Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОДАВАТ ФАЛИРАЛИ ДРУЖЕСТВА ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА

Най-малко 250 от общо 332 дружества с преобладаващо държавно участие, чийто принципал е Министерството на икономиката, ще влязат в списъците за ликвидация и несъстоятелност, заяви заместник-министър Калоян Нинов. Това е установила приключилата инвентаризация на активите на ведомството. Твърде е възможно в тези списъци да попаднат и голяма част от останалите 82 фирми, отбеляза Нинов, ако не бъде проявен интерес към закупуването им. Освен това на плещите на министерството ще тежат и между 500 и 700 миноритарни пакета от приватизирани предприятия. Акциите от тези пакети вече се предлагат на новите им собственици и на техните служители. Според Нинов, в 90% от случаите книжата се продават успешно по тези два начина. В противен случай те ще излязат на централизираните търгове от масовата приватизация. Не липсват индикации, че мнозина от мажоритарните акционери в дружества с остатъчни държавни пакети ще изчакат предлагането им именно на боновите търгове, за да ги вземат на много ниска цена, и то изцяло срещу инвестиционни бонове и компенсаторки. Критерият, по който е оценявано кои фирми в кой списък попадат, е финансовото им състояние. Ако собственият капитал на дадено предприятие е отрицателно число (активите му са по-малко от задълженията), то автоматично се нарежда за несъстоятелност. При положение че финансовите му резултати показват увеличаващи се загуби и задължения и тенденцията не може да се промени, дружеството остава за ликвидация. Състоянието на повечето от компаниите е точно такова, като се има предвид, че натрупаните от тях загуби за първото шестмесечие на годината са за над 141 млн. лева. Затова и нищо чудно от продажбата на техните активи в държавната хазна да не влезе почти нищо. Досегашната нормативна уредба обаче предполагаше изключително бавни процедури за осребряването на активите на закъсалите дружества. Ето защо в Министерството на икономиката е подготвен проект за промени в Търговския закон, които целят по-бързата им продажба. В работната група участват министър Николай Василев, заместниците му Калоян Нинов и Никола Янков и експерти от ведомството. Предстои техните предложения да се обработят от юристи, сред които са депутати и сега действащи синдици на предприятия в процедура по несъстоятелност. Освен това вероятно ще се състои обществено обсъждане на проекта и съгласуването му с останалите министерства. Както в. БАНКЕРЪ прогнозира в бр. 45 от 10 ноември, предвижда се активите на едно дружество, включено в списъка за ликвидация, да се предлагат на инвеститори на 3 последователни търга. На първия ще се продава предприятието като цяло, с намерението да продължи нормалната му дейност. Търгът ще се смята за успешен, ако бъде оферирана цена, надхвърляща размера на задълженията на фирмата. При отсъствието на такъв кандидат още на следващия ден ще се проведе нов аукцион, като този път активите ще се предложат на обособени части. Ако и тогава не постъпи оферта, задоволяваща напълно всички кредитори, ще се пристъпи към търг за всички активи поотделно. Окажат ли се цените и на него по-ниски от борчовете, предприятието автоматично ще бъде обявено в несъстоятелност без право на оздравителен план. Тогава в най-къси срокове ще се повторят описаните по-горе търгове, но вече няма да има значение дали предлаганата от инвеститорите цена е по-ниска от задълженията, или не. В Министерството на икономиката се убедени, че по този начин фалиралите дружества ще отворят възможно най-бързо врати. Което в крайна сметка е и целта на оздравителните процеси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във