Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОДАЖБАТА НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ - ПО ПЪТЯ НА БТК

Раздържавяването на Атоменергоремонт е на път да повтори съдебните саги около опитите за продажба на Булгартабак и БТК и да създаде немалко нови проблеми на управниците. Това стана ясно в петък (10 октомври), след като тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на надзорния съвет на АП от 19 юни, с което се одобрява проектът за договор за продажба на 70% от капитала на Атоменергоремонт. Делото бе образувано на 8 юли тази година след протест на заместник главния прокурор Цони Цонев, който посочи различни нарушения на закони и процедури. С решението си от петък върховните магистрати намират за основателни мотивите на прокурорския протест. Според тях одобреният проект на договор между Агенцията за приватизация и избрания купувач Българска енергийна компания ЕООД не е съобразен с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (новият собственик като юридическо лице не е получил достъп до нея).Нарушени са още и разпоредби на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол. Изпълнителният съвет на АП е внесъл за одобрение в надзора парафиран договор с Българска енергийна компания на 16 юни, т.е. преди да изтече 14-дневният законов срок, в който пренебрегнатите кандидати биха могли да оспорват това решение (взето на 11 юни - бел. авт.). Процедурата е опорочена и в още един аспект, показва решението на тричленката на ВАС. При сключването на окончателния договор приватизационната агенция е приела искането на новия собственик - Българска енергийна компания, за откриване на доверителна сметка в полза на купувача, в която да бъдат внесени 20% (3.126 млн. лв.) от уговорената цена, която е 15.630 млн. лева. Според върховните магистрати надзорният съвет е постановил решение, противоречащо на приватизационния закон. Нещо повече - в случая се касае за допълнителни уговорки в полза на купувача, водещи до съществена промяна в клаузите относно начина и срока на плащане на цената, които са направени след избора му. Това нарушавало принципа на равнопоставеност на участниците в наддаването.Решението на върховните магистрати не анулира автоматично сключената на 27 юни сделка, по която новият собственик - Българска енергийна компания, плати 15.6 млн. лв. и се задължи за срок от пет години да направи инвестиции в размер на 6.190 млн. лева. Според практиката на ВАС делото се връща в надзора за изпълнение на задължителните указания по прилагане на закона. Какво и как ще решат надзорниците тепърва ще става ясно. Още повече че и те, и отхвърленият купувач имат 14-дневен срок да обжалват решението на тричленката на ВАС. Според юристи обаче приключилата вече сделка трудно ще бъде развалена. Дотам може да се стигне само ако някой от другите участници в наддаването оспори продажбата. Никой от тях не пожела да коментира новата ситуация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във