Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО СА ГЛУПОСТ

Михаил Динев е професор в Университета за национално и световно стопанство. Преподава дисциплините финансов контрол, икономически анализи и счетоводство от 1966 година. Досега има повече от 200 публикации в тези области, които са в библиографския каталог на библиотеката на Конгреса на САЩ. Лицензиран е като експерт счетоводител през 1991 година. Одитирал е много банки между които БИОХИМ (сега Ейч Ви Би Банк Биохим), ХЕБРОСБАНК и Първа източна международна банка. Заверявал е финансовите отчети на Овергаз, Химимпорт, Машиноекспорт, хотел Кемпински-Зографски, Принцес хотел, хотел България, Кремиковци и други. От 1998 до 2002 г. е бил член на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители.Не разбирам какъв е смисълът от промените в Закона за счетоводството, които се разглеждат от парламента. Текстовете, които дават право на министъра на финансите да издава поднормативни актове и да прави коментари на Международните счетоводни стандарти противоречат на международната практика. Ако трябва да са съвсем прям, това е пълна глупост и ни излага пред света. За всички счетоводители и одитори е ясно, че Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти, както и коментарите към тях се издават от специален борд в Лондон, където работят световни светила в тази професия и никой в нито една държава не може да определят как да се прилагат те.Освен това не виждам защо счетоводната и одиторската професии трябва да се поставят под контрола на изпълнителната власт. Това са много специализирани дейности, които навсякъде по света се наблюдават от независими браншови сдружения. И те по никакъв начин не бива да бъдат поставяни в зависимост от изпълнителната власт.Третият спорен въпрос е желанието на управляващите да ограничат броя на предприятията, които подлежат на одит. Поне според мен това ще нанесе вреди на бюджета на държавата, тъй като независимият одит е още една форма на контрол върху точното отчитане и оповестяване на приходите и разходите на фирмите, на базата на които се начисляват различните данъци. Този, който желае да ограничи броя на одитираните предприятия, явно цели да даде възможност на повече фирми да укриват данъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във