Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОПАСТ РАЗДЕЛЯ МИНИМАЛНИТЕ ДОХОДИ НА ЗАПАД И НА ИЗТОК

Минималните заплати в десетте нови членки на ЕС, а също в България и Румъния, чието присъединяване предстои, са многократно по-ниски от тези в старите държави на общността. За превъзмогването на тази пропаст ще са необходими дълги години и дори десетилетия.По данни от януари 2004-а на ЕВРОСТАТ, статистическата служба на Европейския съюз, минималната месечна заплата в старите членки е средно 962 евро. В новоприетите страни обаче тя е едва 201 евро. Това в голяма степен обяснява и факта, че много западни фирми се стремят да изнесат производството си на изток, където работната ръка е далеч по-евтина. Така Изтокът се превръща в обетована земя за западните капитали.От това правило, разбира се, има и изключения. Минималните заплати в Португалия (498 евро на месец), Испания (537 евро), Гърция (605 евро) вече не са много по-високи от тези в Словения (471 евро) или Малта (542 евро). На другия полюс се намират Румъния (69 евро) и България (61 евро), които са последни в тази класация. Пред тях е дори Турция (240 евро), чието евентуално присъединяване към ЕС е, меко казано, проблематично. Минималната заплата при българите е 23 пъти по-ниска от тази в Люксембург (1403 евро). И без специална икономическа квалификация е ясно, че епопеята по затварянето на тази ножица може да се отнесе към жанра на ненаучната фантастика.В други пет от старите членки на Евросъюза - Ирландия, Обединеното кралство, Франция, Белгия и Холандия - минималната заплата е над 1000 евро. Нещо повече: дори в сравнение с относително бедни страни като Португалия и Испания минималната заплата в новоприсъединилите се държави е значително по-ниска: в Чехия - 207 евро, в Унгария - 191 евро, в Полша - 177. Под 200 евро е месечното възнаграждение в Словакия (148), Естония (159), Латвия (121) и Литва (125).Не по-различно стоят нещата и с размера на почасовото заплащане на труда. На Изток то е средно 4.21 евро на час, което е петкратно по-малко от това в Западна Европа - 22.7 евро. Най-евтина е работната ръка в Румъния (1.51 евро) и в България (1.35 евро). Подобни възнаграждения са просто символични в сравнение с тези в Швеция (28.56 евро), Дания (26.71) или Германия (26.5).В новоприетите държави най-висока е цената на труда в Словения (6.98 евро) и в Чешката република (10.74). Заплащането в останалите страни варира от 2.4 до 4.5 евро на час. Но това също е в пъти по-малко от цената на труда в Испания (14.2 евро на час), Гърция (10.4) и Португалия (8.13).

Facebook logo
Бъдете с нас и във