Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОВЕРКИТЕ В РВД ЩЕ ДОКАРАТ КОШМАРИ НА ВИТОШКИТЕ СТРОИТЕЛИ

Временната анкетна комисия, която разнищва дейността на държавната фирма Ръководство въздушно движение, ще наруши спокойствието на доста бивши висши служители и министри. С това се обясняват и атаките от парламентарната група на ОДС, предприети срещу избирането на Никола Николов от НДСВ за председател на тази комисия. Нещо повече, народни представители от опозицията изразиха опасенията си, че с проверката царският депутат ще преследва лични интереси. Те напомниха за стар съдебен спор от 1997 г. около строителството на ведомствените жилища на РВД - Борис Трети, Свети Никола и Тангра, чийто изпълнител бе ГУСВ, а подизпълнител - фирмата на Николов Никроуд ЕООД. Не искам да бъда въвличан в една спирала от обвинения точно сега. В момента фирмата Никроуд е преобразувана от ЕООД в ООД и има друг управител, беше лаконичен царският депутат. Независимо от атаките парламентарната комисия ще продължи разследванията си и в края на май ще докладва в пленарната зала какво е установила. Седемте й членове от парламентарните групи на НДСВ, ДПС и Коалиция за България ще използват резултатите от извършения през октомври миналата година вътрешен одит на РВД, поискан от транспортния министър Пламен Петров. Тогава проверката, оглавявана от бившия счетоводител на авиокомпания Балкан Пламен Накев, констатира, че последните двама генерални директори на РВД Валентин Вълков и Живко Желязков и заместникът им по финансовите въпроси (и главен счетоводител на държавното дружество) Антонина Костова са се подписали под споразумения за 6.680 млн. щ. долара от фонд Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение, предоставен на едноличния търговец Пламен Найденов срещу ползване на 16 стаи в хотел-ресторант Копитото. Сумата е отпусната на два пъти - веднъж 2.3 млн. долара, и втори път - 4.380 млн. долара. Сделката е заверена с два нотариални акта - от 18 юни 1997 г. и от 17 април 1998 г., като правото на ползване на 16-те стаи е съответно за срок от осем месеца, а после за десет години. Парите са записани като разход по профилактично-оздравителната програма за персонала на РВД и са платени изцяло на ЕТ Пламен Найденов в рамките на 20 дни от подписването на споразуменията, се казва още в документа. Установено е още, че към двете дати (18 юни 1997-а и 17 април 1998-а) имотът е бил в груб строеж и практически неизползваем по предназначение. Заключението на проверяващите е, че фактически с платените от РВД 6.680 млн. щ. долара са финансирани строежът и оборудването на хотел-ресторант Копитото. Одиторите Пламен Накев, Христо Моллов и Александър Недялков са убедени, че сделката е станала с разрешение на принципала - министъра на транспорта, по това време Вилхелм Краус. Естествено, повече светлина около цялата тази история можеше да хвърли самият търговец - Пламен Трифонов Найденов, но въпреки положените двуседмични усилия, за в. БАНКЕРЪ той се оказа неоткриваем. По-същественото е, че с такъв проблем са се сблъскали и одиторите на РВД, които в доклада си отбелязват: Смущаващи факти са:1. Липсата на адрес за кореспонденция на ЕТ Пламен Тр. Найденов;2. Различия в подписите и печатите на ЕТ Пламен Тр. Найденов в различни документи;3. Грешки в ЕГН на ЕТ Пламен Тр. Найденов в нотариалните актове и други договори, което никой нотариус не би допуснал съзнателно или несъзнателно. По всичко личи, че анкетната парламентарна комисия ще се върне още по-назад във времето и ще разследва строителството на Копитото наистина издълбоко. Тя е поискала от председателя на Зелената партия и бивш депутат от Коалиция Обединение за национално спасение Александър Каракачанов всички документи по случая, събрани от него преди четири години. На 7 април 1998 г. той внесе в 38-ото НС питане към тогавашния министър на околната среда Евдокия Манева и колегата й от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев за мащабните градежи в защитените от закона територии на парк Витоша. Питането бе най-вече за разширението на ресторант Копитото, на бившата чайна Златните мостове и за новата пристройка на хотел Щастливеца. Отговорът на министър Манева се забави с около месец и половина, спомня си ексдепутатът. В писмо от 27 май 1998 г. тя отговаря на Каракачанов, че на 15 май (!) същата година в ръководеното от нея министерство е внесен доклад (вх. N94-00-2950) по задължителната в такива случаи Оценка на въздействието върху околната среда за проект Реконструкция и надстройка на хотел-ресторант Копитото-Витоша. Такъв доклад за Щастливеца липсва, а за Златните мостове Висшият експертен съвет на министерството е поискал допълнителни документи, преди окончателно да разреши разширението. Манева назначава и междуведомствена комисия, която трябва да извърши проверка за установяване законността на извършеното строителство и реконструкции в Народен парк Витоша. Междувременно на 17 април строителството на Копитото е спряно със заповед на тогавашната Държавна инспекция за национален строителен контрол. Експертите са категорични, че строително-монтажните работи са започнали в нарушение на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и на правилника за неговото прилагане.