Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ТРАНСПОРТНОТО МИНИСТЕРСТВО

Министерският съвет одобри създаването на три нови дирекции към Министерството на транспорта и съобщенията. Едната от тях - Концесии и управление на публичната държавна собственост, ще се занимава с подготовката на концесионните процедури за летищата и пристанищата. Изготвянето на стратегии и програми за приватизация ще е приоритетен на дирекция Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар, а Фирмено управление и контрол ще упражнява правата върху дялове и акции на транспортното ведомство в търговски дружества. Досегашната дирекция Транспортна политика, инфраструктура и строителство, която от три седмици е без шеф, ще бъде разделена на две нови - Национална транспортна политика и Координация на програми и проекти. Първата ще се занимава с развитието на транспортния сектор, а втората с управлението на проекти в областта на транспорта и съобщенията, финансирани от европейски или международни финансови институции. В министерството ще бъде създадено и звено Сигурност на информацията в изпълнение на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във