Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОМЕНИТЕ В БИЗНЕС СРЕДАТА - НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВМЕСТО ПРЕЧКИ

ХЮЛЕТ-ПАКАРД ПРЕДСТАВИ ВИЗИЯТА СИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИВ нашето време на непрестанни промени отвсякъде сме заобиколени с нови възможности, но те могат да донесат полза само на тези, които са подготвени за тях. С тези думи вицепрезидентът и главен мениджър на софтуерното поделение на Хюлет-Пакард за Европа, Близкия изток и Азия Чезаре Капобианко откри поредната конференция HP Software Universe, която през тази година се проведе в Мадрид от 30 ноември до 3 декември.Динамичните процеси в световната икономика заставят компаниите да адаптират стратегиите си за оцеляване и развитие към множество фактори, повечето от които сa пряко свързани с пазара. Независимо дали става въпрос за привеждане на икономиката на цяла една държава в съответствие с някакви общи норми (какъвто е случаят със страните от Евросъюза), или за консолидацията на две фирми с локална дейност, разходите по реорганизацията са значителни. Доколкото управленските и търговските инфраструктури на фирмите все повече разчитат на информационните технологии, то разходите за поддръжка, пренастройка и обновяване на информационните им системи съставляват все по-голям дял от общата стойност за реализацията на едно управленско решение. Следвайки обявената преди две години стратегия, Хюлет-Пакард продължава да влага усилия за изграждане на технологични решения, сближаващи максимално управленските процеси с информационните технологии. Акцентът тази година е върху системите, спомагащи за гладкия и бърз преход от един към друг бизнес модел, обусловен както от отношенията с клиенти и партньори, така и от промени в нормативната уредба. Концепцията на компанията за извличане на полза от променящата се среда (Capitalizе On Change) е въплътена в пакета ОупънВю (OpenView). Той интегрира чисто технологични дейности с инструменти за анализ на общата функционалност на инфраструктурата по начин, позволяващ ранно откриване и отстраняване на потенциални проблеми в нея, както и разширяване на капацитета й с минимум допълнителни инвестиции.По обобщени данни от клиенти поръчките (сделките), реализирани през модули на OpenView, надхвърлят 8 млрд. долара. Към настоящия момент системи на Хюлет-Пакард обслужват над 90% от международните банкови транзакции (вкл. и около 60% от плащанията с кредитни карти), повечето водещи фондови борси (начело с Нюйоркската), над 120 милиона абонати на телекомуникационни компании по целия свят.Особено внимание се отделя на сигурността при извършването на електронни транзакции предвид все по-големия брой ИНТЕРНЕТ-базирани системи за работа с клиенти. Специално в банковия сектор разходите за обслужване на клиент през ИНТЕРНЕТ (т.нар. e-banking) представляват около 1% от разходите за обслужването му в офис на банката, или около 10% от тези за обслужване по телефона. Стойностите са съпоставими и в телекомуникационния бранш и не е чудно, че делът на електронното обслужване се увеличава много бързо. Паралелно с това обаче нарастват и притесненията на компаниите по отношение на сигурността на данните. Според предвиждания на анализаторската фирма АйДиСи (IDC - www.idc.com) пазарът на решения за гарантиране на електронната идентичност и сигурност ще нарасне до 4 млрд. долара през 2007 г. (при обем от 600 млн. долара през 2002 година).За да поддържа темпа си на развитие и да разшири обхвата на своите технологични решения, през 2004 г. Хюлет-Пакард придоби осем софтуерни компании, между които Novadigm, Consera, Triaton (ноу-хау в областта на сигурността и автоматизираното управление на информационната инфраструктура) и Bluestone Software (приложения за мобилни устройства). В същото време се разширява кръгът на стратегическите партньори - пробив е споразумението на Хюлет-Пакард със Сиско Систъмс (Cisco Systems) за разпространение на мрежови устройства с включен софтуер за управление.Компютърният гигант е уловил вярната посока, ако се съди по финансовите резултати за 2004 г. - продажбите на OpenView са нараснали с 30%, ръстът на приходите в Европа и Азия е 33%, а 44% от сделките са на стойност над 1 млн. долара. Общата сума на приходите на компанията (не само от софтуер) е 79.9 млрд. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във