Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОВИЗИИ ВЕЧЕ СЕ НАЧИСЛЯВАТ САМО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И БЪДЕЩИ РАЗХОДИ

ПРОВИЗИЯ - задължение с неопределена срочност или размер.В някои страни, в т.ч. и в България, под провизия се разбираше намаляването на балансовата стойност на някои вземания при съмнения, че те ще бъдат събрани, което е неприложимо по МСС.ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - задължение, произтичащо от договор,...
Facebook logo
Бъдете с нас и във