Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЪТЕН ПРОЕКТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОД ЗНАКА НА КОРУПЦИЯТА

Изпълнението на проекта България - Транзитни пътища 3 създава възможност за корупция и вмешателство, е заключението на извършената от Сметната палата проверка. Проектът се реализира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Изпълнителна агенция Пътища и обхваща изграждането и рехабилитацията на около 600 км първокласни пътища и магистрали в страната. Общата му стойност е 133 млн. евро, които са осигурени от държавния бюджет, по програмите ФАР и ИСПА, както и от Европейската инвестиционна банка. Само тя е отпуснала на България кредит за реализацията на Транзитни пътища 3 на стойност от 60 млн. евро още през 1998 г., с условието да бъде усвоен на 10 транша. Строителните работи трябвало да започнат през юни 1999 г. и да приключат през юни 2002 година. Крайният срок обаче се е оказал непосилен за изпълнителите, които са поискали той да бъде удължен до 30 септември 2003 година. Ратификацията на поисканото изменение на договора с ЕИБ от парламента пък се забави цели десет месеца. В резултат са усвоени едва 43 млн. щ. долара от заема, което означава, че и вторият определен срок не е спазен. Сметната палата е установила също, че договорите за консултантски услуги не са подписвани след тръжните процедури. Освен това консултантите, избирани за един етап от проекта, продължавали да работят и по следващите, което е нарушение на правилата. В крайна сметка изпълнението на проекта се забавя с около година и половина, но заедно с това се увеличават и разходите за консултантски услуги, което не е в интерес на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във