Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАЗГРАБЕНИЯТ ХИПОДРУМ В БАНКЯ ЧАКА СЪДЕБНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Преди осем години идеята за обновяването на хиподрума в Банкя, така че да стане пригоден за провеждането на регионални, национални и международни конни състезания и създаване на Букмейкърска агенция, е оценена от тогавашния земеделски министър Георги Танев като многообещаваща. Нещо повече, т. нар. Централен хиподрум е трябвало да се превърне в увеселителен център със заведения за хранене, отдих и развлечения, с хотелска база, която ще предлага туристически услуги за българи и чужденци. Акцията по придобиването на апетитния имот започва по време на Беровото правителство и успешно приключва до кабинета Костов под погледа на петима земеделски министри - Георги Танев, Васил Чичибаба, Светослав Шиваров, Кръстю Трендафилов и Венцислав Върбанов. В основата на класическото източване на държавни активи е фирмата Мултимекс Инвест на Велин Китов, баща на собственика на Бизнес Банка Иван Китов. Към днешна дата - след две прехвърляния на акциите, Национален хиподрум АД вече принадлежи на кипърска офшорка. Участието на държавата в дружеството е сведено до незначителните 32.12 процента. Конюшните се отдават под наем през две-три ръце, всичко около тях се руши и никой не знае чия собственост е всъщност базата. Единственото светло петно в картината на всеобщата разруха е кънтри-ресторантът Доналд Дък Салуун, построен едно време от Китов. Хората в Банкя говорят, че безценните декари са парцелирани, разпродадени и скоро ще бъдат застроени с прекрасни вили с плувни басейни с минерална вода и с тенискортове. А Министерството на земеделието прави отчаяни опити да си върне хиподрума или поне да прибере просрочените наеми в размер на 50 хил. лева.Предисторията на едно планирано източванеНа 28 юни 1994 г. в Министерството на земеделието е свикан колегиум, ръководен от тогавашния заместник-министър Юрий Петров. На него единодушно е гласувано да се създаде смесено търговско дружество Национален хиподрум. Като акционери с равно дялово участие влизат Централен хиподрум - София, който е собственост на тогавашната Национална служба за селекция и репродукция в животновъдството (НССРЖ), и ЕТ Мултимекс инвест - Велин Китов. Китов е бивш началник на отдел Строителство и инвестиции в ЦК на БКП и баща на скандалния собственик на фалиралата по-късно Бизнес Банка Иван Китов. Земеделските експерти нареждат веднага да се извърши оценка и правен анализ на активите на хиподрума, които влизат в капитала на новото дружество като апортната вноска от името на НССРЖ. Незастроените и застроените земеделски земи от 570 дка, в това число паркинг с площ 3.5 дка, пътен възел, 8 дка зелена площ, конюшни, административна и обслужваща сграда и други съоръжения са оценени за 89 840 лева.От своя страна Мултимекс инвест трябва да внесе парична вноска на същата стойност, която се равнява на другите 50% от уставния капитал на бъдещото акционерно дружество. Междувременно министър Танев издава заповед N179 от 28.07.1994 г. за създаването на акционерно дружество Национален хиподрум, а на 2 август същата година председателят на Бизнес Банка Иван Китов подписва удостоверение, с което потвърждава пред Софийския градски съд, че по сметка N035 181 575 001 7 е депозирана сумата 89 840 лв., представляваща половината от уставния му капитал. Четири години по-късно синдиците на фалиралата банка Иван Панчев и Мартин Христозов установяват, че такава набирателна сметка не съществува в счетоводната система и архивите на Бизнес Банка. До същото заключение стигат и ревизорите от Столично управление на Държавен финансов контрол. То обаче е констатация на случилото се няколко години по-рано, когато с решение N2 на СГС от 4.04.1995 г. АД Национален хиподрум е вписано във фирменото отделение на съда. Очевидно не в тон с изискванията на закона.На 1 август 1996 г. съветът на директорите на Национален хиподрум АД, с председател Велин Китов, пристъпва към първия етап от елиминирането на държавното участие. Решено е капиталът да се увеличи със 100 хил. лв., разпределени в 27 968 обикновени поименни акции, което е вписано протокол N11. Това, разбира се, става със съгласието и одобрението на министерството. Юрий Петров, който вече е заместник на министър Кръстю Трендафилов, и експертът по коневъдството Цоню Тодоров, понастоящем изпълнителен директор на дружеството, са в управителното тяло на хиподрума. Министърът също разрешава вдигането на капитала, но отказва ръководеното от него ведомство да купи акции от новата емисия, което прави неоценима услуга на частния акционер. Така Мултимекс инвест слага ръка върху 67.78 на сто от капитала на дружеството, а държавата губи дори правото на блокираща квота. В ход е класическата схема за източване на държавните активи, която през последните години бе използвана в хиляди други случаи.