Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОДАВА СЕ И НАСЛЕДНИКЪТ НА БАЛКАН

ПРОДАВА СЕ И НАСЛЕДНИКЪТ НА БАЛКАНСТО ПРОЦЕНТА ОТ АКЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕР ЕАД СЕ ПРЕДЛАГАТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР ПОД УСЛОВИЕПравителството изненадващо промени стратегията за раздържавяване на националния авиопревозвач и реши да предложи 100% от България Ер ЕАД на стратегически инвеститор на редовното си седмично заседание в четвъртък (10 юли). Първоначалните намерения да бъдат обявени за продажба 51 на сто от капитала на компанията, а 25 на сто от остатъка да се пуснат на фондовата борса са изместени от идеята за получаване на по-добра цена. Няма смисъл да се приватизират само 51%, тъй като цената на остатъчния миноритарен дял няма да бъде достатъчно добра за продавача, обясни финансовият министър Милен Велчев. По същата причина е отпаднала и идеята акции на България Ер да се продават на борсата. По думите на Велчев е надделяло схващането, че заради малкия размер на авиокомпанията и наложилата се у нас практика на управление на едно авиационно дружество няма големи гаранции, че бъдещият мажоритарен собственик ще се съобразява с интересите и на миноритарните акционери, ако има такива.Станислав Ананиев, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за приватизация, обясни, че акциите на компанията ще бъдат предложени чрез публично оповестен конкурс с предварителен и заключителен етап. На първия етап АП ще сертифицира допуснатите до участие кандидати. Те могат да бъдат физически или юридически лица.Кандидатите, които са стратегически инвеститори, трябва да са получили по повече от 100 млн. евро приходи от гражданско въздухоплаване за всяка от последните три счетоводни години. Финансовите инвеститори пък трябва да докажат управление на фонд от над 200 млн. евро. Поуките от приватизацията на Балкан са извели на водеща позиция в новата стратегия за продажбата условието за национална принадлежност и контрол. АП ще постави изискване 51 на сто от акциите на инвеститора да бъдат притежание на българско физическо или юридическо лице, каза Станислав Ананиев. Нарушаването на това условие може да доведе до отнемане на лиценза за авиационен оператор, което по думите на финансовия министър е свързано с изискванията на международните спогодби между България и страните, до които лети България Ер. Транспортният министър Пламен Петров коментира преди време, че България ще поиска преходен период в две фази до 2005 година, преди да подпише Многостранното споразумение за създаване на общоевропейско авиационно пространство.Консултант по приватизационната сделка е консорциум с участието на Делойт и Туш и Централната кооперативна банка. АП подписа с тях съответния договор на 21 април. Инвеститорите, подали предварителни оферти, ще бъдат класирани по критериите цена, размер на инвестициите, предложен брой работни места. В документа изрично е отбелязано, че е важно държавата да запази правото си на вето, ако купувачът реши да промени предмета на дейност на дружеството, седалището му, смята да предприеме ликвидация и т.н. В началото на април Министерството на транспорта предложи на четири частни авиокомпании да се консолидират под шапката на България Ер преди приватизацията, като апортират самолетите и дейността си срещу акции от националния превозвач. Бългериън Ер Чартър, Хемус Ер, Ер София и Би Ейч Ер отклониха поканата с мотив, че няма защо да се вливат в компания без собственост, за да бъдат впоследствие продадени на чуждестранен инвеститор.През втората половина на април България Ер излезе на първо място по продажба на билети по официални данни на IATA BSP България (през февруари беше на второ място след Луфтханза). Към момента България Ер извършва полети по 12 редовни дестинации. От началото на май авиокомпанията започна да лети до Лисабон и Амстердам. От 1 юни започнаха редовни полети до Русия.От началото на годината България Ере превозила с 18 на сто повече пътници от заложеното в бизнесплана, като очакваната печалба само от чартърната програма е около 500 000 долара - с 41 на сто повече от планираните приходи от лятната програма.В чартърната програма на компанията са предвидени общо 339 полета. Приходите от чартъри са общо 7 727 795 долара, от които заложени по бизнесплан са 5 481 841 долара и 2 245 954 долара са допълнително договорени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във