Тези плахи действия очевидно са стреснали някого, защото още в първия работен ден след Великденските празници, които бяха на 18, 19 и 20 април 1998 г., необходимите документи бяха на бюрото на главния архитект на Столичната община, смята Александър Каракачанов. Хора, врели и кипели в строителния бизнес, са на мнение, че е абсурдно те да се набавят за един ден. Одобряването на проектите е дълга и сложна процедура, която изисква съгласуването им поне с шест ведомства и отнема минимум месец.Така или иначе, въз основа на представените книжа (сред които липсва становището на екоминистерството) на 21 април 1998 г. арх. Стоян Янев узаконява строителството на Копитото, позовавайки се на чл.162 от действащия тогава ЗТСУ. Този текст се отнася за строежи, извършени в отклонение на одобрените проекти, но и той е абсолютно неприложим, защото в случая изобщо липсват такива проекти, коментира Александър Каракачанов. Всички съгласувателни процедури бяха спазени и въз основа на тях узаконих обекта и издадох разрешение за строеж, заяви пред в. БАНКЕРЪ арх. Янев. Според него становище от МОСВ не е било необходимо, тъй като строително-монтажните работи са извършвани на площадките на съществуващия хотел и е не е имало завземане на нови територии. Всъщност, по думите на Каракачанов, това е второто погазване на закона. Първото, смята той, е извършено около три месеца по-рано - на 29 януари 1998 г., когато бившият областен управител на София Веселин Стойков сключва с ЕТ Пламен Найденов договор за учредяване на право на пристрояване и надстрояване на хотел-ресторант Копитото. Този документ е нищожен, защото чл.59, ал.2 от Закона за държавната собственост изисква провеждането на търг, какъвто естествено никой не е имал и намерение да прави. Освен това, съгласно чл.27 от действащия Закон за защита на природата, за строителство в защитени природни обекти е необходимо изричното писмено съгласие на екоминистерството. Такъв документ също липсва, казва Каракачанов. Доста назад във времето ме връщате и не мога да си спомня какви са били основанията да подпиша този договор. Вероятно съм се позовал на закона. Не би било коректно да твърдя, че е имало някакъв натиск за учредяването на това право, заяви пред БАНКЕРЪ бившият областен управител на София Веселин Стойков. След вдигналия се шум около строителството на Витоша екоминистерството се активизира и набързо изготвя оценката за въздействието върху околната среда. От целия 60-страничен труд Каракачанов смята, че е важно само едно изречение: Съгласно проекта за новия Закон за защитените територии чл.5, раздел 1, чл.29(1), чл.30(1), Витоша ще се стопанисва като природен парк.Оценката не е направена според изискванията на действащото законодателство, а според очакванията да се приеме един удобен закон, който ще уреди ЕТ Пламен Найденов и стоящите зад него височайши покровители, казва Каракачанов. Още тогава той внася в Министерството на околната среда и водите становището на Зелената партия по повод на изготвената оценка, с което припомня на министър Манева, че към началото на незаконното строителство Витоша е със статут Народен парк и всякаква дейност в него се извършва само по изключение и при определени условия. Днес Евдокия Манева е депутат от ПГ на ОДС. За историите около строителството на Копитото тя обясни: Според Закона за опазване на околната среда, всички проекти за инвестиционни обекти подлежат на оценка за въздействие върху околната среда. Беше подготвен доклад, разгледан и одобрен от експертен съвет. По това време Витоша беше със статут на народен парк, но никъде в заповедта за определянето й за защитена територия нямаше забрана за извършването на ремонт и реконструкция в нейните граници. Този доклад беше оспорен в съда и той потвърди решението на експертния съвет. Удобният Закон за защитените територии (ЗЗТ) е обнародван на 11 ноември 1998 г. и Витоша се превръща от народен в природен парк. Това обаче не отменя незаконното строителство, както и нарушенията, свързани с него, защото по същото време влиза в сила и поправката в чл. 162, т. 5 от ЗТСУ, според която не подлежат на узаконяване строежи или части от тях в защитени територии