Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на работодателите за заплати нарастват с 12% в края на 2017 г.

През четвъртото тримесечие на 2017 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,2% спрямо същото тримесечие на предходната година. Увеличението в индустрията е с 11,7%, в сектора на услугите - с 11,8% и в строителството - с 11,9 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт. 

По икономически дейности през периода октомври - декември на 2017 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2016-а година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с цели 20,2%, в "Други дейности" - с 19,1% и в „Административни и спомагателни дейности" - с 15,0%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с едва 1,1%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 3,7% и във "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,9%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през последното тримесечие на 2017 година се увеличават с 12,0% спрямо същия период на предходната година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения и заплати) - с 13,2%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 2016-а година варират от повишение с едва 1,0% за "Култура, спорт и развлечения" до ръст с 20,1% за "Образование".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във