Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАБОТИМ С НЕК ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

Матю Бартли, директор на проекта Марица Изток 1, пред в. БАНКЕРЪГ-н Бартли, как ще бъде решен проблемът с терена, върху който ще се гради новата мощност в Марица-изток 1? Постигнахте ли договореност с частната вече компания Брикел, която е собственик на имота?- Отговорността за разрешаването на този въпрос е на Националната електрическа компания и на българските власти. Договорът с НЕК не предвижда изкупуването на цялата електроенергия, която ще произвеждат двата нови блока. Имате ли някакви планове за допълнителни продажби?- Вече сме проучили няколко възможности за реализиране на електроенергията, която няма да се изкупува от НЕК. Радваме се, че в уловията на либерализиран пазар ще можем по-лесно да се договорим с компаниите, които проявяват интерес да разпределят тази енергия. Министър Милко Ковачев искаше преподписване на договора при една по-ниска цена . В състояние ли сте да я предложите?- Вече сме направили предложение на НЕК и заедно с тях работим по приключването на корекциите в договора за изкупуване на електроенергията. Валидна ли е обявената преди време финансова схема на проекта?- Финансовият план до голяма степен остава непроменен. В момента проучваме варианти да го направим още по-изгоден, имайки предвид подобренията в българската икономика. Нашият дял от инвестицията остава близо 300 милиона евро.Предвидени ли са допълнителни средства за опазване на околната среда? - Планът включва изграждане на съвременни сероочистващи инсталации, които ще намалят емисиите на серен оксид с 95 процента. Това съответства не само на българския закон за околната среда, но и на стандартите на Европейския съюз. Земята около централата също ще бъде рекултивирана по новите стандарти, за да се намалят до минимум евентуалните негативни влияния.

Facebook logo
Бъдете с нас и във