимо да доставят договорените стоки и оборудване или по-голямата част от тях до 21 ноември 2003 г., когато изтича и мандатът на програмата. След това тя ще прехвърли своята дейност, проектите и средствата в банковите си сметки на администрацията на коалицията.Какви ще са ангажиментите на ООН след това?- След официалното приключване на мандата на програмата Петрол срещу храни ще има нови механизми и форми за участие на фирми в хуманитарните и възстановителните дейности в Ирак. В доклада си пред Съвета за сигурност на 22 юли генералният секретар на ООН Кофи Анан предложи създаването на мисия на световната организация за подпомагане на тази страна (UN Assistance Mission for Irak, UNAMI). В системата на ООН е създадена и работна група (бел. ред. - в нея участва и търговският ни представител в Ню Йорк Георги Иванов), която да планира провеждането на донорска конференция за възстановяването на Ирак през октомври тази година. Оформя се мнението, че средствата, които ще бъдат ангажирани на тази донорска конференция, трябва да влязат и да бъдат управлявани от специален фонд под егидата на ООН. Той ще бъде различен от Фонда за развитие на Ирак, управляван от администрацията на коалицията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във