и вододайни зони, извършени без разрешение или в отклонение на одобрените проекти и другите строителни книжа. Сещате ли се кой може да накара толкова много висши служители да пеят на един глас?, пита и днес Каракачанов. Всички събрани от него материали първо са внесени в комисия Антимафия ( ръководена от тогавашния председател на Народното събрание Йордан Соколов - бел. ред.). По-късно с тях е запознат и бившият главен прокурор Иван Татарчев - писмото е с вх.N7556/03.08.1998 година. Преписката е прекратена на 17 февруари 1999 г. с лаконичния отговор, че Главна прокуратура не може да вземе отношение, тъй като ЕТ Пламен Найденов притежава всички разрешения. Тези разрешения дават сили и на Държавната приемателна комисия, която одобрява обекта и го пуска в експлоатация на 27 юли 2000 година.Папката със събраните материали отново ще бъде предоставена на вниманието на висшите магистрати, заклева се Каракачанов. Той е убеден, че статутът на Витоша трябва да бъде възстановен. В противен случай има опасност тя да се превърне в един от най-обикновен жилищен квартал (вярно - малко по-лъскав).ПОЗИЦИЯТома Белев, директор на парк Витоша От всичките 80 постройки, вдигнати в горския фонд на парка, само девет са законни от гледна точка на документите, съхранявани в архивите на дирекцията и на Министерството на земеделието и горите. С предоставено право на строеж са хотел Елица, хижите Алеко, Селимица, Планинец и Борова гора (бивш горски дом Боерица), горският дом в местността Златните мостове, горският дом в местността Брезовица, административна сграда в Княжево, дивечовъдните бази и пречиствателните станции. Законни са всички сгради на военните. Това не важи за всички останали сгради - особено тези, строени след 1954 година. Една голяма част - около 60% от територията на Витоша, е застроена. Има предложение от министър Мехмед Дикме да се назначи междуведомствена комисия с участието на експерти от земеделското министерство, строителния надзор и областната администрация, която да прегледа документите на собствениците на сгради и да установи какви са били основанията им, за да ги построят. Ако сградите не са законни, строгото прилагане на закона означава, че те или стават собственост на държавата, или трябва да бъдат разрушени за сметка на досегашните им собственици. Изготвен е план за управление на природен парк Витоша, който предстои да бъде гледан от Висш експертен съвет на МОСВ. С влизането му в сила на практика ще се прекрати незаконното строителство в парка.СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР ЗАПОЧВА ПРОВЕРКАНедко Младенов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол, пред в. БАНКЕРЪГ-н Младенов, законно построени ли са хотелите Копитото, Щастливеца и Златните мостове на Витоша?- ДНСК извърши проверка на територията над Витошката яка през 1998 г. и констатира, че и трите хотела са незаконни. Дирекцията е издала съответните заповеди за спиране на строителството и забрана за ползване на тези обекти. Впоследствие за Копитото са набавени всички необходими съгласувателни писма, включително и от екоминистерството. Въз основа на акт за узаконяване и становище на главния архитект Държавната приемателна комисия е приела обекта и ДНСК е издала разрешение за ползване.Това означава, че собствениците на останалите два хотела не са успели да си набавят тези документи?- Да, такива документи няма и тяхното ползване не е забранено. При тези два хотела, освен че са правени допълнителни строително-монтажни работи без съответните строителни книжа, са използвани и терени, които не са тяхна собственост, защото нямат преотстъпено право за ползване. Така че тези обекти остават затворени. Каква е по-нататъшната им съдба?- След допълнителна проверка, която ние ще направим, ще изискаме и становището на главния архитект на София, а трябва да се произнесе категорично - или с акт за узаконяване, или с мотивиран отказ. След това дирекцията ще предприеме съответните действия и тези строежи ще бъдат приети или съборени.Имате ли сведения, че новият собственик на Щастливеца започва от 1 април работа по довършването на хотела?- При нас няма такава информация. Може би в общината знаят, защото тя е органът, който одобрява или не строителството. Във всички случаи обаче дирекцията трябва да бъде уведомена, тъй като от 1998 г. има заповед за спиране.Колко общо са незаконните обекти на Витоша?- Нямам такава информация, но ще разпоредя да се направи проверка и ако бъдат констатирани незаконни обекти, те ще бъдат спрени или премахнати. Витоша е защитена територия и е недопустимо строителство без разрешението на съответните органи, включително и на МОСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във