Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОДАЖБАТА НА АДИС ПРОПАДНА

АДИС ОСТАНА ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА Агенцията за дипломатически имоти в страната напусна безславно приватизационния пазар на 13 октомври. Конкурсът за продажбата на 100% от капитала на бившето Бюро за дипломатически имоти в страната (БОДК) бе обявен на 29 май. Срокът за подаване на окончателните оферти пък бе 23 септември. Тогава предложенията си представиха четири компании - италианската Миролио, чешката Чек пропърти инвестмънтс, американската Американ Риалти инвесторс Инк и израелската фирма Б. С. Р. Европа Лимитид. Единственият критерий, по който се оценяваха офертите на кандидат-купувачите, бе цената. Италианците предложиха най-много - 96 млн. лева. След тях се нареди чешката компания със 78.255 млн. лв., следвана от американците със 76 млн. лв. и Б. С. Р. Европа Лимитид с 61 555 555 лева. Официалната причина, поради която бе прекратена процедурата, е, че италианското дружество не е представило в Агенцията за приватизация писмена декларация, че е съгласно с условията на конкурса. Според Наредбата за търговете и конкурсите липсата на такъв документ декласира участника. Предложенията на останалите участници пък, според раздържавителното ведомство, са по-ниски от приватизационната оценка и определената справедлива пазарна стойност от 83.4 млн. лева. Новата наредба не предвижда възможност за подобряване на офертите и при създалата се ситуация остана единствено АП да преустанови продажбата. Провалът на приватизацията на АДИС, според доста бизнесмени и експерти, е заложен още в условията на агенцията. До конкурса бяха допуснати само инвеститори, които имат най-малко тригодишен опит в стопанисването и управлението на недвижими имоти. Искаше се също през 2002 г. да са получили приходи от тази дейност в размер на над 10 млн. евро или да управляват недвижими имоти на обща стойност 60 млн. евро. Шанс имаха и кандидати, които управляват недвижими имоти с обща площ над 100 хил. кв. метра. Още при обявяването на конкурса играчите на пазара на недвижими имоти изразиха мнение, че едва ли ще се намери българска компания, която би могла да отговори на тези условия. Появиха се дори намеци за толерирането на определен кандидат. Все пак до заключителния етап на приватизационната процедура бе допуснат един български участник - Търговски център Тракия, дъщерно дружество на Напредък Холдинг. То обаче се оттегли от конкурса точно преди финала, а причините за това така и не станаха достояние на широката публика. От участие се отказа и друг сериозен кандидат - Горт Секюритис, смятан за един от фаворитите в продажбата. Неговите представители обясниха, че на българския пазар на недвижими имоти царува ирационално изобилие. Най-много подозрения, че угодният кандидат се е появил и сделката ще бъде сключена, но след дълги съдебни спорове, предизвика информацията, че Миролио ще плати, като погаси български дълг към Италианската агенция за застраховане на експортни кредити (САЧЕ), в съответствие с двустранното споразумение. То е в сила до 2 януари 2005 година. Заговори се, че и протестите на останалите участници срещу тази привилегия, предоставена на Миролио, са повлияли на Агенцията за приватизация да прекрати процедурата. Представител на чешката компания обаче заяви пред в. БАНКЕРЪ, че тя едва ли ще подаде съдебен иск, тъй като шансът за успех бил минимален, а внесеният депозит от 5 млн. лв. би останал запориран до приключване на делото. Едва ли някой е очаквал, че процедурата за приватизация на Агенцията за дипломатически имоти ще пропадне заради елементарна техническа грешка от страна на Миролио. Но това се случи и бившето БОДК остана под контрола на Министерството на външните работи. Според останалите участници в конкурса обаче истинското препятствие за продажбата на АДИС бил министърът на външните работи Соломон Паси, който не е искал да се раздели с доходоносната компания. Външното министерство се намеси в приватизацията и пряко, като взе участие в изготвянето на защитни схеми за чуждестранните и българските наематели на имоти от АДИС. Бе предложено на купувача да се забрани да извършва разпоредителни сделки с имоти, наети от дипломатически и консулски представителства в продължение на пет години, както и да изменя или прекратява едностранно вече сключени договори. Според един от кандидатите за бившето БОДК нова приватизационна процедура най-вероятно няма да бъде открита поне в близките шест месеца, тъй като това не е в интерес на външното ни министерство. Пресаташето на АП Анна Русчева също заяви, че няма яснота дали ще бъде обявен нов конкурс и кога.

Facebook logo
Бъдете с нас и във