Междувременно в министерството валят сигнали за разграбването на хиподрума и съсипването на сградите и съоръженията, но никой не им обръща внимание. Това е времето, когато кабинетът на Жан Виденов се тресе от скандала за зърнената криза и във ведомството последователно се изреждат трима министри - Васил Чичибаба, Светослав Шиваров и Кръстю Трендафилов. Само четири години след създаването на дружеството по нареждане на Муравей Радев е извършена проверка от Столично управление на Държавен финансов контрол, което обявява с ревизионен акт NNP 8009/10.03.1998 г., че Национален хиподрум АД е регистрирано с документи с невярно съдържание и че сумата от 89 840 лв., представляваща половината от уставния капитал, въобще не е внасяна от акционера Мултимекс инвест. Със заповед от 5 май 1998 г. на тогавашния земеделски министър Венцислав Върбанов са предприети действия за разваляне на дружеството. Върбанов обещава пред Народното събрание, че ще назначи комисия, която ще разследва случая и след това ще направи постъпки пред Софийска градска прокуратура за предприемане на съответните действия. И изпълнява обещанието си. С писмо от 13 май 1998 г. до тогавашния градски прокурор Нестор Несторов той настоява за подвеждане под наказателна отговорност на лицата, извършили редица престъпления - от изготвяне на документи с невярно съдържание до документни измами, и то с участието на бившия министър на земеделието. Специализираната следствена служба образува предварително следствено дело, по което са призовани Георги Танев, Кръстю Трендафилов и шефът на отдел Приватизация и търговски дружества Радина Генчева. Всичко направено дотук изглежда добре, ако не бе малката подробност, че акциите на Мултимекс инвест вече са били прехвърлени на фирмата на Аксел Отто Рунге - Отто Рунге ЕООД (б. ред. Това е вторият етап от класическата сфема за източване на държавни активи - дружеството се преименува или преминава в ръцете на друг собственик, или и двете). Министерството на земеделието пък едва ли е щяло да научи за новия си съдружник, ако не бил самият Рунге. Той изпраща до министър Върбанов писмо с дата 12 май 1998 г., с което го уведомява, че е купил дела на Мултимекс. Прехвърлянето на собствеността станало три месеца по-рано - на 12 февруари 1998 година. Междувременно в Държавен вестник от 29 април 1998 г. е обнародвано увеличението на капитала на Национален хиподрум АД от 179 680 на 279 680 лв. и промяната в съвета на директорите. От него са заличени имената на Велин Китов, на представителя на тогавашното Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа Мадлен Георгиева, Атанас Лазаров, Добрин Пинджуров от Министерство на финансите и Юрий Димитров, а на тяхно място са вписани Цоню Тодоров, председател, Георги Драганов, Христо Витанов, Славчо Челебийски от Националната ветеринарно-медицинска служба, Димитър Митов и Любомир Кильовски, който е избран за изпълнителен директор. Десетина дни по-късно на 8 май 1998 г. е обнародвано друго съобщение, според което акционерът Мултимекс е изключен от дружеството според чл.189, ал.3 от Търговския закон, защото не е внесъл вноските за неговото учредяване. Тези промени обаче не са вписани във фирмения регистър на СГС - поредният парадокс. През следващата година мажоритарният пакет от Национален хиподрум АД отново сменя собственика си. На 12 ноември акциите са джиросани от Отто Рунге ЕООД на Б.Ф.И. Лимитид - Кипър, с пълномощник Олег Гурбалов. Имат ли връзка помежду си всички тези лица е малко трудно да се докаже, въпреки че не е невъзможно.По всичко личи обаче, че водената паралелно с фирмените машинации съдебна битка е близо до финалната права. В дирекция Правна на министерството хранят надежда за това. С решение от 17 януари 2001 г. Софийският градски съд обявява за недействително учреденото акционерно дружество. Заключението на магистратите обаче не влиза в сила, защото е обжалвано от Национален хиподрум АД, чийто изпълнителен директор вече е бившият експерт по коневъдство в министерството Цоню Тодоров. Точка на този юридически маратон трябва да постави Софийския апелативен съд след заседанието си на 17 декември миналата година. Засегнатата страна все още чака с надежда решението!

Facebook logo
Бъдете с нас и във