Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПУБЛИЧНОСТТА ЗАПОЧНА ДА СЪБЛАЗНЯВА

Липсата на нови и качествени акции на БФБ-София е проблем, с който всички играчи на пазара се опитват да се справят от доста време. Дори имаше предложение да бъде създаден специален отдел към борсата, който да привлича нови емитенти. Примерът на високотехнологичната компания Инвестор.БГ, която направи първото истинско първично публично предлагане на фондовата борса през юли миналата година, постепенно намира последователи. Три месеца по-късно дружеството Интерлоджик Имоти се регистрира на фондовата борса, като предложи на инвеститорите 20 хил. акции с номинал от 10 лв. - книжа от увеличение на капитала му. Интерлоджик Имоти е част от групата, създадена от гърка Георгиос Стерянополус - Интерлоджик. Явно предусетил предимствата на публичността у нас, Стерянополус пусна на борсата още една компания от групата - Интерлоджик Лизинг. Към тях тези дни се присъедини притежателят на трите уебсайта finance.news.bg, news.bg и topsport.bg - Уеб Медия Груп. До началото на юли то ще направи първично публично на свои книжа. Негов собственик е Хирон 91 ЕООД (99.718%), което е контролирано от Александър Александров, и Вариант АБВ АД (0.282 процента). На инвеститорите ще бъдат предложени 710 хил. акции с номинал 1 лв. и минимална емисионна стойност 1.10 лева. С тях Уеб Медия Груп увеличава капитала си двойно - от 710 хил. на 1.42 млн. лева. За да бъде успешна емисията, трябва да се запишат поне 500 хил. акции. Книжата ще бъдат пласирани от инвестиционния посредник Бенчмарк Финанс. Първоначално чрез десет аукциона ще бъдат предложени по 10% от предвиденото количество. Следва почивка от два дни и нови три аукциона, на които ще се пласират неизкупените книжа. Сегашните собственици нямат намерение да изпускат контрола над дружеството, което автоматично означава, че няма да позволят делът им в него да падне под 50 процента. Средствата от увеличението на капитала ще бъдат вложени в закупуването на нов хардуер и софтуер, оборудване, реклама, проучвания и обучение. Според данни на компанията общите приходи на трите сайта през 2004 г. са 222 хил. лева. В началото на юли още една компания ще извърши първично публично предлагане на акции - Стърджан акуафармс България АД. Тя се занимава с търговия на риба, месо и рибни деликатеси. Нейни акционери са Георги Георгиев (90%) и Христо Петров (10 процента). Дружеството ще предложи 150 хил. акции с номинал 10 лв. и емисионна стойност 30 лева. Новите книжа са част от увеличението на капитала на компанията от 1 млн. на 2.5 млн. лева. За успешна се смята емисията, ако бъдат записани 50 хил. акции. Средствата от увеличението ще бъдат използвани за изграждането на тържище за риба в ж.к. Дружба. Друго ново попълнение в регистъра на публичните дружества е първият български картов оператор Транскарт. Неговите акции ще излязат най-скоро на борсата. Книжата, които ще се предложат на инвеститорите обаче, няма да бъдат резултат от увеличение на капитала. В периода 20-24 юни на смесен закрит аукцион ще бъдат пуснат и 250 хил. негови акции, представляващи 5% от капитала му. Цената на една акция е определена на 8 лв., а инвестиционният посредник, който ще извърши вторичното публично предлагане на книжата, е ЕВРОБАНК. Търговията с тях на Официален пазар, сегмент С на борсата, ще започне на 27 юни. Председателят на съвета на директорите на БФБ-София Виктор Папазов обясни, че през следващите няколко месеца ще бъдат предложени на порции още 35% от капитала на дружеството. Според председателя на съвета на директорите на Транскарт Христо Георгиев публичността на компанията ще повиши доверието в нея. Карти на оператора ползват 160 хил. негови клиенти, той разполага с мрежа от 4 хил. терминала в 225 населени места. В сравнение с края на миналата година клиентите му са се увеличили с 40 процента. Преди седмица Транскарт осъществи първото плащане с чип карта в България. Тя замени магнитната лента с чип като последна стъпка от сертификационния процес за международния стандарт за сигурност при електронните разплащания EMV (Europay, MasterCard, Visa). С това Транскарт АД завърши първия етап от споразумението си с най-големия издател на кредитни карти и оператор в Япония - JCB International Co Ltd, за приемане на плащания с международните JCB карти в търговските й обекти и за издаването им в България. Съгласно споразумението Транскарт АД ще започне да издава JCB карти у нас през септември 2005 година. EMV стандартът е въведен в началото на 90-те години от компаниите MasterCard и VISA, за да се намалят до минимум измамите при безкасовото разплащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във